Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klas 1 hfst. 4 DE ROMEINEN

No description
by

rien de Vries

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klas 1 hfst. 4 DE ROMEINEN

FINISH
Van Caesar tot Augustus
Op zoek naar rijkdom en macht
De cultuur van het rijk
4.3
A
4.3
B
B Godsdienst en wetenschap
4.1
A
Van stad tot wereldrijk
De opkomst van het christendom
4.4
A
B Rome wordt christelijk
4.4
B
B Van republiek tot keizerrijk
4.1
B
Armoede en afhankelijkheid
4.2
A+B
Romeinen, Germanen en Kelten
4.5
A
START
A Van koninkrijk tot wereldrijk
Het ontstaan van Rome
Rome controleert de zee
Rome onderwerpt Italie
Vrede in het keizerrijk
4.2
A
De Romeinse samenleving
A Arm en rijk
Boeren en stedelingen
De stad als handelscentrum
Rijkdom en macht
Vrij en onvrij
A Verschil en overeenkomst
Veel culturen door elkaar
Wetten en burgerrecht
Goden voor alles
Goddelijke keizers
Verdragzaamheid
Naar Grieks voorbeeld
De techniek van het bouwen
A Een messias in Judea
De joodse opstand
Het optreden van Jezus
Een populaire godsdienst
Een verboden godsdienst
Een christelijk keizerrijk
A Aan de grens van het rijk
Romeins-Nederland
Romanisering
4.5
B
B Het einde van Rome
Volksverhuizingen
De Romeinen
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Remus en
Romulus
de wolvin
Colosseum
Wolvin
Remus en Romulus
Carthago toen
Tunis nu
Forum Romanum
http://www.schooltv.nl/beeld20030623_romeinen01
Het Romeinse Rijk 2.30
Augustus
moord
137 keizerrijk het grootst
de keizer is
de baas
in de senaat
Augustus
Caesar = de hogere
Landbouwstedelijke samenleving
1
2
Uit de boeren komen de stoerste mannen en beste soldaten voort.
Het werk dat ze doen is het eerlijkste waar je geld mee kunt verdienen. CATO
Als de boer soldaat werd
kon het land niet bebouwd worden.
Het gezin verarmde en trok naar de stad.
De grond moest verkocht worden.
3
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20060508_hetouderome04
Water in het oude Rome 2.20
Handel in Rome
olijfolie uit Griekenland
aardewerk uit Frankrijk
hout uit Turkije
ijzerwaren uit Duitsland
rijke mensen met
veel grond in bezit
plebs = volk
soldaten eisen
meer rechten
en hogere lonen
keizer en
dictator
Proletariers
Arme stadsmensen.
Kinderen als enige bezit.
Leefden aan de rand van de stad
in 1 kamer met strozakken en een
emmer voor behoeften.
brood en spelen
1
2
3
Slavernij in Ostia
Griekse leraar
Gladiator
Forum Romanum met plein nu
Forum Romanum met plein: toen
M
u
l
t
i
c
u
l
t
u
r
e
l
e

samenleving
verschillen:
- talen
- godsdiensten
- kleding en eten
overeenkomsten:
- latijn
- handel
- Romeinse wetten
Veel leven op het forum
(plein van Rome).
- Handel in goederen en slaven
- Priesteressen met offers naar
tempels.
- Toespraken door senatoren.
Maak je van iemand iets kapot
dan moet je de schade aan de
eigenaar terug betalen.
1 bronzen plaat
wetten met verplichtingen

