Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Werk in uitvoering

No description
by

Willem Kooijman

on 13 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Werk in uitvoering

Permanente zorg .....................
Praktische uitvoering.......
Meer samenwerken met andere partijen...
Burgers
Maatschappelijke partners
Marktpartijen
€ 1,-
16 november 2015
Vol X, No. 01
Wat doen wij?
Met de samenleving.......
Wij beheren met passie en plezier de eigendommen van de BAR-gemeenten, te weten: de openbare ruimte, de accommodaties en het daarvoor benodigde materieel. Wij doen dit met vier afdelingen, BAR Afvalbeheer en externen. Wat wij realiseren en doen, doen wij duurzaam, spaarzaam, mooi, functioneel, fysiek, actiegericht én met de samenleving.
DOMEINPLAN 2015/2016
Ons hoogste doel
Wij beheren en onderhouden......
In aanvaardbare conditie houden
Het domein Beheer & Onderhoud.........
Aanpassen aan geleidelijk wijzigende omstandigheden
Beheer is onze permanente zorg voor de publieke ruimte en onderhoud de praktische uitvoering van de maatregelen.
Het domein van de toekomst........
Van verzorgingsstaat naar een samenleving van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
Door deze verandering verandert de rol van de overheid en dus ook de rol van ons domein. De nadruk komt meer te liggen op "zorgen dat" in plaats van op "zorgen voor". Dat betekent een andere organisatie en een andere manier van werken.
Welvaart en welzijn van onze inwoners staan bij ons centraal. Maatschappelijke effecten vinden we belangrijker dan input of output.
De oriëntatie van de nieuwe organisatie.........
Wij streven naar een hoge tevredenheid van onze inwoners over onze dienstverlening
Schoon, heel en veilig
Wij blijven aanspreekbaar op de maatschappelijke effecten.
Alle activiteiten die wij ontplooien dragen bij aan het bereiken van deze effecten
De nieuwe organisatie en de omgeving............
Ons takenpakket is onder te verdelen in 3 sporen:
Spoor 1 :
openbaar groen
,
spelen
,
sport
,
kunstuitingen

stedelijk water
,
riolering
, wegen,
civieltechnische
kunstwerken
,
straatmeubilair
,
openbare verlichting
Spoor 2 :
afval
,
reiniging
Spoor 3 :
vastgoed
,
accommodaties
Doel: samen optrekken in de aanpak op wijkniveau
Bloembakken in Rhoon Noord.
De richtlijnen bij het vormgeven van ons domein ...........
Wij hebben de volgende principes om de balans tussen ons domein en samenleving vorm te geven :
- Wij zorgen ervoor dat het bestuur zijn rol in het democratisch bestel kan waarmaken
- Wij adviseren het bestuur bij de uitvoering van hun taken
- Wij betrekken actief burgers, instellingen en bedrijven bij het maken van beleid
- Daar waar inwoners, buurtorganisaties, scholen en sportverenigingen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor uitvoering i.p.v. de overheid, geniet dat de voorkeur
- Bij taken waarbij de veiligheid in het geding is en uitbesteding daarmee op gespannen voet staat, voeren wij de taken zelf uit
- Continuïteit van uitvoering van onze taken moet gewaarborgd zijn. In een monopolistische markt voeren wij daarom de taken bij voorkeur zelf uit
- Waar veiligheid en continuïteit gewaarborgd zijn en de taken geen bijdrage leveren aan de vormgeving van onze maatschappelijke rol kiezen wij voor uitbesteding
- Wanneer wij kiezen voor uitbesteding betekent dat niet dat wij ons niet meer verantwoordelijk achten voor de effecten. Er moet daarom voldoende kennis in de
organisatie zijn om taken goed te kunnen uitbesteden en te kunnen toezien op de uitvoering
Aansluiten bij wijkteams zorg en welzijn.
Wijkteam Portland en Wijkteam Poortugaal.... Twee wijkteams voor de leeftijd van 18 tot 100-plus.
