Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adam Mickiewicz

No description
by

Monika Gut

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz
( 1798-1855)

Adam Mickiewicz - jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce.
Poeta, wizjoner, publicysta, działacz polityczny.
W 1807r. rozpoczyna naukę w szkole Dominikanów w Nowogródku.
Powtarza tam trzecia klasę i poznaje Jana Czeczota.
1812r.
28 V śmierć ojca, Mikołaja Mickiewicza.
Opiekę nad chłopcami przejmuje wuj sędzia Medard Rostocki z Ruty.
1815r.
-rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Wileńskim, na wydziale nauk Fizycznych i Matematycznych, od drugiego roku na wydziale filologicznym
-uczęszcza też na wykłady na Wydziałach: Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk Wyzwolonych.
1840-1848

-- Cykl wykładów w
Collège de France
od 1840 do 1844.

· 22 grudnia 1840 – pierwszy wykład,
· Maj 1844 – ostatni wykład.
*24.12.1798r. urodził się w Zaosiu pod Nowogródkiem,
*drugi syn Mikołaja i Barbary Mickiewiczów,
*ochrzczony imionami Adam Bernard,
*będzie miał jeszcze dwóch młdszych braci.

1817-Odbywa się pierwsze
posiedzenie Towarzystwa Filomatów.
Poezje tom I 1822
Poezje tom II 1823
1819-1823
przymusowa praca w szkole w Kownie
Odizolowany od przyjaciół z Towarzystwa Filomatów i Filaretów, poeta rozwijał się twórczo, szukając własnej indywidualnej romantycznej rzeczywistości oraz nowych form poetyckich.
1818- pierwszy opublikowany wiersz
"Zima miejska"
Ballady i romanse 1822
Oda do młodości 1820
1820
Mickiewicz poznaję Marylę
2.02.1821r-Maryla poślubia Wawrzynca Puttkamera

W 1823 roku został
aresztowany
i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie, a następnie
skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach
na zesłanie w głąb Rosji na posadę nauczyciela z prawem wyboru miejsca pobytu.
Grażyna 1823
Dziady. Część II i IV 1823
Inspiracja Marylą
„Żeglarz” jest typowym wierszem nawiązującym do przeżyć wewnętrznych poety. Mickiewicz wyraził w nim nastrój, jaki go opanował po wyjściu za mąż Maryli Wereszczakówny za Puttkamera. Poeta stworzył obraz żeglarza, który znudzony wędrówką życiową myśli o śmierci.
"Do M" 1822
Tematem tego wiersza jest siła pamięci, której nic nie zdoła zatrzeć. Podmiot liryczny twierdzi, że pamięć o nim będzie prześladować dawną kochankę już na zawsze.
Pięcioletni pobyt w Rosji odegrał ważną rolę w życiu Mickiewicza. Najpierw przebywał krótko w Petersburgu, potem w Odessie ( skąd odbył w r. 1825 wycieczkę na Krym, jej owocem będą Sonety krymskie ). Okres od grudnia 1825 do kwietnia 1828 spędził w Moskwie, zatrudniony formalnie w kancelarii generała - gubernatora. Wszedł w środowisko elity intelektualnej i towarzyskiej i zyskał sławę poety romantycznego.
Wiedzę, jaką zdobędzie na temat imperium rosyjskiego, despotyzmu carskiego, wykorzysta w późniejszej twórczości.
W
1826 r
. w Moskwie
publikuje Sonety
, w
1828r.
w Petersburgu
Konrada Wallenroda
.
Ostatni rok pobytu w Rosji spędził w Petersburgu. W maju
1829

opuścił Rosję
.
21 października 1820 –
umiera jego matka
– Barbara Mickiewiczowa, o czym dowiaduje się dopiero na Boże Narodzenie (popadł w depresję),
Kontakt z egzotycznym światem Wschodu, zachwyt nad pejzażem, ale również kulturą i historią tego rejonu ogromnie zainspirowały Mickiewicza.
1829-1830 etap romantycznych podróży

