Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 12 Ang Mamimili at ang Demand

kay RK toh
by

Rommel Piguing

on 17 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 12 Ang Mamimili at ang Demand

Pagbabago ng demand at mga Salik nito. Maaring tumaas ang dami ng demand sa lima mula sa dalawang pirasong tinapay.

Maaring ding bumaba ang dami ng demand sa siyam mula sa 15 piraso na tinapay

Nagaganap ang mga naturang pagbabago sa demand kapag nagbabago ang presyo ng tinapay.

Mapupuna na kapag nagbago ang presyo ang pagbabago sa dami ng demand ng tinapay ay nagaganap lamang sa iisang kurba ng demand. Sa panimulang pag aa-ral ng maykroekonomiks,sinusuri ang paguugali ng dalawang mahalagang sektor Mga Layunin Ang Demand ay ang dami ng produkto na handa ( willing) at kayang ( able) bilhin ng mamimili sa ibat' ibang halaga o presyo.

Ang tawag sa nabuong kurba ng naturang ugnayan ay kurba ng demand ng indibidwal ( individual demand curve ). Ito ang larawan ng plano ng pagkonsumo ng isang mamimili. Ipinakikita ng kurba na habang bumababa ang presyo, dumarami ang produktong handang bilhin.

Ang kurba ng demand ay kumikilos mula itaas, pababa at pakanan o downward sloping.

Ibig sabihin, ceteris paribus kapag tumaas ang presyo, bababa ang dami ng demand. Kapag naman bumaba ang presyo, tataas ang dami ng demand. Ito ang Batas ng Demand ( Law of Demand ). Itinuturing ng Batas ng Demand and presyo bilang tanging tagapagtakda ng dami ng demand ng bilhin.

Ang Market Demand ay ang pinagsama-samang dami ng demand ng bawat indibidwal sa isang produkto. Kahulugan ng Demand Aralin 12: Ang Mamimili at ang Demand Rk Soriano Ej baligod 1. Nailalarawan ang paguugali ng mamamili. 2. Nabibigyan ng kahulugan ang demand. 3. Naipaliliwanag ang ugnayan ng presyo at demand 4. Natatalakay ang mga salik na nakapagpapabago sa demand. 5. Nailalarawan sa pamamagitan ng grap ang pagbabago ng demand. Ang mga ito ay ang Mamimili (Buyer o Consumer)at ang bahay-kalakal (firm) Ano ang pag-uugali ng isang mamamili?
Ang mamimili ay bumubuo at nagsasagawa ng mga desisyion pagtungkol sa pagbili at pagkonsumo ng mga produkto. Tinatawag na mamimili ang bumibili ng tapos na produkto. Siya ay gumagawa ng plano hinggil sa dami at uri ng produkto na kanyang bibilhin. Tinatawag itong plano ng pagkonsumo. Ang plano ng kanyang pagkonsumo ay nailalarawan sa kanyang demand sa produkto. Pag-galaw ng Demand sa iisang Kurba Ang kaganapan kung saan nagbabago ang dami ng demand dahil sa pagbabago ng presyo ng produktong bibilhin ay tinatawag na paggalaw ng demand sa iisang kurba (movement of demand along the same curve. Paglipat ng Kurba ng Demand Nagbabago rin ang demand kapag gumagalaw ang kurba ng demand

Maaring lumipat (shifted) ang kurba sa kaliwa o sa kanan Mga salik na nakakapagpapabago sa Demand Maliban sa presyo may iba pang mga salik na nagiging dahilan upang mabago ang demand tulad ng panlasa (preferences), kita , presyo ng kahalili o kaugnay na produkto bilang ng mamamili at mga inaasahan ng mga mamimili. Panlasa Ang pagbabago sa panlasa (preferences) ng mga mamimili ay may epekto sa kanilang demand.

Ang mga bagong produkto ay naaapekto sa panlasa ng mga mamimili. Kita Ang pagtaas ng kita ay nagdudulot ng pagtaas ng demand para sa karamihan ng mga produkto.

Ang pagbaba naman ng kita ay nagiging sanhi ng pagbaba ng demand para sa karamihan sa mga produkto.
Presyo ng kahalili o Kaugnayan na Produkto. May epekto sa demand ang presyo ng mga kahalili (substitute) o kaugnay (complement) na produkto
Ang kahaliling produkto ay yaong maaring gamitin kapalit ng isang produkto. Bilang ng Mamimili Ang malaking populasyon ay nangangahulugan ng maraming pangangailangan para sa mga kalakal at serbisyo.
Mas marami ang mamimili kung mas malaki ang populasyon Inaasahan ng Mamimili. Kung inaasahan ng mamimili na tataas ang presyo ng produkto sa hinaharap daragdagan nila angbibilhing produkto sa kasalukuyan
Magdudulot ito sa kurba ng demand pakanan. Rc Cabriole Aralin 12 Ang Mamimili at ang Demand
Full transcript