Samen met:
inwoners,
scholen,
buurtcomités,
sportverenigingen
Bij:
groenbeheer, reiniging, afhandelen meldingen,
onze activiteiten in de woonomgeving
Sturende en regisserende rol.
Om samenwerking met en uitbesteding aan andere partijen mogelijk te maken, maar toch te blijven sturen op effecten, zal onze organisatie een sturende en regisserende rol aannnemen.
Buiten willen sturen betekent ook binnen organiseren.
Een domein van zelfstandige overheidsprofessionals.
Klantgericht
Resultaatgericht
Integer
Taalgebruik
Representatief
Collegiaal
Re-integratie en activering
Wij maken gebruik van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Zij krijgen daardoor meer kans op de arbeidsmarkt of op een zinvolle dagbesteding
Wij dragen onze kennis over aan anderen.
Hoe dragen wij bij aan het succes van de BAR-organisatie?
Excellente dienstverlening
Dicht bij onze inwoners staan.
Klanttevredenheid wordt bepaald door : Kwaliteit, Service en Persoonlijke benadering. Persoonlijke benadering vinden wij het belangrijkst.
Inwoners centraal stellen door een vraag of probleem vanuit hun perspectief te bekijken.
Onze processen gaan uit van de vraag van de klant. Sterker nog, onze processen zijn zo ingericht dat we vragen van de klant voor zijn.
Stimuleren eigen initiatief van inwoners.
In toenemende mate een beroep doen op onze inwoners.
Op het hoge niveau dat inwoners gewend zijn.
Leefomgeving van inwoners is ons vertrekpunt.
Per spoor is er verschil in :
- wat wij zelf blijven doen
- en waarbij inwoners,
maatschappelijke partners en
bedrijven worden ingezet
Wij roepen burgers en bedrijven op om als er iets niet in orde is in de openbare ruimte dat te melden. Dat geldt ook voor vragen, opmerkingen en suggesties. Voor ons domein is dat een belangrijke bron van informatie bij het uitvoeren van onze beheertaak.
Speciale gemeente-app waarmee burgers makkelijker meldingen over de buitenruimte kunnen doen.
Gemeente-app
Wijkgericht werken........
Communicatie naar de besturen over het beheer van de kapitaalgoederen via commissie en een nieuw ingerichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel van de begroting).
Presentatie in commissie (juni 2015) over het onderhoudsniveau van de buitenruimte
Oordeel commissie: "Beheer straalt vertrouwen uit"
Niet alleen van 9 tot 5, maar zelfs in de nacht en in weekeinden.
Gladheidsbestrijding
Beslissingen nemen
Wij waarborgen de veiligheid van burgers en het behoud van onze kapitaalgoederen met wacht en waakdiensten via een garantiepiketregeling.
Informatiebehoefte peilen bij burgers, besturen en organisaties
Onze bekendheid vergroten bij de drie gemeentebesturen, de directie en de domeinen.
B & O !
PR
Excellente dienstverlening begint bij onszelf. Want onlosmakelijk met onze dienstverlening verbonden is onze persoonlijke ontwikkeling tot zelfstandige overheidsprofessional. Een overheidsprofessional die groeit in bewustzijn, in leren op het niveau van bewustzijn. In de context van een samenleving die fundamenteel in transitie is naar een nieuwe participatie- en netwerksamenleving.
Hoe dragen wij bij aan het succes van de BAR-organisatie?
Innoverende organisatiecultuur
Wij roepen burgers en bedrijven op om als er iets niet in orde is in de openbare ruimte dat te melden. Dat geldt ook voor vragen, opmerkingen en suggesties. Voor ons domein is dat een belangrijke bron van informatie bij het uitvoeren van onze beheertaak.
Speciale gemeente-app waarmee burgers makkelijker meldingen over de buitenruimte kunnen doen.
Gemeente-app
Communicatie naar de besturen over het beheer van de kapitaalgoederen via commissie en een nieuw ingerichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel van de begroting).
