Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖZELLİK-ETMEN KURAMI

No description
by

Begüm Danaci

on 7 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖZELLİK-ETMEN KURAMI

Sahip olduğunuz yetenekleri düşünün. Akranlarınıza göre neleri daha iyi yapabildiğinizi, hangi yönlerden kapasitenizin onlardan daha üstün olduğunu düşünüyorsunuz?
Eğer belirlediğiniz bu mesleklerden birini seçerseniz başarılı olup olamayacağınızı değerlendiriniz.
Şimdi de bu yetenekleri kullanmayı gerektiren birkaç meslek adı düşünün. Gerçekten bu mesleklerde, sahip olduğunuz yetenekleri kullanmak önemli mi?
ÖZELLİK-ETMEN KURAMI
Bireylerin farklı özelliklere sahip olduğu ve bunların ölçülebildiği, bu özelliklerin mesleklerin gerektirdiği farklı niteliklerle eşleştirilebileceği temel varsayımına dayanır
Kişilik özelliğini bul
Mesleği bul
Eşleştir
Yaklaşımın temelindeki görüşler şöyle özetlenebilir
Özellik Faktör Kuramında Mesleki Danışma Süreci
Özellik-faktör kuramında psikolojik danışmanlar tarafından yapılan mesleki danışma sürecinde, genel olarak öncelikle danışanın hangi kategoriye girdiği belirlenir ve ona uygun bir eylem planı geliştirilir.
Williamson’a (1950) göre, mesleki danışma hizmeti alacak bireyler 4 kategoride incelenebilir
Hiçbir seçim yapmamış olanlar

Seçiminde kararsız olanlar (kesinleşmemiş)

Seçiminde realistik olmayan (akılcı seçime sahip olmayanlar)

ilgileri ve yetenekleri arasında farklılık olan (seçimleri yetenekleri ile örtüşmeyenler)

Özellik-faktör kuramında mesleki danışma süreci, genel olarak öncelikle danışanın hangi kategoriye girdiğinin belirlenip ona uygun bir eylem planı geliştirme olarak tanımlanır.
Bu süreç 6 aşama içerir:

Analiz Etme-Çözümleme
Sentez-Bütünleştirme
Tanı-Teşhis
Tahmin-Öngörü
Danışma Sağlama
izleme

Özellik-Faktör Kuramına Yönelik Eleştiriler
Meslek seçiminin duygusal boyutunu göz ardı etmektedir.

Her birey için tek bir doğru meslek kararı olduğu varsayılmaktadır.

Bireyin özellikleri ve mesleğin nitelikleri statik bir yapı olarak görülür.

Kuramsal nitelikte değil, pratik uygulamalara dayalı olarak ortaya konmuştur.

Psikolojik danışman otoriter konumdadır.

Yönlendirici bir yaklaşımdır.

Danışmalar iş arama dönemi olarak nitelendirilen sınırlı bir zaman aralığında verilir.

Bireysel özellikler ve meslek seçimine çevresel faktörlerin etkisi göz ardı edilmektedir.

Meslek seçimi için gereken davranışların bir gelişim süreci içinde olgunlaştığı gerçeğini göz ardı etmektedir.

Meslek seçiminde değerlendirme sonuçlarına fazla önem vererek bireyin öz kavramına yeterli önemi vermemektedir.


özellik-faktör kuramını ---------
OUT

Holland’ın tipoloji kuramı -------
IN

Çevre uyumu yaklaşımını daha yeterli ve
kapsamlı bir görüş olarak değerlendirmektedir. Holland’ın kişilik kuramı da bireyin sosyal çevre içinde oluşan kişilik tipleri ile mesleki çevrenin eşleştirilmesine dayanmaktadır. İşe uyum kuramı iş çevresi ve iş çevresine uygun birey üzerine yapılandırılır. Çalışanların değer ve beklentileri; iş çevresine uyumun ve iş doyumunun belirleyicisidir.

Özellik-faktör kuramı->bireyin ve mesleğin niteliklerini tanımlar,mesleki davranışı açıklamaz.
Birey ve çevre uyumu karşılıklı bir etki-tepki etkileşimi içindedir

Sonuç olarak Bireyin niteliklerinin çevre ile etkileşimi yoluyla geliştiği ve mesleki gelişimde bu etkileşimin dikkate alınması ve incelenmesi görüşü gelişim kuramcılarının ve sosyal öğrenme kuramcılarının da benimsediği ve temel aldığı bir yaklaşımdır.

Bu nedenle özellik-faktör kuramı kendisinden sonra geliştirilen pek çok mesleki seçim kuramını
etkilemesi açısından önemlidir.

HAZIRLAYANLAR:

BEGÜM DANACI
GÜLER ELIF AKBAY
ELIF GÜLCE ISKENDER
CEYDA YÜCESOY :)
ZÜMRÜT ÇALIŞKAN
NUR HÜMA ÖZŞEN
BEGÜM COŞKUNARSLAN
Full transcript