Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POLSK

No description
by

Sofie Uhlin

on 28 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POLSK

Orsak till problemet
Hur blev det så här? vilka bakomliggande orsaker kan vi hitta?
Problembeskrivning
Vad är det för problem som ska analyseras?
När man studerar en fråga behövs samband och överblick
Situationen
beroende på vilken situation det handlar om ser lösningen och orsakerna olika ut.
lösning nr 2?
Vilka nivåer i samhället kan man titta på?
Finns det mer än en lösning
om det nu går att hitta en tänkbar lösning överhuvud taget?
Sambanden då?
leder till problem som leder till konskekvenser som beroende på olika situationer har olika samband och därmed olika lösningar....

Nu tar vi det igen, stegvis
Situation och orsaker hänger ihop med.....
Konsekvenser
dvs följder
Svårt att göra analyser, tycker många elever
Lösningar?
Konsekvenser
POLSK-modellen
Obs!
Lösningarna bör rikta sig både till orsaker och konsekvenser.

På så vis kan man visa på samband, dvs hur allt hänger ihop!
Hur blir man nyanserad?
Bredda perspektiven
Flera orsaker
Vem gynnas eller
missgynnas av
en specifik
situation?
Kan vara det som leder till
problemet, dvs att aktörer missgynnas eller
gynnas.
Hur ser lösningarna ut?
riktar de sig till orsaker
eller konsekvenser?

Tex hur påverkas
människor av lösningarna
Eller ska man
upphöra med något
för att nå en lösning?
Olika tyngd. Hur viktiga är vissa orsaker
och konsekvenser?
Rimliga lösningar eller brist på lösning?
Globalt, nationellt, lokalt
Hur ser andra länders parlament ut?
Samhälle, grupp, individ:

hur påverkas vi beroende på hur
det är organiserat?


SituationOrsaker


Problem


Konskekvenser

samband
Lösningar
Samband
Det finns 349
platser i riksdagen
hur har det sett
ut historiskt?
Skulle man kunna
organisera riksdagen på ett annat sätt? hur skulle det bli?
Full transcript