Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fysioterapian teorioista

No description
by

Niina Katajapuu

on 9 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fysioterapian teorioista

Fysioterapian teorioista ja malleista
Fysioterapiateorioita kehiteltäessä on tarkoituksenmukaista tarkastella fysioterapiaa monelta eri tasolta
- Mallien merkitys on kuvata tiivistetysti, mitä fysioterapia on?
- Kuvata fysioterapian erityisiä piirteitä muihin terveydenhuollon ammattikuntiin verrattuna
- Löytää myös yhteiset piirteet muiden ammattikuntien kanssa ja näin vahvistaa yhteistyötä
Tunnistaa ammattikäytännön rakenne ja lujittaa sitä
mahdollistaa käsitejärjestelmän luomisen ja ylläpitää sitä
Luo loogisen perustan fysioterapian ytimestä
edistää fysioterapian tutkimusta tieteenä
helpottaa alan esittelyä muille
Olemassa kolme katto"teoriaa"
Biomedikaalinen
Holistinen
Sosiaalinen
(Richardsson 1993)
Biomedikaalinen
- Normaaliuden käsite
- Sairauden tai vamman puuttuminen
Keskittyy ruumiin rakenteisiin ja solutasoon -> hoito näihin puuttumista
Ei huomioi ihmisen sosiaalista ja emotionaalista puolta
Holistinen
Pyrkii huomioimaan ihmisen
kokonaisuutena
Sosiaalinen
Ihmiseen vaikuttaa myös hänen sosiaalinen ympäristönsä ja erilaiset roolit niissä
Hislopin (1975) hierarkiamalli
Liikettä tapahtuu joka tasolla
Häiriö jollain tasolla
tasapaino häiriintyy.
Seurauksena adaptaatio

Terapia voi tapahtua monella tasolla.
Humanismi mukana jotta voidaan vastata myös sosiaalisiin tavoitteisiin
Fysioterapia on ammatti joka keskittyy patokinesiologiaan ja terapeuttisen harjoitteluun liikehäiriön ennaltaehkäisemiseksi, arvioimiseksi ja hoitamiseksi
Full transcript