Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Læreplaner i Grep

Utdanningsdirektoratet publiserer læreplaner, kompetansemål, fag og vurderingsformer i datasystemet Grep. Hvordan kan læremiddelforfattere, læringsplattformer og nettsteder gjenbruke informasjonen som lagres i Grep?
by

Harald Groven

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Læreplaner i Grep

Kompetansemålsett etter årstrinn Kompetansemaal Kompetansemål Kompetansemålsett Læreplan Fag Hovedområde Eksamen_vurdering Eksamensordning privatist Eksamensform på vitnemål Tilbudsstruktur (VGO) Læreplanmål Fag Vurdering / eksamen Programområde Utdanningsprogram Merkelapp Læreplandatabasen Grep ... læreplan nå (slik lærere kjenner den) Grep udir.no utdanning.no LMSer vilbli.no e-læremidler
matematikk.org Administrative
systemer? ??? TV2-skole / NRK-skole Samordna opptak Læreplan før... Hvor finnes det mer informasjon eller stille spørsmål?

grepwiki.udir.no

Grep er utviklet av Utdanningsdirektoratet

Nasjonal database for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i grep.
I tillegg finnes informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring. Semester Harald Groven
webutvikler, utdanning.no
Senter for IKT i utdanningen
hg@iktsenteret.no
twitter @kongharald Databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen "Grep er ikke noe nettsted i seg selv,
men vil levere informasjon til en rekke portaler og nettsteder i utdanningssektoren". Strukturen i Grep Hente Grep-data? Formål Vurderingsform Eksamensfag elev Fancy visualisering se: http://bit.ly/grepgraf Dokumentasjon Dump av Grep som én stor fil med alt innhold emnekartformat, .XTM
2007 - nå (skal forhåpentligvis fases ut?)
url: http://lkt.udir.no/xtm/Publisert/V1.0

RDF av læringsmål knyttet til læreplan
2009 - "slukkes" 1. april 2013

Denne fases inn: http://data.udir.no

eksempel http://data.udir.no/kl06/FAH1-01 Support:
teknisk.grep@utdanningsdirektoratet.no Liste over læreplaner
Innhold i hver enkelt læreplan

Liste over fag
Innhold i hvert enkelt fag (inkl. tilhørende vurderingsordninger, etc)

Liste over utdanningsprogram
Innhold/beskrivelse hvert enkelt utdanningsprogram

Liste over programområder
Hvert enkelt programområde Hva kan det spørres etter? Her finner du presentasjonen du ser på:
http://bit.ly/grep_presentasjon

Visualisering av læreplansystemet
http://bit.ly/grepgraf

Eksempel for programmerere:
http://data.udir.no/kl06/FAH1-01 Eksempel Grep-integrasjon Formater http://utdanning.no/karakterkalkulator Datamodell for tjenesten Grep + Feide ? Feide: klassetrinn -> grep: kompetansemål
Feide: rolle -> grep: kompetansemål
Feide: programområde -> grep: Læreplaner -> grep: Læringsmål
Feide: skole+trinn -> -> utdanning.no: utd. tilbud -> grep: Læreplanmål
Feide: rolle -> grep: kompetansemål
Feide: rolle -> grep: kompetansemål Kan Feide-attrubutter gi tilgang til persontilpasset innhold fra Grep?
Kan en med nøkler koble seg fra Feide til Grep via 3. parts datakilder? (SO/utdanning.no/VIGO mm) Hovedpoeng: Trenger du gjøre systemintegrasjon med oppdatert informasjon om kompetansemål, fag, eksamensformer, timetall, læreplaner, utdanningsløp .... ?
Hent fra Grep eller TFT! Bruk (database-) nøkler for å koble deg fram.
Kan Feide-attributter brukes direkte eller indirekte for å koble?
Full transcript