Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Xavier Corbera

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Agrupació Escola Catalana (AEC)
Associació d'Amics de la Bressola
Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació Diomira
Centre Unesco Catalunya - Unescocat
CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Etniques i les Nacions)
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell Nacional de la Joventut
Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL)
CCOO de Catalunya
Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC)
FAPAES
Federació d'Organitzacions per la Llengua
Federació d'Ensenyament CCOO de Catalunya
Federació d'Ensenyament USOC
Federació Moviments Renovació Pedagògica de Catalunya
FETE - UGT
Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Institució Escola CIC
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Intersindical - CSC
La Bressola
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Òmnium Cultural
PEN Català
Plataforma de Professors de Català de Secundària
Plataforma pel Dret Decidir (PDD)
Plataforma per la Llengua
Tallers per la Llengua
Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)
UGT de Catalunya
USTEC- STES
Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans
Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO
Les lleis educatives vers
les llengües

El despropòsit de la LOMCE
Està en perill el sistema educatiu Català?
Perquè és important
mantenir el model ?

Model amb garanties
Cultura, identitat i patrimoni
Avantatges cognitius i d'aprenentatge?
If people learn another language, they inadvertently also learn a new way of looking at the world. When bilingual people switch from one language to another, they start thinking differently, too
Lera Boroditsky; professora de Psicología a la Universitat d'Standfort
Influència positiva del bilingüisme
Com més alt és el grau de bilingüisme més bons són els resultats en la tercera llengua L3

Canadà (1991)
L1(pròpia) + L2(anglès) = millor adquisició L3 (francès). Millors resultats que els monolingües tot i nivell sociocultural més alt

País Basc (2000)
Millors resultats d'aquisició de la L3 en el Model D

Catalunya (2008)
L1 Castellà / Català - Cornellà
L2 Català / Castellà - Figueres
Model construït des del consens i l'acord.
Fomenta la cohesió social - Tots els alumnes en un mateix sitema.
Integració més efectiva i menys traumàtica
Situa en igualtat d'oportunitats
Societat amb valors democràtics sòlids
La llengua és un element cultural bàsic, adquirim la nostra cultura a través de la llengua.
Les llengües són patrimoni de la Humanitat.
Serveix per entendren's, per transmetre i intercanviar coneixements. La desaparició d'una llengua comporta la pèrdua importantíssima de coneixement.
Model avalat i reconegut pel Consell d'Europa i altres països.
Societat que valora la cultura i educa els seus ciutadans, en el respecte i en coneixements
Els alumnes castellanoparlants acaben l'escolaritat obligatòria amb dèficits en els coneixements escolars?
Els alumnes acaben l'escolarització obligatòria amb dèficits en els coneixements de castellà?
EGD (Evaluación General de Diagnóstico)
Comprensió lectora 4rt ESO i comunicació lingüística a 2n d'ESO
Es tracta d'un sistema de coexistència entre idiomes en el qual cadascun dels 26 cantons (les regions en què es divideix la Confederació de Suïssa) disposa d'una sola llengua històrica, la pròpia del territori.

A Suïssa coexisteixen quatre llengües: l'alemany (majoritari i oficial en 17 cantons), l'italià, el francès i el romanx . Totes estan reconegudes com a llengües 'nacionals' i cadascuna d'elles disposa de l'oficialitat exclusiva en el seu cantó, a excepció del romanx. A les escoles suïsses s'ensenya, de forma obligatòria, la llengua pròpia del territori (o cantó) i, a criteri de cada centre, alguna de les altres quatre llengües 'nacionals', a més de l'anglès i un quart idioma europeu. Normalment, l'alemany, és la segona llengua escollida per les escoles que no el tenen com a llengua oficial,

País Basc, Quebec.
Català llengua vehicular?
LEC

"El català .. és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu"

"Els alumnes no poden èsser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual"

Els centres poden impartir alguna assignatura en castellà o anglès si ho justifica en el projecte lingüístic de centre
LOMCE (DA 39 de la LOE)

Garantía que les dues llengües siguin ofertes en distintes assignatures de forma equilibrada en el nombre d'hores lectives

Sistema d'integració de la llengua castella i la cooficial, per assolir el domini de cada una de les llengües. Les administracions educatives determinaran la "proporció raonable"Mentre no es determinin les proporcions d'aquest tracte lingüístic, els pares podran escollir la llengua vehicular. Si no se'ls pot oferir a l'escola pública o concertada , podran optar per centres privats. La depesa anirà a càrrec de l'Administració.
2006 - 2008 - 2010
" El que ens fa diferents ... és bàsicament la llengua catalana, i per derivada les tradicions, tarannà i costums nostres. Si no tinguéssim aquest tresor lingüístic no tindriem personalitat pròpia nacional...
Salvador Domènech i Domènech
Jo vaig reaccionar des del primer dia contra la intolerable arbitrarietat que suposa perseguir una llengua.
Salvador Espriu
- LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental)

- LAPAPYP (Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica)