belasting betalen
wetten met rechten

rechten voor burgers
Wetboeken
Forum Romanum plein
(plein van Rome)
rechter
griffier
officier van
justitie
verdachte
advocaat
eerlijke rechtspraak is het recht van de burger
Geen burgerrecht . . .
geen recht op rechtspraak
huisgoden zorgden voor
bescherming van familie,
huis en voedselvoorraden.
offers aan huisgoden
Mercurius
god van de
handel
Mars
god van de
oorlog
Athena
Jupiter
Zeus
Neptunus
god van de
zee
Poseidon
huisgod
Pantheon in Rome
Juno
Jupiter
Mercurius
Mars
Opperpriester
Pontifex Maximus
Neptunus
Tempel in Ephese
Zolang je de staatsgoden en de
keizer maar eerde, mocht je ook
je eigen goden aanbidden.
De Romeinen namen ook goden
van andere volkeren over.
De Romeinen waren erg
onder de indruk van de
Griekse cultuur.
Griekse leraren stonden
hoog in aanzien
Grieks-Romeinse cultuur
of klassieke cultuur
Griekse tempel in Olympia
Romeinse beeldhowkunst
Griekse
beeldhouwkunst
Korinthische zuilen
fronton
koepel
van beton
koepel
van
beton
badhuis
Koepels en bogen
van beton
Triomfboog
keizers bouwen
in Rome
Forum Romanum
Colosseum
Circus Maximus
Domus Aurea
gebouwd op de plek
van het Colosseum
voor de brand door Nero
gebouwd door de
opvolger van Nero:
Vespasianus
Judea
63 v.C.
Judea in het bezit van Rome.
De joden geloven in 1 god.
ze betalen belasting aan Rome.
66 na C. Opstand.
- Joden konden de belasting
niet meer betalen.
- Ze wilden de keizer niet meer
vereren.
Romeinse reactie.
- Het Romeinse leger voerde een
harde en lange strijd en won.
- De tempel in Jeruzalem werd
verwoest.
- Joden werden verspreid over het
Romeinse rijk.
DIASPORA
1
2
3
Jezus 30 jaar oud
zijn boodschap
"Ik ben de zoon van God.
Ik breng u de boodschap over
om eerlijker te leven."
In de Tenach staat :
Als de joden worden onderdrukt
zal er een messias komen, die
het joodse volk zal bevrijden.
Christus = de gezalfde
- De meeste joden en de priesters
geloofden Jezus niet.
- Ze beschuldigden jezus van
opstand tegen Rome.
- Jezus werd ter dood veroordeeld
door Pontius Pilatus.
- Jezus stierf aan het kruis,
als een misdadiger.
1
2
- Christenen verspreidden de
boodschap door het Romeinse Rijk.
- de verhalen over Jezus werden
opgeschreven in de bijbel.
- De boodschap van Jezus was erg
populair bij vrouwen, slaven en armen.

De populaire boodschap
- Gelovigen worden verlost van hun
zonden.
- Christenen komen in de hemel.
- In kerken werd iedereen als gelijke
behandeld.
kathedraal in Milaan
hervormde kerk
in Nederland
Christenen weigeren om de
Romeinse goden en de
keizer te vereren.
Keizers werden bang voor het
verlies van de eenheid van hun rijk.
Sommigen vervolgden christenen.
Christenen werden gekruisigd, of verbrand of voor de leeuwen geworpen.
1
2
3
De legende over Constantijn
312 Burgeroorlog tussen
Constantijn en Maxentius.
"Met behulp van
dit teken zal je
overwinnen."
Constantijn de Grote
Hij won de veldslag
Hij werd christen en gaf
vrijheid van godsdienst.
keizer Theodosius
380
Christendom wordt staatsgodsdienst.
Alle bestuurders en ambtenaren
moeten christen worden.
De kerk vanaf de 4e eeuw
Vaticaan of Sint Pieterskerk
interieur van het Vaticaan
de paus
de kardinalen
adviseurs van de paus
inwijding van aartsbisschoppen
Bisschoppen
Priesters
leiders van een kerk in een stad
leiders van een kerkprovincie
leiders van een aantal kerkprovincies
leider van de katholieke kerk
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_romeinen01
Het Romeinse Rijk 2.30
http://www.teleblik.nl/media/56828/fragment?start=384&end=861
romanisering met piza 7.57
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_romeinen02
Romeinen in ons land 3.02
Ze brachten perziken, kippen en geld.
57 v.C. Zuid Nederland veroverd door de Romeinen.
Het werd de provincie Germania Inferior.
50 n.C. Plinius schreef:
"Van het landschap kun je niet met zekerheid
zeggen of het tot de zee of tot het land behoort.
Daar leeft arm volk op zelf opgeworpen heuvels.
Ze betalen aan niemand belasting, want de
zee pakt alles van ze af."
Limes =

