Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modul 3 eksamen. X-by Dåsemad

No description
by

Mr Mogaka

on 29 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modul 3 eksamen. X-by Dåsemad

V/ Kirstine Boch, Matias Wulff,
Oliver Lagoni, Andreas Panduro Norstedt

Scenarie 2
P. Pedersen, direktør og politisk/religiøs debattør
Brev modtaget med brunt pulver
Kontor og produktion i samme bygning
Problemet
Politisk/religiøs debat kan have påvirket virksomheden
Risiko for farligt stof, miltbrand
Der er ikke taget højde for at dette ville ske
Håndtering af hændelsen
Politiet
CBB (Center for biosikring og beredskab)
Sundhedsberedskabet
Redningsberedskabet
KST
ISL-PO/SU/RB
Hvad kan stoffet være?
En advarsel - trussel
Miltbrand
Anbefaling
Virksomhedens ansigt ud af til
Posten åbnes væk fra produktionsområdet
Scenarie 3
- Brand i lagerbygning, risiko for BLEVE
Hvorfor er det farligt?
Eksplosion af propantankene
Brist på oxygen- og ammoniaktankene
BLEVE
Beredskaber
Kommunale brandvæsen
Beredskabsstyrelsen
Kemisk beredskab
Lovgivning
Tekniske forskrifter for gasser 2.2.3
Oplag på over 10.000 GOE kun må etableres med kommunalbestyrelsens
(redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen

Den nuværende placering er problematisk
Anbefaling
Scenarie 4
Opgavetekst
Udledt at der ingen foranstaltninger er for større brande eller udslip i jordlag under reaktor – man frygter kosekvenserne hvis der går hul på reaktoren.
Antagelser
Lovgivning
Sikkerhedsdesign
Hvad er vi bange for?
Fission
Ulykkesrisici
Konsekvenser
Stråling
Skadesafhængighed
- X-by Dåsemad A/S’s nedskalerede BWR
Samt neutronstråling
Afstand til strålingskilden
Ækvivalent dosis
Effektiv dosis
B
eredskaber
NOST
Nukleart beredskab
Sundhedstyrelsen
SIS (Statens Institut for Stråling)
Sundhedsberedskabet
Fødevareberedskabet
Anbefaling
Sikring af omgivende bygningsdesign igennem anlæggelse af jordbundssikring og strukturel- samt brandmittigerende på og i selve bygningen
Genevaluering af beredskabsplaner og alment sikkerhedsdesign
Risiko- og Sårbarhedsanalyse
Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3
Scenarie 4
Konsekvensniveauer
Sandsynlighed x konsekvens
Udfordringer
Manglende lovgivning
Virksomhedsstruktur
Erfaring
Uddannelse af medarbejere
Afstandsforhold
Politisk interesse
Økonomi
Viden/variabler
Kvalitet af sikkerhedsvurderinger
Tak for opmærksomheden
Scenarie 1
- Muligt listeriaudbrud fra X-by Dåsemad A/S
Hvad er Listeria?
Bakterie
Miljø/reservoir
Listeriose
Fugle
Fisk
Pattedyr incl. mennesker
Vand, jord og plantematerialer
Koldrøget fisk, bløde oste og kødpålæg
Hvem er i fare?
Svækkede
Gravide
Kræftpatienter der modtager kemo
Ældre
AIDS-patienter
x 300
Grundlæggende antagelser
Lovgivningen er overholdt
Kan listeriaudbruddet oprinde fra X-by Dåsemad A/S?
JA
NEJ
Brud på beholdere
Procedurefejl
Mekanisk fejl
Egenkontrol
Uddannede medarbejdere
Automatiseret
produktion
Høj varmebehandling
Hygiejne
Terror vs. omdømme
Listeria er ikke egnet som terror middel via X-by Dåsemad A/S
Dødelighed
Smitteveje
Behandlingsformer
Miljø/reservoir
Omdømmet bør ikke tage skade
Lovgivning overholdt
Listeria bør ikke overleve i varmebehandlingen
Dokumentation
Chance for at forbedre omdømmet
Beredskaber
SSI (Statens Serum Institut)
Fødevaremyndighederne
Dansk Zoonosecenter
Den Centrale Udbrudsgruppe
Anbefaling
Imødekom kritikken. Åbenhed over for medierne.
Foretag regelmæssige kontroller af materiel.
3 - Sandsynlighed
Hyppighed: Få større hændelser – menneskelige fejl, utilstrækkelig sikkerhedsdesign ved placering
Plausibilitet: Utilstrækkeligt bygningsdesign
5 - Konsekvens
Sikkerhedsdesign mindre end optimal effekt
1 - Sandsynlighed
Tidligere listeria udbrud er ikke fra dåsemad
Der foreligger ingen viden om sikkerhedsdesgin
Høj varmebehandling og automatiseret produktion
4- Konsekvens
Få døde, flere eller alvorlig syge, stor kommerciel skade
1 - Sandsynlighed
Tidligere tilfælde
Kunne sagtens stige
5 - Konsekvens
Store materielle/kommercielle skader
Tabt salg
http://www.fysikkemifaget.dk/let/kemi/kemiske-forbindelser/brand/sluk-en-brand-ved-hjaelp-af-brandtrekanten/
http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_liquid_expanding_vapor_explosion#mediaviewer/File:Bleve_explosion.svg
Økonomi
X-by Dåsemad A/S
Placering
Brandsikring af tanke
SSI
Gasser til opbevaring
Varmepåvirkning af tank
Brist og eksplosion
1 - Sandsynlighed
Tidligere tillfælde
PET’s trusselsniveau
4 - Konsekvens
Få døde, flere eller alvorlig syge, stor kommerciel skade
X-by havre

X-by sø

Vindretning
Mennesker
Miljø
Full transcript