El decret 15/2013 considera que les tres llengües objecte de tractament integrat tenen la mateixa consideració i mereixen el mateix tractament escolar.
126.000 alumnes no atesos
Dictamen del consell d'estat
"En la medida en que la programación de las lenguas en que se imparten las distintas materias y áreas debe estar guiada por el objetivo de que todo el alumnado alcance los niveles competenciales que se marquen en la normativa curricular, son las autonomías las que están en condiciones de determinar dónde se producen los registros competenciales más bajos y dónde es, por tanto, preciso intensificar medidas de apoyo especiales, lo que sin duda producirá gran variedad de situaciones entre Comunidades Autónomas" 24/04/2013
Decret tractament integral de Llengües
Marc jurídic...
Constitució
Estatut del 79
Llei normalització lingüística del 1983
Llei política lingüística del 1998
Tribunal Suprem i Audiència Territorial
Tribunal Constitucional ; 84/1986, 195/1989, 19/1990, 337/1994
Sentència Constitucional 2010 (Estatut 2006)
Tribunal suprem, Tribunal Superior de Justícia, altres d'inferiors...
Interlocotòria del 6 de març
Característiques
S'excedeix en del detall
Sistema seleccionador, segregador i centralitzat
Manca de consens - llei ideològica
Prioritats
Millora en els rànquings internacionals
Recentralització competència
Preeminència del castellà i cultura homogènia de matriu castellana
escola inclusica
model d'immersió
No segregació per raons de llengua
competències en educació
Competències compartides Competències absolutes -
Troncals i específiques
45% - 55% (LOE 1985)
- Contingut
- Horaris mínims
- Criteris proves d'avaluació
- Proves d'accés a la FP i excepcions
- Notificacions beques i ajuts
Les CA sense llengua pròpia = 10% continguts i horaris que determina l'estat = ?
Els resultats de les comunitats bilingües són superiors en els informes PISA
CONTINGUTS
Ll.castellana
Literatura
Matemàtiques
Llengua estrangera
Ciències naturals
Ciències socials
Geología
Biología
Física
Història
Geografía
Química
Primària
ESO
CONTINGUTS
Avaluació al final de cada etapa educativa
Avaluació externa
Obligatori passar les avaluacions
Per valorar el funcionament i la millora = proves censals
Proves individualitzades de caràcter acreditatiu i condicionant el futur acadèmic
Ensenyaments basats en els continguts de la revàlida
Simplificació del Currículum per adaptar-lo a la superació de la revàlida
Primària ; Dues censals
ESO; Promoció i obtenir el títol
FP; Competència i requisits bàsics per l'FP dual (empreses instaurades a l'estat)
Modificació de la Llei de la Llengües Aragonesa.
(LAPAO, LAPAPYP)
Canvi de model lingüístic del País Valencià.
Decret del tractament integrat de llengües ( Illes Balears)

CIC
Consell interuniversitari Català
LLengua
La nostra llengua i la nostra cultura, almenys des dels temps que, amb una sintètica entesa convencional, anomenem “moderns”, ha viscut sempre injustament, incomodíssimament i estupidíssimament amenaçades, des de fora i des de dintre, pels estranys a la nostra identitat com a poble, a la nostra genuïna i irreductible personalitat, i per nosaltres mateixos. I hi continuen vivint i hi viuran tothora, o si més no en el futur immediat o fins on ens és previsible.
Però cal acceptar-ho, cal viure en aquest continu risc, perquè, d’una manera o d’un altra, viure és, en essència, per als homes, per a tots sense excepció, perill.
D’aquesta nostra noble condició ennoblidora, no ens podem ni devem alliberar. Com que no hem de defugir-la mai, assumim-la amb una orgullosa humilitat, amb una total dignitat, amb una exemplar bondat, amb una subtil intel·ligència, amb grandesa d’ànim, amb mesura, amb una benèvola però aguda ironia, amb tolerància, comprensió i perdó.
Carta als mestres 1981
“una maniobra para arrancar a los niños de escuelas en que se les enseñe en castellano, es una campaña contra la lengua nacional que es a la vez una lengua internacional, una lengua de una veintena de naciones, y la lengua de cultura por excelencia que hay en España, la única lengua de cultura que en vigor tenemos en nuestra patria...
…La imposición de la lengua española es acaso la mayor obra de cultura en España. A los demás idiomas que aquí se hablan dejarlos que mueran en paz, sin ejercer sobre ellos violencias ni acelerar su natural tisis, pero sin permitir tampoco que se trate de prolongarles la vida de una manera oficial.“
Miguel de Unamuno (1908)

Escoles municipals, públiques, en català, laiques i coeducatives
"Mi objetivo es españolizar a los alumnos catalanes" (2012)
Promoure la normalització del català
Prioritat, incorporar la llengua catalana a l'escola (Miquel Siguan)
Incrementar l´ús social del català
SEDEC (direcció del Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat. (Joaquim Arenas)
Decret 2092/1978 Català com assignatura d'estudi
1983 llei de normalització lingüística (2 vots contraris) - Llengua pròpia de Catalunya
1983 -84 primer PIL (Programa d'Immersió lingüística) - 19 escoles de Santa Coloma de Gramanet.
1989-90 - 700 escoles.
Full transcript