Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSYAL MEDYA DENETİMİ

No description
by

on 9 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSYAL MEDYA DENETİMİ

DENETİM
SOSYAL MEDYA DENETİMİ
SOSYAL MEDYA DENETİMİ
like comment share
Halihazırda kanunen desteklenen bir dış denetim söz konusu olmadığından, bir iç denetim gerçekleştirilebilir. Fakat iç denetimde de ülkemizdeki kurumların nerdeyse hiçbirinin sosyal medya politikası mevcut değildir. İç denetim birimi olan şirketlerin birçoğunda da sosyal medya denetimi icra edilmemektedir.
SOSYAL MEDYA DENETİMİ
like comment share
Şirketlerin iletişimi önceleri tek yönlü olurdu. Televizyon reklamları, gazetede ilanlar veya radyoda sözlü reklamlar. Müşteriler bu iletişimin bir öğesi değildi. Ama sosyal medya bu tek yönlü iletişimi ortadan kaldırmayı başarmıştır. Fakat sözkonusu firmaların hiçbirinde bir denetim söz konusu olmadığından sosyal medya manipulasyonlarını kontrol altına almak veya engellemek adına herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

Dünya genelinde 3,419 milyar insan internete bağlanıyor, 2,307 milyar kullanıcı aktif olarak sosyal medyada yer alıyor. Bu tehlikenin ve olası negatif manipülasyonların her geçen gün daha da büyüyeceği ve kontrol edilemez bir hal alacağını göstermektedir. Bunun önüne geçmek için ilgili tasarılar yasalastırılmalı, kapsamları genişletilmeli ve iç denetimde sosyal medya denetiminde kullanılacak araçlar ve oluşturulan kontrol noktaları sürekli irdelenmeli ve güncelleştirmeler ihmal edilmemelidir.
SOSYAL MEDYA DENETİMİ
Ülkemizde son 2010 yılındaki son Anayasa değişiklikleri sonucunda 20. maddeye aşağıdaki şekilde bir fıkra daha eklenerek ilk kez anayasal olarak kişisel verilere hukuki koruma konusu anayasal bir çerçeveye oturtulmuş ve bu konuda bir kaygı taşındığına dair idareden anayasal bir reaksiyon alınabilmiştir. Fakat bu durum hala detaylıca belirtilip yasalaştırılamamıştır.
“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”
SOSYAL MEDYA
Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.
SOSYAL MEDYA DENETİMİ

HAZAL GENÇTÜRK
Bir faaliyetin sonucunda elde edilen bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtlar ile değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır.
İnternet,her biri kendi içinde otonom olan ağların bütününden oluşan bir yapı olması itibarıyla bireysel olarak denetlenebilir olmasına rağmen global ölçekte denetimi ve yönetimi tam anlamıyla mümkün olmayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de internet erişiminin engellenmesine ilişkin mevzuat ve yargı kararları hukuksuzdur. Yasaklamanın kapsamını düzenleyen katı bir hukuki çerçeve ve olası kötüye kullanımları önleyecek bir yargısal denetim güvencesi oluşturulmaksızın internet erişiminin kısıtlanması şeklinde önlem alınan ülkemizde bir denetimin varlığından söz edilemez.
KAYNAKÇA
MUSTAFA BÜYÜKDERELİ
GÖKSEL GÖKER SOSYAL MEDYA ÜZERİNE BİR İNCELEME
SERHAT KOÇ HUKUKSAL BAĞLAMDA SOSYAL MEDYA ANALİZİ VE KIYASLAMALI MEVZUAT ÖNERİLERİ
DİJİTALAJANSLAR.COM
WIKIPEDIA
Full transcript