Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosialisering

haraldr.no
by

haraldr no

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosialisering

Sosialisering
Primær sosialisering
Her er det hjem og skole som er viktig

Sekundær sosialisering
Skal styre individet mot nye mål

a. Hjem – skole samarbeid

: Kritisk til at barnet skal ses på som et individ. Bruker en økologisk modell for barns utvikling.
b. Brunfenbrenner:
1.
Mikro nivå
: Skole, hjem, venner, nabolag. Det som er nærmest individet. Her har eleven flere ulike roller, avhengig av hvilken rolle den inntar (en på skolen, en hjemme, en med venner etc)
.
2.
Meso nivå
: Relasjoner mellom nære relasjoner til individet. Eks relasjoner mellom skole og hjem

3.
Eksonivå
: Samfunnsinstitusjoner. Skolen sykehus etc.

4.
Makronivå
: Hele samfunnet.

c. 4 nivåer
Disse 4 nivåene
henger sammen
og vil interagere mellom hverandre og vil være med på å påvirke elevens
sosiokulturelle relasjoner og utvikling.


d.4 nivåer (forts)
1. Den
signifikante andre
. Dette kan være en forelder, en lærer, etc.

2. Speilingsteorien

3. Vi blir den vi blir ut ifra den
tilbakemeldingen
vi får fra andre. Er vi negative ovenfor en elev, kan dette påvirke eleven i negativ retning.

e. Mead:
f. Kulturell kapital
Skal møte eleven også på det
sosiale nivået
, og ikke kun det faglige. Viktig for å kunne danne en relasjon til eleven.
Sosialiseringen ved TPO
Skolen har ansvaret for å danne en kontakt med
hjemmet
, men det er hjemmet som er ansvarlig for eleven. Det er derfor viktig at skolen skaper en god relasjon til hjemmene for å sikre en best mulig utvikling hos elevene.
Hjemmet
Sosialisering
Bordieux.
1.
Resurser som legitimerer statusforskjeller
a. Verdier b. Språk c. Gode vaner

2.
Forhold hjemme påvirke elevenes møte med skolen?
a. Elever fra et
akademisk
hjem vil kjenne igjen skolen
b. Er det et
verdifelleskap
mellom skole og hjem?
c. Er det et
interessefellesskap
mellom skole og hjem?

Er det
samsvar
mellom skole og hjem på disse to
punktene, vil eleven stort sett greie seg godt.
Full transcript