Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ekonomisk teori

No description
by

jens lindell

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ekonomisk teori

Keynes och monetarismen John Maynard Keynes född 1883 och dog 1946
Brittisk nationalekonom
Fader till den ekonomiska politiken keynsianismen Känd för Bevisade att förändringar i efterfrågan inte bara
ändrade pris utan även tillväxttakten i ekonomin

aktiv finans- och stabiliseringspolitik
och ger rekommendationer till regeringar Stabiliseringspolitik konjunkturer I lågkonjukture kan staten investera eller sänka skatten
I högkonjunktur kan staten skära och höja skatten Keynes i svensk finanspolitik Mycket vanligt att i Sverige föra konjunkturpolitik och stimulera ekonomin Detta har gjorts genom framförallt två skatter

Mervärdesskatten (moms)

Arbetsgivaravgiften Genom att höja eller sänka skatten på konsumtion
Det vill säga momsen får man effekter omedelbart Man strävar efter att ha samma moms på alla varor
för att inte påverka vilken konsumtion vi gör

Ex Restaurangmomsen sänktes för att skapa nya jobb Arbetsgivaravgifter Om arbetsmarknaden är överhättad dvs råder brist på arbetskraft kan detta leda till att lönerna ökar för fort och infaltionen öka.

Att höja arbetsgivaravgiften gör att företagen inte är lika viliga att anställa och ekonomin kyls ner Milton Friedman Född 1912 dog 2006
Amerikansk medborgare
Fader till monetarismen Monetarismen menar att staten inte ska försöka stabilisera ekonomin då det leder till att ekonomin inte kan fungera som den ska Fria marknadskrafter sätts ur spel om man som stat
ingriper De är överens om
Man bör hålla den totala efterfrågan jämn då det leder till en jämn tillväxt

Det är när efterfrågan varierar som den kan leda till
deressioner eller lågkonjuktur

Monetarismen menar att det är mängden pengar som är avgörande för tillväxt och inflation Monetarismen håller med om att det går att stimulera ekonomin med
skatter och offentliga utgifter men att det är ett kortsiktigt sätt att arbeta då effekterna kan komma för sent eller vid fel tillfälle och skapa eftersläpningsproblem


De menar att det blir större svägningar i ekonomin genom att påverkan den
Full transcript