Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lässtrategier

No description
by

Isabelle Mattlar

on 9 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lässtrategier

Lässtrategier
med dem ökar du din läsförståelse
Lässtrategier
Svenska elevers läsförståelse har dramatiskt minskat de senaste åren. Läsförståelse är en viktig grundbult för att nå lyckade studieresultat. Forskning har visat att goda läsare använder sig av vissa lässtrategier. Medvetet eller omedvetet.
När du intar rollen som spågumma så förutspår du vad texten kommer handla om. Det här är frågor du kan ställa

1. Vad är det för slags text vi ska läsa? Är den vetenskaplig? Utredande? Argumenterande? Vad kan jag vänta mig av en sådan text? Kommer den att vilja övertyga mig, förklara, innehålla många svåra ord?

2. Vad säger rubriken? Vad kan jag utläsa av rubriken och sedan underrubrikerna? Vad är det för bilder? Vilka ledtrådar ger den/de läsarna om innehållet och vad tror jag utifrån rubriken att texten kommer handla om?

3. Kan textens layout skvallra om vad det är för typ av text?


Detektiven
Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och innebär att läsaren:

Läser om ordet.
Läser om meningen.
Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang.
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett annat språk som läsaren redan kan.
Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord.
Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb)
Användersina förkunskaper i ämnet.
Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda.
Reportern
Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar. Reportern används under och efter läsningen.

Vad vet jag om det här sedan tidigare?
Har jag erfarenhet av något liknande?
Kan jag sätta in detta i andra sammanhang?
Vad tror jag författaren menar?
Konstnären
Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären används under läsningen.
Cowboy
Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära.
Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter.


Full transcript