Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Špeciálna základná škola

tanečný krúžok TA-RA
by

Adka Hnitkova

on 30 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola J. Vojtaššáka 13
Relaxujeme v snoezelene
Náš tanečný krúžok "TA-RA"
Naše mesto Žilina
Toto je naša škola
Naše koníky - hipoterapia
ip
Naši psíkovia - canisterapia
Takto sa učíme
Naši tanečníci:

Tereza Baďurová
Lucia Capková
Richard Čaniga
Erika Ďurdíková
Tomáš Fedor
Adrián Gažúr
Bronislava Hlásniková
Darina Laščiaková
Alžbeta Síkelová
Martin Zajac
Jakub Kordulák
Kristína Sihlovcová
Adriána Janurová
Vedúce tanečného krúžku:


Mgr. Andrea Haviarová
Mgr. Adriana Hnitková
Ďakujeme za pozornosť.
Slnko svieti na všetkých rovnako,
dýchame ten istý vzduch, učíme,
tešíme sa a tancujeme
spolu s vami...

TA
-tanec ---
RA
-radosť
Špeciálna základná škola
na ulici Jána Vojtaššáka
v Žiline začala svoju činnosť
v školskom roku 1991/1992.
V súčasnej dobe sa tu
vzdeláva 108 žiakov v 15-tich
triedach. Škola je vnútorne
diferencovaná v závislosti
od stupňa mentálneho postihnutia
žiakov v triedach od prvého po
desiaty ročník a v piatich
oddeleniach školského klubu detí.
Celý exteriér a interiér školy svojím vzhľadom a úpravou vzbudzuje pocit harmónie človeka s prírodou.
Veľkej obľube sa teší školská záhrada a nová terapeutická záhrada –snoezelen. Súčasťou tried sú relaxačné kútiky so stimulačnými pomôckami.
„Tanec je predovšetkým vzťah. Vzťah medzi gestom a hudbou, vzťah medzi časom a dianím, vzťah medzi tebou a mnou, vzťah medzi srdcom a telom, vzťah medzi človekom a prírodou.“
(M. Béjart)
Hipoterapia je súčasťou terapeutických aktivít na našej škole. Priaznivo ovplyvňuje fyzický a psychický stav detí, čo im napomáha v ďalšom rozvoji.
Deti sa hravou formou na vyučovaní spolu so psíkmi učia písať, čítať, počítať. Spoločné činnosti so psíkmi u detí vytvárajú pozitívny
vzťah k zvieratám a prírode.

Súčasťou školy je Školský klub detí,Špeciálna materská škola, ako aj Školská jedáleň. Pri škole je zriadené Centrum Špeciálno - Pedagogického Poradenstva.
Autor prezentácie:
Mgr. Jana Keméňová
Full transcript