Presentatie in commissie (juni 2015) over het onderhoudsniveau van de buitenruimte
Oordeel commissie: "Beheer straalt vertrouwen uit"
Niet alleen van 9 tot 5, maar zelfs in de nacht en in weekeinden.
Gladheidsbestrijding
Wij waarborgen de veiligheid van burgers en het behoud van onze kapitaalgoederen met wacht en waakdiensten via een garantiepiketregeling.
Wacht- en waakdienst
Informatiebehoefte peilen bij burgers, besturen en organisaties
Onze bekendheid vergroten bij de drie gemeentebesturen, de directie en de domeinen.
B & O !
PR
Excellente dienstverlening begint bij onszelf. Want onlosmakelijk met onze dienstverlening verbonden is onze persoonlijke ontwikkeling tot zelfstandige overheidsprofessional. Een overheidsprofessional die groeit in bewustzijn, in leren op het niveau van bewustzijn. In de context van een samenleving die fundamenteel in transitie is naar een nieuwe participatie- en netwerksamenleving.
Ontwikkeling tot Zelfstandige Overheids Professional (ZOP)
Samenwerken met passie, positief, met plezier en gericht op prestatie
Bij
zelfstandige overheidsprofessionals
gaat het om vakmanschap. Een mooi woord, dat vertrouwen inboezemt. Vertrouwen dat "de klus geklaard wordt". Het is de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. Dat is voor een beleidsmedewerker anders dan voor een sporthalbeheerder.
Wacht- en waakdienst
Duurzaam, zuinig en slim
Via portefeuillehouders-overleggen betrekken we bestuurders bij onze werkzaamheden en hebben we direct contact met hen.
Portefeuillehouders-overleggen
Via portefeuillehouders-overleggen worden onze onderwerpen die in het college zijn behandeld aan ons teruggekoppeld.
Terugkoppelen resultaat
Wij staan open voor vernieuwing. Er is ruimte om creatief te zijn en te experimenteren
Aan dat vakmanschap, die vaardigheid, die kwaliteit, werken we als domein samen met de BAR-academie. Zo hebben buitendienst-medewerkers van ons domein actief met elkaar gekeken naar hun specifieke rol (zie cartoon)
Toch is er maar één die echt kan werken aan jouw vakmanschap, en dat ben jij, de professional.
Jijzelf werkt aan het verfijnen, verbeteren, vernieuwen en verbreden van je kennis en vaardigheden.
Omdat jouw toegevoegde waarde als vakman zo waardevol is voor de organisatie.
Maar ook goed voor jezelf.
Waarom je dat doet?
Hoe dragen wij bij aan het succes van de BAR-organisatie?
Sterke omgevingsgevoeligheid
Communicatie naar de besturen over het beheer van de kapitaalgoederen via commissie en een nieuw ingerichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel van de begroting).
Presentatie in commissie (juni 2015) over het onderhoudsniveau van de buitenruimte
Oordeel commissie: "Beheer straalt vertrouwen uit"
Niet alleen van 9 tot 5, maar zelfs in de nacht en in weekeinden.
Gladheidsbestrijding
Wij waarborgen de veiligheid van burgers en het behoud van onze kapitaalgoederen met wacht en waakdiensten via een garantiepiketregeling.
Wacht- en waakdienst
Informatiebehoefte peilen bij burgers, besturen en organisaties
Onze bekendheid vergroten bij de drie gemeentebesturen, de directie en de domeinen.
B & O !
PR
Excellente dienstverlening begint bij onszelf. Want onlosmakelijk met onze dienstverlening verbonden is onze persoonlijke ontwikkeling tot zelfstandige overheidsprofessional. Een overheidsprofessional die groeit in bewustzijn, in leren op het niveau van bewustzijn. In de context van een samenleving die fundamenteel in transitie is naar een nieuwe participatie- en netwerksamenleving.
Wij maken gebruik van de kracht van de samenleving
Wij zijn actief betrokken bij de wensen van burgers en bestuurders
Ons domein ontwikkelt zich steeds verder als maatschappelijke partner
Talentmanagement
Effectiever en beter samenwerken?
