Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+ Strategische Partnerschappen

No description
by

P G

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+ Strategische Partnerschappen


Strategische partnerschappen
Knowledge Alliances
Capaciteitsopbouw (2015)

KA2: SAMENWERKING
STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN
BELEIDSCONTEXT
Moderniseringsagenda:

Meer opgeleide, ervaren, innovatieve mensen
Verbetering kwaliteit en relevantie van het onderwijs
Stimuleren internationale mobiliteit en samenwerking
Versterken kennisdriehoek onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven
Effectief bestuur en financiering
European Higher education in the world
Brede internationale context
Internationalisation at home
Partnerschappen wereldwijd
Opening up education
'Learn anywhere, anytime, through any device with the support of anyone'
Transnationaal netwerk van minimaal 3 organisaties uit ten minste 3 deelnemende landen
Sectoraal en cross sectoraal
Partners van buiten de EU
Projectduur 2-3 jaar, vanaf 1 september 2014
Wie kan deelnemen & aanvragen?
Coördinator: alle Nederlandse publieke en private organisaties die zich bezighouden met onderwijs.
Voor coördinator HOI ECHE verplicht
Programmalanden EU, EFTA & kandidaatlidstaten
Partnerlanden: derde landen indien significante toegevoegde waarde

Gezamenlijke studieprogramma's, curricula, modules
Nieuw lesmateriaal ontwikkelen
Activiteiten ter bevordering van ondernemerschap
Samenwerking op het gebied van ondersteuning studenten
Activiteiten ter verbetering aansluiting bedrijfsleven
Activiteiten ter verbetering toegankelijkheid onderwijs d.m.v. ICT, OER en virtuele mobiliteit
ACTIVITEITEN
Subsidieaanvraag
KORT:
Blended mobility studenten
Staf training
Intensieve studieprogramma's:
Balans transnationale/nationale deelnemers
Goede ratio studenten/docenten
Multidisciplinair
Gebruik maken van ICT
ECTS
Met name onderwijs/training

LANG:
Onderwijsopdrachten :
Docentschap: ontvangende
instelling HEI partner
Training: ontvangende instelling een
van de partnerorganisaties
DE BEOORDELING
Relevantie
(30 pnt): behoefte, beleidscontext, internationaliseringsbeleid instelling, toegevoegde waarde EU, heldere doelstellingen, innovatief
Kwaliteit project en uitvoering
(20 pnt): haalbaarheid, management, evaluatiesysteem, kostenefficienty, onderbouwing onderwijsactiviteiten
Kwaliteit team en samenwerking
(20 pnt): mix organisaties, ervaring & expertise, verdeling taken, coordinatie & communicatie, nieuwkomers
Impact & disseminatie
(30 pnt): kwaliteit disseminatieplan, scope impact, houdbaarheid (zie Gids)
Centrale & decentrale acties
AANVRAGEN
Deadline 30 april 2014
12:00
Joanna Daudt
Fons Daalderop

Met en zonder mobiliteit
Grote flexibiliteit in soort partnerschap en activiteiten
Geen max. aanvragen per instelling/organisatie
Slechts één aanvraag per consortium/partnerschap bij één Nationaal Agentschap
Open Acces Requirement!

En verder:
Geen verplichte co-funding!
Activiteiten in het land van partners

* KA2
* Strategische Partnerschappen
Beleidscontext
Voorwaarden
Activiteiten
Mobiliteit
De aanvraag
Beoordeling
Indienen aanvraag
Kalender
Documentatie


AGENDA:
Minimaal 50% per onderdeel!
Partners ontwikkelen gezamenlijk een overeenkomst
Budget NL 2 miljoen
Per project:
2 jaar max EUR 300.000
3 jaar max EUR 450.000

Context:
welk onderwijsveld is het meest van toepassing?
Deelnemende organisaties:
PIC, achtergrond, ervaring
Beschrijving project:
rationale, innovatieve aspect, keuze

partners, evaluatie, risk management etc.
Projectactiviteiten:
intellectual output, disseminatiebijeenkomsten, onderwijs en training activiteiten
Disseminatie & exploitatie:
impact partners en daarbuiten
Houdbaarheid
Projectsamenvatting
Checklist:
o.a.

gesigneerde mandaten partners (door beide ondertekend), alle partnerorganisaties hebben zich geregistreerd (PIC)

Het aanvraagformulier
Budget
Deelnemers transnationale activiteiten:

reguliere studenten (MA, BA, PhD), docenten, staf
Indienen aanvraag:

STAP 2: check programmacriteria
STAP 3: check financiële voorwaarden
STAP 4: invullen en indienen aanvraagformulier
Gids voor experts ter beoordeling aanvragen openbaar
De organisatie (eenmalig)
via URF (Unique Registration Facility)
Stap 1: Registreren
Persoonlijke identificatie code (PIC)
Aanvragers (divers)
1.
2.
ECAS
E-forms
Mobility tool
Andere online diensten EC
Indienen Aanvraag
Beoordeling door twee onafhankelijke experts

www.erasmusplus.nl:
Gids voor aanvragers Erasmus+
Link naar portal E-form (volgt)
Gids voor experts tbv beoordeling (volgt)
Helptools (volgen)
Projectopzetformulier (deadline 31 januari)
Adviesgesprekken 11 februari te Utrecht
Rekentool reisafstanden:
http://mapcrow.info/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php


Kalender
30 april
Mei-juli
15 juli
eind juli/begin augustus
Deadline aanvraag
Beoordelen aanvragen
Cross Europese check
dubbele aanvragen
Grant Award

STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN
UNIT COSTS

Projectmanagement & implementatie (duur/aantal partners)
- € 500 per maand coordinator
- € 250 per maand partner
- max. € 2750 per maand/€33.000 per jaar


Transnationale vergaderingen (bijdrage reis/verblijf)
- 100 km - 1999 km: € 575
- > 2000 km: € 760
- Totaal max. €23.000 per jaar

Intellectuele producten (per dag/type medewerker)
- 8 landenclusters
- 4 type medewerkers
- €39 - € 294 per dag
Multiplier events (bijdrage op basis van aantal deelnemers)
- lokale deelnemers €100/intern. €200
- in programmaland
- max. € 30.000 per project

Transnationale onderwijsactiviteiten
-
Reiskosten: € 275/ € 360 per deelnemer
- Verblijfskosten:
* soort mobiliteit (staf training, onderwijsopdracht, ISP, blended mobility)
* 4 clusters landen
* verschillende bedragen per periode
- Taalondersteuning (excl. voor lange mobiliteit) € 150 per deelnemers

REAL COSTS
Uitzonderlijke kosten

- max. 50.000 per project
Special needs
- moment van aanvraag
Mobiliteitsactiviteiten
Voorbeelden:
ontwikkelen methodologie om transversale competenties meetbaar te maken
Module ondernemerschap
Module heldere communicatie
Ontwikkelen tool voor betere individuele begeleiding van studenten
Curriculum voor 'de toekomstige leiders' voor verschillende vakgebieden
Interculturele communicatie voor vertalers
Webgebaseerde opfriscursus wiskunde voor beginnende studenten
Full transcript