Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Predstavićete rad, a šta posle?

Konferencija "Korak u nauku", ISP
by

Jelena Gledic

on 24 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Predstavićete rad, a šta posle?

Predstavićete rad, a šta posle?
Uvod
Šta radimo
Zašto to radimo
Uvođenje pojmova i termina nepoznatih ciljnoj grupi ili pojmova i termina koje koristimo na neuobičajen način

Ključni element je dobra priprema

Tekst je:

Formalan
Objektivan
Jasan
Celovit
Odgovoran
Precizan

Forma
Uvod
: šta je problem
Materijal i metod
: naš pristup
Rezultati
: naši rezultati
(Analiza/diskusija
: tumačenje rezultata)
Zaključak
: veza sa uvodom, u kontekstu rezultata uklapanje pojedinačnih zaključaka u opšti zaključak i opšti kontekst dosadašnjih tekstova na sličnu temu, dalji pravci

Stil i struktura

Jednostavan, jasan, precizan
Bez kolokvijalnih izraza, ali moramo razumeti sve što smo napisali
Bez previše direktnih citata
Bez previše nabrajanja i numeričkih rezultata unutar teksta
Definisati sve skraćenice
Uobičajena struktura rečenice

Naučni rad
(Prvi put) objavljen
izveštaj o (rezultatima) istraživanja,
dostupan široj naučnoj zajednici i
omogućava ponavljanje i procenu
literature,
načina zaključivanja i
samog istraživanja

Korak u nauku, ISP
Jelena Gledić, jelenagledic@gmail.com

istraživanje
predstavljanje

Q&A
pisanje rada
objavljivanje rada
diseminacija
Pre nego što počnete
Jasno odredite: ŠTA, ZAŠTO i KOME pišete
Napravite nacrt rada
Odredite koliko je potrebno da znate o temi
Odredite koliko
znate o temi
Pripremite literaturu
Pripremite rezultate
Pripremite beleške
Definišite problem
Formulišite radni naslov
Na osnovu radnog naslova odredite celine
Okvirno odredite sadržaj celina
Rasporedite beleške unutar celina
Nacrt rada

Naslov:
dužina, specifičnost

Etiketa

Apstrakt:
Reklama
Linearan tok
Dosledno numerisanje i/ili imenovanje odeljaka
Dosledno korišćenje transkripcije, iskošenog i sl.
Dosledno pisanje velikih slova
Dosledna primena svih specifičnosti samog teksta

Slike - samo ono što je važno za rad
Grafici - moraju biti čitljivi i bez udubljivanja u tekst
Tabele - jasno organizovani podaci
Poslednja provera
OBAVEZNO dati još nekome da pročita – poželjno i nekome izvan struke

Obratiti pažnju na:
Jezik
Doslednost forme
Čitljivost sadržaja
Logiku

Tekst - uz .doc ili .pdf i .txt
Grafika - vektorski (.eps i sl.) + sirovi organizovani podaci (.xls, .csv i sl.)
Slike - 300dpi na 14cm
Puni podaci o autoru i mentorima

Materijal i metod
Materijal MORA biti detaljno opisan
Svaki korak MORA biti jasan i ponovljiv na osnovu vašeg opisa
MORATE navesti sve probleme na koje ste naišli tokom rada

Rezultati

Razdvojite važno od nevažnog – prikažite one rezultate koji su važni za vašu hipotezu
Rezultati su srž papira – vaš doprinos
MORAJU biti jasno organizovani
Možete (izuzetno) navesti i zanimljive rezultate koji nisu u direktnoj vezi
sa temom

Analiza

Tumačenje a NE ponavljanje rezultata
Iznesite SVAKI izuzetak, nedoslednost ili nerešeno pitanje – potencijalne greške pretvorite u rezultate
Ništa se ne podrazumeva – sve MORA biti temeljno obrazloženo
Možete protumačiti i zanimljive rezultate koji nisu u direktnoj vezi sa temom

Zaključak
Ponavljanje važnih pojedinačnih zaključaka koji se ovde uklapaju u opšti zaključak
Stavljanje vašeg istraživanja u opšti kontekst dosadašnjih istraživanja i naučne oblasti
Predlozi za dalja istraživanja (posebno ako se vi ne biste više bavili istom temom)

Literatura

Stil citiranja – u Petnici Author-Date
Čim pronađete korisnu informaciju u nekom izvoru, zabeležite ono što ste pronašli i kompletnu jedinicu
+ scholar.google.com


KROZ CELI RAD
Literatura

JASNO određeno šta je preuzeto
Reference u tekstu i literatura - 1:1
Preuzeto i sopstveno idealno strukturno odvojeno
Ukoliko se koriste preuzeti rezultati, obavezno navesti
jer je onda sama interpretacija rezultata doprinos
Ne treba pokazivati sve što znate - sve u funkciji priče

Statistika

Statistika per se ne znači puno
Statistički značajna razlika je tek početak - bitnost zavisi
od konteksta
Nepostojanje statistički značajne razlike ne znači istost
Mora biti u funkciji priče

Fokus

Jasno definisana glavna tema, centralno obrađena istraživanjem
REZULTATI
Manje - motiv za bavljenje problemom
Hipoteze moraju biti pokrivene literaturom/podacima
Zaključci moraju slediti iz rezultata
Pretpostavke moraju biti pokrivene literaturom/podacimaNije prostor za politiku/e - zaključci slede podatke, nikako a priori stavove
https://prezi.com/bj7vykwu_2le/najcesce-greske-u-petnickim-radovima/
http://bozicn.tripod.com/isp/uputstvo.html
1. mart
20. maj
ROKOVI
petnickesveske@gmail.com
Full transcript