Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omgevingsvisie - Provincie Overijssel

Dit document mag alleen worden gewijzigd als je er een copy van hebt gemaakt. Tony Verbrugge is eigenaar.
by

tony verbrugge

on 4 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omgevingsvisie - Provincie Overijssel

2011-036 digitale nieuwsbrief opwaardering kanaal almelo-de haandrik dhjdhjdhjdhjdhjdhjdjhg Wat is de omgevingsvisie? Hoofduitgangspunten Hoofdambities Beleidsopgaven 4 rode draden Met welke 5 instrumenten
realiseert de provincie haar beleid? Wat is het uitvoeringsmodel? Strategische visie op de hoofdlijnen Ontwikkelingsvisie, beleid en uitvoeringsprogramma
voor de fysieke leefomgeving met de status van
• structuurvisie
• waterplan
• milieuplan
• verkeer- en vervoerplan
• bodemvisie Per 1 juli 2009 • 1 beleidsdocument hele ruimtelijk-fysieke domein en
• 1 verordening en
• 1 uitvoeringsprogramma en
investeringsprogramma (IiO) Scope 2030 • Wonen (60.000 woningen extra tot 2030)

• Economie
- Bedrijventerreinen (1.300 ha)
- Herstructurering
- Schaalvergroting en verbreding landbouw
- Toerisme en recreatie

• Bereikbaarheid – Hoofdinfrastructuur

• Groen - blauwe hoofdstructuur
waaronder EHS

• Waterveiligheid, wateroverlast en verdroging

• Duurzame energie 1 Omgevingsvisie Overijssel met kaartbeelden
2 Catalogus Gebiedskenmerken
3 Algemene bijlagen
4 Waterbijlage
5 Visie op de Ondergrond
6 Plan-MER/Duurzaamheidsbeoordeling
7 Omgevingsverordening
8 Omgevingsverordening toelichting en bijlagen Waaruit bestaat dat? Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Wat is duurzaamheid? Wat is ruimtelijke kwaliteit? Datgene wat ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mensen, planten en dieren belangrijk is.

Een optelsom van gebruikswaarden, belevingswaarden en toekomstwaarden (waaronder duurzaamheid).

Gebaat bij ontwikkelingen.

Verbonden aan alle ruimtelijke opgaven. • Gebiedsgerichte dan wel
• Themagerichte uitwerkingen Kaderstellend voor Beleidsdocument voor de hele fysiek ruimtelijke leefomgeving Focus op provinciaal belang Nieuwe sturingsfilosofie: van kwantiteit naar kwaliteit Kaartmateriaal digitaal beschikbaar Centrale ambitie: &Overijssel! Woonomgeving


(Binnen-)steden
en landschap

Veiligheid
en gezondheid Economie en
vestigingsklimaat

Bereikbaarheid


Energie Natuur


Watersysteem
en klimaat

Ondergrond Welzijn Welvaart Natuurlijke hulpbronnen Toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden Een vitale samenleving in een mooi landschap Hoofdambitie: Omgevingsvisie Ontwikkelingsperspectieven in kaart gebracht Gebiedskenmerken
Full transcript