Ken je sterke punten en bouw ze uit
Echte ontwikkeling is zelfontwikkeling
sociale vaardigheden
toepassen van kennis
werken aan persoonlijke thema's
Ruimte voor uitproberen van andere taken
Interne stages
Je afdelingsmanager is je ontwikkelcoach
Van elkaar leren
Hoe dragen wij bij aan het succes van de BAR-organisatie?
Efficiënte en transparante bedrijfsvoering
Communicatie naar de besturen over het beheer van de kapitaalgoederen via commissie en een nieuw ingerichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel van de begroting).
Presentatie in commissie (juni 2015) over het onderhoudsniveau van de buitenruimte
Oordeel commissie: "Beheer straalt vertrouwen uit"
Niet alleen van 9 tot 5, maar zelfs in de nacht en in weekeinden.
Gladheidsbestrijding
Wij waarborgen de veiligheid van burgers en het behoud van onze kapitaalgoederen met wacht en waakdiensten via een garantiepiketregeling.
Wacht- en waakdienst
Informatiebehoefte peilen bij burgers, besturen en organisaties
Onze bekendheid vergroten bij de drie gemeentebesturen, de directie en de domeinen.
B & O !
PR
Excellente dienstverlening begint bij onszelf. Want onlosmakelijk met onze dienstverlening verbonden is onze persoonlijke ontwikkeling tot zelfstandige overheidsprofessional. Een overheidsprofessional die groeit in bewustzijn, in leren op het niveau van bewustzijn. In de context van een samenleving die fundamenteel in transitie is naar een nieuwe participatie- en netwerksamenleving.
Wij werken met prestatie-indicatoren. Zo zien wij in welke mate prestaties worden geleverd.
Hoe dragen wij bij aan het succes van de BAR-organisatie?
Financiën op orde
Communicatie naar de besturen over het beheer van de kapitaalgoederen via commissie en een nieuw ingerichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel van de begroting).
Presentatie in commissie (juni 2015) over het onderhoudsniveau van de buitenruimte
Oordeel commissie: "Beheer straalt vertrouwen uit"
Niet alleen van 9 tot 5, maar zelfs in de nacht en in weekeinden.
Gladheidsbestrijding
Wij waarborgen de veiligheid van burgers en het behoud van onze kapitaalgoederen met wacht en waakdiensten via een garantiepiketregeling.
Wacht- en waakdienst
Informatiebehoefte peilen bij burgers, besturen en organisaties
Onze bekendheid vergroten bij de drie gemeentebesturen, de directie en de domeinen.
B & O !
PR
Excellente dienstverlening begint bij onszelf. Want onlosmakelijk met onze dienstverlening verbonden is onze persoonlijke ontwikkeling tot zelfstandige overheidsprofessional. Een overheidsprofessional die groeit in bewustzijn, in leren op het niveau van bewustzijn. In de context van een samenleving die fundamenteel in transitie is naar een nieuwe participatie- en netwerksamenleving.
