Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DISKURSO

No description
by

Carl Vincent Balingit

on 19 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DISKURSO

Kaibahan sa Pasalita
Sa pasulat na diskurso, karaniwan na ang teksto ay napaghandaan. May panahon ang manunulat na mag-isip kung ano ang sasabihin at paano ito sasabihin. Ang mga pangungusap ay maayos na nabubuo. Ang mga naisulat na ay maaari pang revyuhin at baguhin. Kabilang sa diskursong ito ang mga tekstong tulad ng mga artikulo sa pahayagan, memo, liham, advertisment at iba pa.
Konteksto
Ang panlipunan at pisikal na kaligiran na nakikipag-interak sa teksto upang makalikha ng diskurso.

Ang konteksto ay binubuo ng :
1. Mga taong tagapagsalita/sumusulat o nakikipag-ugnayan
2. Ang reaksyon sa pagita ng mga tagapagsalita o nag-uugnayan
3. Ang siskumstansya ng pag-uusap
4. Ang paksang pinag-uusapan
5. Ang layunin ng pag-uusap
3. Teorya ng Akomodasyon o Accommodation Theory
Ang konsepto sa teoryang ito ay mula kay Howard Guiles na tumutukoy sa pagbabago ng paraan sa pagsasalit ng isang tao upang maging katulad o di-katulad sa paraan ang pagsasalita ng kausap.
Kaibahan sa Pasulat
Kadalasan, sa natural na paraan, ang pasalitang pagdidiskurso ay hindi nasabi na ay hindi na maaari pang baguhin o ayusin pa ang paraan ng pagbitaw ng mga salit.

Sa patuluyang diskurso, ang nagsasalita ay walang oras para huminto at mag-isip pa kung paano pagsusunud-sunurin ang mga salita o pangungusap.
DISKURSO
AT KOMUNIKASYON

Ang
diskurso
ay ginagamit ng wika na bunga ng komunikasyon na nagrereulta sa pagbubuo ng mga talata, pagsisimula at pagpapatuloy ng kombersasyon, pag iintervyu, at iba pa.
Salamat !
Nagmula ang salitang diskurso sa salitang latin na discursus na nangangahulugang "running to and from".
Sa pagtuturo ng wika, ang diskurso ay hinahati sa dalawang malalaking kategorya :

* Pasalita
* Pasulat
Ayon kay Hatch, ang diskurso bilang gamit ng wika ay bahagi ng sistema ng mga arbitraryong simbolo, sintaks at semantiks. Kailangan tignan ang wika bilang bahagi ng kultura o lipunan.
Pagkakatulad ng Pasalita at Pasulat
May mga uri ng mga diskursong pasalita na napaghandaan din, e.g. mga miting, lektyur, talumpati at iba pa.

Makabagong teknolohiya katulad ng kamera at vidyo kamera, ito ay maaari ring balikan, revyuhin at putulin.
Teksto at Konteksto ng Diskurso
TEKSTO
PASALITA
PASULAT
Ang teksto ay ang lawak ng wika na binibigyang kahulugan nang walang konteksto. Upang mabigyang kahulugan ang teksto, kailangan ang kritikal na pag-unawa sa mga sosyal o panlipunang sitwasyon. Sabi ni Wood, ang teksto ay higit pa sa mga nakasulat na dokumento o binibigk.
Mga Pagdulog o Teorya ng Diskurso
Mga Pagdulog o Teorya ng Diskurso
1. Pagdulog etnograpiko o etnometodolohiya
Ang pagdulog na ito ay pagtatangkang tuklasin ang pagpapaahulugan ng tao o grupo ng tao sa mga bagay sa pamamagitan ng pag-oobserba sa mga gawaing pantao.

Philipsen, nasa Wood, 1997:97 - Pinag-aralan dito ang istraktura ng panlipunang interaksyon lao na kung paano ang paraan ng pagpasok sa usapan ng tao.
2. Speech Act Theory
Ang mga akto ng pagsasalita ay tumutukoy sa kung ano ang aksyon o reaksyon ng tagapakinig sa mga sinasabi sa kanya nang naaayon sa kung paano niya ito binigyan-kahulugan.
Dalawang kahulugan ng teorya :

a. kahulugang proposisyonal na kilala rin bilang locutionary meaning - ito ang literal na kahulugan na inihahatid ng mga partikular na salita at istrukturang binigkas o sinambit.

b. illocutionary meaning - ito ang epkto ng sinambot o sinulat na teksto sa tagapakinig o mambabasa.
a.
Komverjens o pakikihalubilo
na nagapakita ng kapag ang isang indibidwal ay nakikipag-usap sa kapwa, ang kanyang pakikipag-usap ay halos nakakatulad ng sa kinakausap.

b.
Dayverjens o sadyang pag-iiba o paglayo sa paraan ng pagsasalit ng kausap
upang ipakita o ipadama na naiiba ang nagsasalita sa kinakausap.
Full transcript