- 1829-1830 – Mickiewicz odwiedza
Niemcy, Szwajcarię i Włochy:
- Czerwiec – lipiec 1829 – w
Berlinie
jest słuchaczem wykładów
Hegla
,
- Sierpień – wrzesień 1829 – podczas pobytu w
Weimarze
spotyka
Goethego
,
- 25 września 1829 przejeżdża przez
przełęcz w Splügen
(granica szwajcarsko-włoska),
- Listopad 1829 – przyjeżdża do
Rzymu
,
Przebywając w Rzymie, postanowił ożenić się z poznaną tam Henriettą Ewą hrabianką Ankwiczówną. Niestety do ślubu nie doszło, ponieważ rodzice dziewczyny wyrazili zdecydowany sprzeciw.
Od maja do października 1830 odwiedza kolejno:
Neapol, Pompeje, Sycylię, Asyż i Mediolan
,
Niemiecki poeta. Jeden z najbardziej znaczących w skali światowej.
Mickiewicz czytał go z uwielbieniem.
W październiku 1830 wraca do Rzymu, gdzie w grudniu dociera do niego wiadomość o wybuchu powstania listopadowego.

1831-1832 – próbuje przyłączyć się do powstania listopadowego

- w maju 1831 przyjeżdża do Paryża,
- sierpień tego samego roku to czas przybycia do Wielkopolski,
- marzec 1832 – rozpoczyna się Wielka Emigracji Mickiewicza, czyli wyjazd do Drezna.

1832-1838 Wielka Emigracja

- Lipiec 1832 – przyjeżdża do
Paryża
,
- 13 lutego 1834 poeta ogłasza przyjaciołom:
"Chwała Bogu! Oto w tej chwili podpisałem pod "Panem Tadeuszem" wielkie finis!”
,
- 22 lipca 1834 – bierze
ślub
z Celiną Szymanowską,
- Wrzesień 1835 – na świat przychodzi
pierwsza córka
Mickiewiczów, Maria,
- Czerwiec 1838 – na świat przychodzi
syn
Mickiewiczów, Władysław,
- Listopad 1839 – początek
choroby psychicznej
Celiny Mickiewiczowej,
-Czerwiec 1839 – Adam wyjeżdża do Lozanny,
- Maj 1840 – na świat przychodzi
druga córka
Mickiewiczów, Helena
Objął katedrę języków słowiańskich, wygłosił tzw.
prelekcje paryskie
. Na wykłady Mickiewicza uczęszczało wielu znanych twórców, działaczy i myślicieli, w tym
George Sand.
W latach 1841-1847 Mickiewicz znajduje się pod wpływem mistyka A. Towiańskiego
Andrzej Towiański wkroczył w życie Adama, dokonując cudownego
uzdrowienia
jego żony. W tym czasie do domu Mickiewiczów wprowadziła się
Ksawera Deybel
– opiekunka do dzieci, z którą poeta trwał w wieloletnim związku (urodziła mu co najmniej jedno dziecko).
W czasie Wiosny Ludów (1848), Mickiewicz utworzył we Włoszech legion polski. Po powrocie do Paryża został współzałożycielem i redaktorem pisma Trybuna Ludu.
Maj 1842 – na świat przychodzi drugi syn Mickiewiczów,
Aleksander
,
· Lipiec 1845 – na świat przychodzi trzeci syn Mickiewiczów,
Jan
5 marca 1855 –
umiera żona
Mickiewicza,
- 26 listopada 1855 – Adam wyjeżdża do
Konstantynopola
26 XI 1855 –
nagła śmierć
(prawdopodobnie w wyniku cholery) Mickiewicza w Konstantynopolu;

- 1856 – sprowadzenie zwłok do
Paryża
;
- 1890 – uroczyste złożenie prochów Mickiewicza w krypcie na
Wawelu
.
do Nowogródka wkraczają wojska Napoleońskie
Dziękuję za uwagę!
Podczas wakacji w 1821r. pojechał do
Tuhanowic
, lecz teraz czekały go tam tylko wspomnienia o utraconej miłości. Z tych przeżyć wkrótce narodziła się
IV część Dziadów
.
Full transcript