grens langs de Rijn van het Romeinse Rijk.
Bewoners van provincies en veroverde gebieden nemen veel over van de Grieks-Romeinse cultuur, zoals : geld, goden en latijn, of cement en dakpannen.
Later werd ook het christendom overgenomen.
Hunnen vanuit Azie.
Germanen en Franken naar het zuiden
Invasies zorgden voor onrust
in het Romeinse rijk.
285: Diocletianus splitst het rijk
in West en oost Romeinse Rijk.
476 : Germanen veroveren Rome.
Einde Romeinse rijk.
De Germanen in Frankrijk, Spanje en
Italie zetten de Grieks-Romeinse cultuur voort. bijvoorbeeld door
overname van het christendom en het latijn.
Het Oost-Romeinse rijk van
Constantinopel bleef bestaan
tot 1500.
5
Rome is gebouwd op 7 heuvels.
Het is ontstaan uit landbouwdorpen.
Deze dorpen groeiden naar elkaar
toe en werden uiteindelijk een stad.
509 v.C.: Rome wordt een republiek.
Twee consuls besturen de stad.
Ze werden gesteund door senatoren.
Rome werd rijk door de handel aan de Tiber.
De stad sloot handelsverdragen met andere stadsstaten en ze bouwde een sterk leger op.
Tussen 350 en 270 v.C. onderwierpen de Romeinen
het hele vaste land van Italie.
De bewoners behielden hun grond en bestuur, maar
ze moesten trouw aan Rome zweren en soldaten leveren.
Carthago voelde zich bedreigd door de
groeiende macht van Rome.
Er brak een oorlog uit toen Rome Sicilie
en daarna Spanje wilde veroveren van Carthago.
Generaal Hannibal trekt met een leger
met 37 olifanten langs de kust van Spanje
en over de Alpen tot aan de muren van Rome.
De Romeinen wonnen met veel moeite.
146 v.C. Carthago wordt verwoest.
De Carthaagse gebieden worden deel
van het Romeinse Rijk (Imperium Romanum).
De Romeinen controleren de Middellandse Zee.
Romeinse legers en vloten maken
provincies van de landen om de
Middellandse Zee.
Een provincie werd bestuurd door
een gouverneur.
Overwonnen volkeren moesten soldaten
leveren en belasting betalen, zoals
slaven, olijfolie en graan. Zo werd Rome rijk.
In de tijd van de veroveringen
werden legeraanvoerders
belangrijker dan de senaat.
Julius Caesat was zo'n machtige
generaal, nadat hij Gallie had
veroverd.
Enkele rijke families vormen de senaat.
De senaat nam alle beslissingen.
In noodsituaties benoemden zij
tijdelijk een dictator, zoals Caesar.
Caesar liet zich tot dictator voor
het leven benoemen.
Senatoren werden bang dat ze
hun macht zouden verliezen.
44 v.C.: ze vermoorden Caesar
23 dolksteken.
Octavianus neemt wraak.
Een bloedige burgeroorlog volgt.
27 v.C.: Octavianus krijgt alle macht.
Zijn eretitel wordt
Caesar Augustus (hogere).
Caesar betekent keizer.
In de eeuwen na 27 v.C. stond de
senaat onder controle van de keizers.
keizer Augustus bestuurde goed.
er ontstond een Pax Romana.
Rome was het middelpunt van een
wereldrijk.
Full transcript