Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dezvoltarea exprimării prin valorificarea

No description
by

Boboc Cristian

on 16 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dezvoltarea exprimării prin valorificarea

Dezvoltarea exprimării prin valorificarea
creativă a textului literar

,,Creativitatea este o floare atât de delicată încât elogiul o face să înflorească, în timp ce descurajarea o înăbușă adesea înainte ca ea să se poată transforma o floare.“ T. Carlyl
fluiditatea, flexibilitatea şi originalitatea. Aceştia sunt stimulaţi cu preponderenţă prin jocuri didactice.
Fluiditatea –ca factor de creativitate –se manifestă în bogăţia, uşurinţa şi rapiditatea exprimării, asociaţiior. Guilford distinge următoarele tipuri de asociaţii : verbală, ideatională asociaţională, expresională. Fluiditatea verbală se manifestă şi se poate educa prin jocuri didactice, în care se cere elevilor să elaboreze diverse variante ale unei structuri verbale simple (,,Repetă vocala, schimbă litera’’etc.). Fluiditatea ideatională se referă la bogăţia ideilor incluse în soluţionarea unor sarcini, precum: completarea unor structuri (poveste, fir narativ, exerciţiu), elaborarea unei povestiri căreia să-i corespundă mai multe titluri, etc. Fluiditatea asociaţională se manifestă în jocurile care presupun găsirea unor cuvinte, opuse celor date.
Originalitatea se referă la caracterul de noutate pe care îl pot avea răspunsul sau strategiile utilizate în rezolvarea sarcinilor. Rolul învăţătorului în stimularea originalităţii este pregnant în aprecierea, evaluarea rezultatelor elevilor efectuată cu participarea clasei. Prin flexibilitate se înţelege modificarea rapidă a mersului gândirii şi restructurarea uşoară a vechilor legături corticale, prin analiză,sinteză şi transferul în rezolvarea problemelor. Flexibilitatea poate fi adaptativă sau spontană. Prin intermediul majorităţii jocurilor didactice se solicită flexibilitatea adaptativă,îi cere elevului să adopte mai multe puncte de vedere (,,Găseşte mai multe soluţii’’).

,,Nu înveți niciodată, dacă nu începi cu ce e aproape de tine, de ale tale și de ocupația ta.“
Trăim într-un prezent prețios, dar pretențios. Nu atât de des ne este dat să întâlnim contemporani care să înțeleagă prezentul și să facă ceva pentru a-l îmbunătăți. Totuși există alături de oamenii de cultură, o categorie de multe ori criticată, cea a profesorilor, a celor dedicați, generoși, profesioniști.

"Pentru a forma generațiile tinere, ale vremii de mâine, noi dascalii, trebuie în primul rând să ne înnoim veșnic odată cu ele." C Daicoviciu
Nevoia de schimbare, de inovare, de modernizare continuă este reală în sistemul actual de învățământ.
Predarea limbii române este de neconceput fără stimularea creativității-obiectiv fundamental al procesului educațional. Scopul studierii limbii și literaturii române în perioada școlarității obligatorii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicațională, literară (chiar științifică), de bază, pentru a fi capabil să comunice, să aibă opinii, să se dezvolte, să utilizeze eficient și creativ capacitățile proprii pentru rezolvarea unor probleme din viața de zi cu zi.

Ce este creativitatea
Creativitatea este o problemă ce a marcat profund psihopedagogia secolului al XX-lea, aceasta constituind obiectul a numeroase studii și cercetări. În ciuda nemeroaselor studii, nu puetem vorbi de un consens în definirea creativității. Ana Stoica(1983, pag.5) afirma că în prezent conceptul de creativitate nu este clar definit, deși cumulează peste o sută de definiții.
O definiție complexă a creativității o oferă pedagogul și scriitorul G.Rodari: e creativă o minte întotdeauna în lucru, pornită să întrebe, să descopere probleme unde alții găsesc răspunsuri satisfăcătoare, capabilă de judecăți autonome și independente, care respinge ceea ce este codificat. (pag.184)
După Bontaș și Nicola, creativitatea - este o capacitate (proprietate, dimensiune) complexă si fundamentală a personalității, care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigații și date noi, produce ceva nou, original, de valoare si eficiență științifică sș social-utila, ca rezultat al influențelor și relațiilor factorilor subiectivi și obiectivi – a posibilităților (și calitatilor) persoanei și a condițiilor ambientale ale mediului socio-cultural. Ea poate fi considerată și ca aptitudine, dispoziție a intelectului de a elabora idei, teorii, modele noi,originale.

,,Nu-i putem învăța pe elevi caracterul original căci prin însuși acest fapt își pierd originalitatea“ S Kinner
Actul creativ este decisiv la nivelul la care are loc comunicarea, în toate formele ei de manifestare. Manualele și programele actuale se bazează pe conținuturi care duc la cultivarea creativității elevilor prin diferite activități de învățare.
În studiul elementelor de construcție a comunicării trebuie pornit de la învățarea acestora prin mijlocirea limbii și nu invers. A cultiva spiritul creator prin studiul elementelor de construcție a comunicării înseamnă a asigura aplicarea în practică a noțiunilor și categoriilor gramaticale. În ceea ce privește literatura română, este necesar ca mai întâi elevului să-i fie dezvoltate abilitățile de lectură, pentru a reuși să ajungă treptat la exprimarea originală despre operă, scriitor, particularitățile textului etc.
Conduita creativă
Este foarte adevărat că reușita demersului creativ depinde de potențialul elevului, dar în același timp și de profesorul care va reuși, nu într-o oră, ci în timp (luni, semestru, ani) să stimulezeze capacitățile creative ale elevului.
Un dascăl creativ formează un elev creativ prin aplicarea unor strategii adecvate. (A.Stoica) Profesorul creativ oferă învățarea autoinițiată, atmosfera neautoritară, încurajează procesele gândirii creative. Acesta îi îndeamnă pe elevi să caute conexiuni între date, să emită idei, să-și imagineze, să exprime teorii care par a fi ridicole, chiar greu de crezut. Importantă este stimularea efortului personal al elevului și stimularea acestuia, aducerea unei contribuții personale, conștientizarea originalității.

Experimentarea creativității
Full transcript