Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Martin Luther: Reformasjonen og radikalisme

No description
by

Jenny Rolland

on 12 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Martin Luther: Reformasjonen og radikalisme

Martin Luther
Martin Luther
Situasjonen i Middelalderen
Kristendommen var viktig for de fleste mennesker i Europa
Reformasjonen på 1500-tallet
Radikalisme
Reformasjonen og radikalisme
Tema
Martin Luther og radikalisme
Ideologier
Kompetansemål
Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1500-tallet
Innhold
Martin Luther
Situasjonen i Middelalderen
Reformasjonen
Radikalisme
Konsekvenser av reformasjonen
Konklusjon og oppsummering
Kilder
Født i Eisleben (1483)
Startet den protestantiske reformasjonen på 1500-tallet
Stilte spørsmål til den romerske katolisismen
Strengt arbeid, streng skole
Skulle bli advokat, men ble teolog
Faren mislikte at han skulle bli munk
Ble professor i teologi ved universitetet i Wittenberg
Ikke mange kunne latin
Paven i Roma bestemte

De som stilte spørsmål ble beskyldt for ulydighet
Prester og biskoper drev med salg av avlatsbrev
I Tyskland ble det stadig mer misnøye med den katolske kirken
Prester tok seg for godt betalt, og paven brukte masse penger på å bygge Peterskirken
Sterke meninger mot salg av avlatsbrev
Var bare mulig å redde seg ved å tro på skriftene og Guds godhet
Alle hadde like mye rett som paven til å tolke bibelen
1517: Skrev
95 teser
1522: Oversatte Det nye testamente
Paven lyste Luther i bann
Ble utstøtt av kirken
Luther hadde støtte fra tyske byer og fyrstedømmer
Luthers tilhengere bygde opp uavhengige kirker på 1530-tallet
Kalte seg
protestanter
Holdt gudstjenester på tysk
Avskaffet faste, skriftemål, kloster og helgen
Samlet seg i statskirker med konger og fyrster som overhoder
Kirkenes landområder ble lagt under kronen
Vil ha raske og banebrytende endringer
Reformasjonen var en "tidlig borgerlig revolusjon"
(Også "den radikale reformasjonen")
Luther ville ha tilbake den opprinnelige kristendommen
Luther brøt med den allerede etablerte kirken, gjorde store endringer på kort tid
Radikalisme
Venstreradikale og ekstremister

Vil også ha raske og grunnleggende endringer
Venstreradikale: Vil erstatte kapitalisme med kommunisme, sosialisme eller anarkisme
Ekstremisme: Kan inkludere fascisme
Konservatisme
"Forandre for å bevare"
Avvisende til endring (må skje gradvis)
Montesquieu i Opplysningstiden

Edmund Burke etter den franske revolusjonen.
Konsekvenser av reformasjonen
Motreformasjonen
Prester fikk bedre opplæring og avlatsbrev ble avskaffet
Protestantismen ble opprettet
Annet syn på frelse
Ingen pave som mellomledd
Statskirken ble opprettet
Religionskriger oppsto
Konklusjon
og oppsummering
Hvordan er radikalisme knyttet til Martin Luther og Reformasjonen i Europa på 1500-tallet?
Kilder
Store norske leksikon
Motreformasjonen: https://snl.no/motreformasjonen
Kommunisme: https://snl.no/kommunisme
Reformasjonen: https://snl.no/reformasjonen
Konservatisme: https://snl.no/konservatisme

Wikipedia
Venstreradikalisme: http://da.wikipedia.org/wiki/Venstreradikal
Martin Luther: http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Levende historie
Rebellen Luther: http://levendehistorie.no/levende/forsidearkiv/rebellen_luther

Biography
Martin Luther: http://www.biography.com/people/martin-luther-9389283
Heine, G., Myhre, B., Opsal, J., Skottene, H. & Østnor, A. (2008).
Tro og tanke.
Oslo: H. Aschehough & Co.
Sidetall: 196-197

Eriksen, T. L., Hellerud, S. V., Eliassen, J., Engelien, O., Grimnes, O. K., Skovholt, L., Sprauten, K., Wiig, H. & Øhren, A. (2011).
Tidslinjer 1+2.
Oslo: H. Aschehough & Co.
Sidetall: 170-173
Problemstilling
Hvordan er radikalisme knyttet til Martin Luther og Reformasjonen i Europa på 1500-tallet?
Full transcript