Wij werken aan professioneel budgetbeheer op basis van P x Q
Budgetbeheersysteem koppelen aan:
- contracten
- opdrachten
- planning
- kapitaallasten
- verplichtingen
- facturen
- begroting collegeprogramma
- beleid
- BAR-concernplan
In samenwerking met ConcernControl en Financiën gaan we de structuur en de processen van de
P&C-cyclus
binnen ons domein stap voor stap vereenvoudigen en standaardiseren
Onze prestatie-indicatoren:
- Ziekteverzuim
- Telefonische bereikbaarheid
- Functionering- en beoordelingsgesprekken
- Afhandeling klachten/meldingen
- Tevredenheid burger over afhandeling meldingen/klachten
- Dienstverlening (Schriftelijke afhandeling, Verseon, E-mail)
- Beeldkwaliteit (schoon, heel, veilig)
- Energiebeheer
- Duurzaamheid
We werken volgens "vaste processen" die we volgens bepaalde afspraken laten verlopen zodat er een meer uniforme manier van werken ontstaat
We beheersen de werkdruk door een meer gelijkmatige verdeling van de werkzaamheden en waar mogelijk het werk anders te structureren
Burgers zijn beter geïnformeerd en houden van overleggen in plaats van geïnformeerd worden
Om gebruik te maken van ideeën en opvattingen die in de wijk leven, de kwaliteit van het beleid te verbeteren en draagvlak te creëren voor onze plannen gaan we onze relaties met burgers en organisaties versterken
Digitalisering en sociale media bieden ons grotere mogelijkheden om burgers meer te betrekken bij onze besluitvorming en activiteiten
Samen met de wijk de activiteiten afstemmen op de vraag van de bewoners
Het gaat om samen denken, praten, keuzes maken en doen
We gaan gezamenlijk met inwoners en partners meerjarige wijkplannen opstellen. Wijkbewoners bepalen daarin met andere partijen welke knelpunten er zijn in de wijk, welke zaken aangepakt moeten worden (keuzes maken), hoe die aangepakt moeten worden en wat hun eigen bijdrage daarin is: waar is men trots op, wat gaat er goed, wat kan beter.
De wijkplannen zijn geen dikke nota's, maar compacte "briljante pareltjes" die energie geven en enthousiasmeren door de uitvoeringsgerichte aanpak.
Samen met domein Maatschappij werkt ons domein aan het bieden van leerwerkplaatsen. Doel daarbij is dat kansarmen op de arbeidsmarkt kansrijk worden op de arbeidsmarkt.
Ons domein draagt bij aan tenminste veertien projecten. De meeste projecten hebben betrekking op het dagelijkse onderhoud van de wijken. Werken in het groen en het verwijderen van zwerfafval komen veel voor. Maar ook andere projecten zijn mogelijk. Zo worden er door ons domein fietsenstallingen beheerd en assistent-bodes geleverd.
Nieuwe huisvesting:
- medewerkers van de afdelingen Wijkbeheer en Bovenwijksbeheer werken vanuit de werf Londen
- medewerkers van de NV BAR-Afvalbeheer werken vanaf de werf Nijverheidsweg (m.u.v. medewerkers AAS Londen)
- medewerkers van de afdelingen Advies & Programmering en Accommodatiebeheer werken vanaf de gemeentehuizen in Barendrecht en Ridderkerk of op begraafplaatsen en in sporthallen
Nieuwe bedrijfskleding:
- één uitstraling
- reflecterend
- contrasterende kleuren
Nieuw beeldmerk
Al jaren werken ook mensen van Drechtwerk binnen ons domein. Wij integreren deze collega’s meer en meer in ons domein. In 2015 zijn er twee nieuwe collega’s bij gekomen, waardoor het aantal gekomen is op tien.
In 2015 is de eerste medewerker met een baangarantie aangenomen bij Bovenwijks Beheer. Deze medewerker is werkzaam bij de boomverzorgers als trekkerchauffeur.

Ons domein heeft:
5 budgethouders
(directeur en 4 afdelingsmanagers)
26 subbudgethouders
(kredietbeheerders)
Zij beheersen en bewaken de inkomsten en uitgaven
X
De P x Q - methode is een dynamisch middel om de kostprijs van producten te integreren met de reguliere bedrijfsvoering.
(indirecte kosten
worden toegerekend op activiteitenniveau, in
plaats van op bedrijfsonderdeel)
Sinds maart kan men in de drie gemeenten werkstagiairs tegenkomen. Stagiairs die moeilijk een baan kunnen vinden. In samenwerking met de sociale dienst en andere sociale partners heeft ons domein een leerwerkproject opgezet. Ons domein biedt inmiddels ruimte aan 60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De taakstelling op de organisatiekosten inclusief de taakstelling op de formatie heeft ons domein in 2015 ruimschoots gehaald, maar we moeten creatief blijven in het toedelen van taken.
Mogelijk brengen we ons wagenpark onder bij een externe partij (lease)
Het gedicht ...... een herinnering aan een roerige periode.........
Full transcript