Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kalla Kriget - Historia i klass 9.

Detta är en tidslinje över kalla kriget med bilder och information. Utarbetad med ett pedagogiskt syfte för högstadiet.
by

Desiré Johansson

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kalla Kriget - Historia i klass 9.

Andra världskrigets slut 1945 Kalla Kriget
1945-1991 1947 slår Storbritannien, Usa och Frankrike samman sina zoner til en. "Trizonen" och Västberlin bildas. De ville bilda en Västtysk stat.
Sovjet stänger 1948 alla vägar till Västberlin. Svält och köld hotade nu invånarna. Västmakterna flög då in proviant till västberlin. Denna luftbro pågick i nästan ett år innan Stalin upphävde blockaden i maj 1949. bildas hösten 1945 Nürnbergrättegångarna 1946 1945 Vid Tysklands kapitulation i maj delas landet upp ifyra olika kontrollzoner. USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen kontrollerar varsin zon, även huvudstaden Berlin delas in i liknande zoner trots att området ligger inom Sovjets zon. Jaltakonferensen Marshallplanen - USA lånar ut pengar till de krigsinblandade länderna. Syftet var att
förhindra en sovjetisk expansion i Europa
hjälpa till med återuppbyggnaden
lyfta ekonomierna i Europa för att förhindra en ekonomisk kris.
De flesta av länderna fick Marshallhjälp utan krav på motprestationer. De länder som stod under sovjetisk kontroll tackade nej till hjälpen. De länder som tog emot erbjudandet kom förhållandevis snabbt på fötter - länderna i det kommunistiskt styrda Östeuropa hade inte lika bra förutsättningar. Trumandoktrinen - USA ser en fara i den Sovjetiska expansionen.
USA ska hjälpa "fria folk som kämpar mot väpnade minoriteter eller externt tryck syftande till att betvinga dem".
Man ville hindra en kommunistisk expansion oavsett om det handlar om militära, politiska, ekonomiska frågor osv. Harry Truman (1945-1953) Hur ser det ut idag? Kalla krigets inledning 1948 Berlinblockaden 1948-49 Kommunism? Förenta Nationerna Som följd till den Sovjetiska provokationen går västmakterna samman i en försvarsallians. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Ursprungliga medlemsländer: Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien, Frankrike, Kanada, USA, Portugal, Island ich Italien. Samarbeta, samorganisera och hjälpa varandra i händelse av en kommande konflikt. 1955 Warszawapakten Warzsawapakten bildas som ett svar på NATOs grundande. Ursprungliga medlemsländer: Sovjetunionen. Polen, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Albanien, Rumänien och Bulgarien. Ideologiska skillnader Mao Zedung (Tse Dung) Kommunistisk revolution i Kina leder till att kommunisterna får makten i Kina. Israel 14 maj 1948 1949 Kommunistisks regim i Tjeckoslovakien med hjälp av röda armen. Koreakriget 1950-53 FN med USA i spetsen hindrar en Nordkoreansk kommunistisk invasion av det västvänliga Sydkorea.
Nordkorea stöds av Kina, senare av även Sovjetunionen. "Tillfälligt vapenstillestånd" Hur ser situationen ut idag? Imperialism Fidel Castro Tar makten på Kuba och inför en kommunistisk regim. Järnridån Vietnamkriget 19(55)65-1975 Vietnam blir självständigt och delas i ett nordligt (kommunistiskt) samt en sydlig (västvänlig) del. Ett missnöje med styret i den södra delen leder till att kommunistsympatisörer startar ett gerillakrig för att förena hela Vietnam under ett kommunistiskt styre.
FNL (Vietcong) grundas och de får stöd av sina kamrater i Nordvietnam.
USA engagerar sig i konflikten med militära medel. Trumandoktrinen och teorin om "dominoeffekten" nästan tvingar dem in i kriget. Antalet Amerikanska soldater i landet ökar snabbt och när deras närvaro är som störst finns 500 000 soldater i området.
Officielt är kriget slut år 1972 när USA och Nordvietnam undertecknar ett fredsavtal i Paris. Kriget splittrade USA och soldaterna kom hem som föraktade förlorare (från korea hade de kommit hem som hjältar).
1973 drogs alla amerikanska soldater tillbaka och 1975 segrade kommunisterna i Vietnam. Kubakrisen 1962 Efter den kommunistiska regimens införande på Kuba anser USA att deras intressen hotas och Amerikanska företag beslagtas, de försöker att isolera Kuba.
Kuba ingår en allians med Sovjetunionen.
Sovjet placerar ut raketer på Kuba - ett direkt hot mot USA som uppmanas att vända om, för att förhindra avskjutning. Grisbukten Exilkubaner som flytt till USA landstiger vid Grisbukten på Kuba i ett försök att störta Castro och hans regim.
De har blivit utbildade i USA men får inget stöd varesig från den Amerikanska krigsmakten eller CIA.
Efter tre dagar har Castro segrat. 17-19 april 1961 1961 Berlinmuren Avspänning 89 Hur ser det ut i världen idag? Josef Stalin Sovjetunionens ledare dör 1953. Oroligheter efter hans död leder till protester mot det kommunistiska styret i Östberlin, men Sovjet tar in stridsvagnar som krossar motståndet. Kapprustning och terrorbalans Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt och Josef Stalin Kapitalism? Franska Kolonier 1954 besegras Frankrikes trupper i Vietnam av kommunistiska trupper vid Dien Bien Phu i Vietnam.
Fyra månader senare blossade ett uppror upp i Algeriet och inom tre år hade Frankrike förlorat nästan alla sina kolonier i Afrika. Nikita Chrusjtjov blir Sovjetunionens ledare Chrusjtjov kritiserade Stalin skarpt och anklagade honom för brott mot det Sovjetiska folket. Miljoner människor hade under Stalins tid placerats i fångläger där många hade tvingats att arbeta till döds. John F. Kennedy NASA Uppror i Ungern Chrusjtjovs kritik mot Stalin hade gett hopp om en friare Sovjetisk politik och invånarna i Ungern gjorde uppror mot överhögheten i Ungern. Sovjetiska stridsvagnar intog då staden och man räknar med att 2000 ungrare dödats. Västvänlig regering i Iran CIA, den amerikanska underrättelsetjänsten lyckas föra en västvänlig regering till makten i Iran efter en stadskupp, år 1953. Var President i USA men mördades i Dallas, Texas under ett besök, 22 november 1963. Revolt 1968 Brezjnevdoktrinen 1975 Vietnamkriget slutar 1973 plockades trupperna hem och ett fredsavtal i Paris undertecknas.
Kriget slutar 1975 med en Nordvietnamesisk seger, därefter ett kommunistiskt styre. Afghanistan Afghanistan får en kommunistisk regering genom ett gerillakrig. Sovjet tillsätter en Sovjet-vänlig regering.
Sovjetunionen invaderar landet för att slå ned ett uppror mot den sovjetiska regimen 1979.
Sovjets "Vietnamkrig". Olympiska spelen
i München Nedrustning Michail Gorbatjov Blir president i Sovjetunionen. Han vill "avstalinisera" landet och inleder en öppnare politik mot väst. Glasnost och Perestrojka Sovjetunionen lämnar Afghanistan
Full transcript