Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSYAL DÖNÜŞÜM

No description
by

ozge grbz

on 4 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSYAL DÖNÜŞÜM

AK PARTİ DÖNEMİNDE SOSYAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Devleti halka hizmet etme aracı olarak gören partimiz, bir sınıf ve kesimin değil bütün vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikalar uygulamaktadır. Ayrıca işsizleri, fakirleri, düşkünleri, hastaları, engellileri gözeten, onların insan onuruna yakışacak şekilde yaşamalarını sağlayacak bir sosyal devlet anlayışının kaçınılmaz olduğuna inanmıştır.
Ak Parti Sosyal İşler Başkanlığı “Parti programı ve Tüzük gibi belgelerde ifade edilen ilkeler doğrultusunda ve anayasada ifade edilen sosyal devlet anlayışının gereği olarak sosyal sorunlara dönük projeleri olan aynı zamanda toplumsal beklentilere göre çözüm paketleri geliştiren bunu bizzat toplumsal aktörlerin desteği ile karşılıklı olarak gerçekleştirme faaliyetleri yürüten bir birimdir.”
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK
2002 ekonomik krizi ve gelir dağılımı adaletsizliğinin artması ile sosyal ve ekonomik sorunlarda artış olmuştur.
Ak Parti tarafından uygulanan kalkınma programları ve teşvik sistemleri politikaları ile daha adil bir gelir dağılımı hedeflenmiştir.
Yoksulluk olgusu da gelir dağılımı eşitsizliğinin sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yoksulluk,
hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumudur.

Yoksulluk oranı
ise

asgari refah düzeyini yakalayamayan nüfusun, toplam nüfusa oranıdır.

Ak Parti hükümeti döneminde yoksullukla mücadele konusu titizlikle ele alınmış ve önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Bu gelişmeler sayesinde her bireyin yaşam standardı iyileşmeye ve
2002’deki %30.30
’luk yoksulluk oranı
hızla düşmeye
başlamıştır.


Sosyal Yardımlar ve Sosyal Güvenlik
Sosyal koruma yardımları hastalık ve sağlık bakımı, engelli, malül, emekli, yaşlı, dul, yetim, aile, çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma olarak 8 risk ve ihtiyaç grubu için yapılan sosyal yardımlarından oluşmaktadır.

Ana gruplar bazında sosyal yardım programları şunlardır;
gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim, sağlık ve özel yardımlar.
Sosyal Güvenlik
Ak Parti döneminde sosyal güvenlik sisteminde işsizlik sigortası kapsamında iyileşmeler yapıldığı gibi, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olan-olmayan ayrımı yapılmaksızın
tüm vatandaşlar
Genel Sağlık Sigortası
kapsamına alınmıştır.
İnsan Hakları/Adalet-Reformlar
İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar 2002’den bu yana bütün hızıyla devam etmektedir.
2012’de vatandaşlarımızın başvurabilecekleri bağımsız ve demokratik bir kurum olan

İnsan Hakları Kurumu

ve

Kamu Denetçiliği Kurumu
kurulmuştur.
Dezavantajlı Gruplar
Yaşlılar- Yaşlılık Aylığı
Yaşlılık aylığı, 65 yaş ve üstü muhtaç, güçsüz, kimsesiz vatandaşlara verilmekte olup, 2013 yılında çıkarılan yönetmelikle vücut fonksiyonlarını belli oranda kaybeden engelli vatandaşlara ve bakmakla yükümlü engelli yakını bulunan kişilere de aylık bağlanmakta ve sağlık hizmeti sunulmaktadır.


Engelliler
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 yılında yayınladığı araştırmaya göre 1 Milyon 778 bin 228 engelli vatandaşımız bulunmaktadır.

1.018.181760.047Engelli Hakları
2002-2013 yılları engellilik alanında devrim sayılabilecek nitelikte adımların atıldığı bir dönemdir. 2005 yılında ülkemizin ilk Engelliler Kanunu çıkarılmıştır. 2007 yılında ise 1.500 maddelik Engelliler Hukuku oluşturulmuştur.

Engelli İstihdamı
Kamuda Engelli İstihdamı

2010 ve sonrasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kamudaki engelli istihdamı istisna kapsamına alınarak kadro sınırlamalarının dışında bırakılmıştır. Ayrıca engelli memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesine imkan verilmiştir.
Engellilerin adil bir rekabet ortamında yarışabilmesini sağlamak için
Devlet Memurları Kanunu
değiştirilerek engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirilmiş,
EKPSS
sınavında aday başına 100 TL olan maliyetinin 75 TL’si Bakanlıkça karşılanmış, bu bağlamda
son iki yılda 16 bine yakın engellinin
yeni memurlar olarak atanması sağlanmıştır.

Bu sayede,
2002
yılı itibariyle engelli kontenjanında memur olarak
çalışan engelli sayısı 5 bin 777
iken bu rakam (son yerleştirmelerin atanmasının ardından)
32 bin 877
’ye çıkmıştır.

Dikkat edilmesi gereken, 10 yılda yapılan engelli vatandaşın istihdamı dünyada ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilmiştir.İŞKUR ve ilgili Bakanlık
tarafından denetime tabi tutulan
Korumalı İşyerleri Projesi
kapsamında zihinsel, ruhsal ve duygusal engellilere yönelik
150 bin Türk Lirası hibe desteği
ile engelli işçilerin ilk bir yıl boyunca maaş giderlerinin karşılanması desteği verilmiştir.
EĞİTİM
Eğitim alanında yapılan reformlar sosyal dönüşümün en önemli ayaklarından birisini oluşturmaktadır.

Bu reformlar eğitim alanında yapılan yasa değişiklikleri ve yönetmeliklerle uygulamada yer bulmuş, son 10 yılda Türkiye’de köklü dönüşümlerin gerçekleşmesine zemin hazırlanmıştır.

Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe
2002 yılında 7,5 Milyar TL
iken
2014 yılında 55,7 Milyar TL
’ye yükseltilmiştir.
Eşit haklar konusunda katsayı farklılıkları giderilmiş,

4+4+4 on iki yıllık zorunlu kademeli eğitime geçilmiş,

Seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi alanlarına göre dersler sunulmaya başlanmış,

Öğrencilere dağıtılan ücretsiz ders kitapları ve
derslik sayılarının arttırılması sağlanmıştır.

Taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamında verilen öğle yemeği, üniversite harçlarının kaldırılması önemli dönüşümlerden birkaçına örnek oluşturmuştur.
Okullaşma Oranının,
sağlanan destekler ve uygulanan kampanya ve projelerle;

İlköğretimde %90,98 iken %98,80’e,
Orta öğretimde %50,57’den %70,06’ya
Yükseköğretimde %14,65’ten % 38,50’ye
yükselmesi sağlanmıştır.

Özellikle kız çocukların okullaşma oranlarının neredeyse eşitlenerek kadın-erkek tüm bireylerin eşit eğitim imkanlarına kavuşmasında şartlı nakit transferlerinin etkili olduğu görülmüştür.

2002
yılında
55 devlet 23 vakıf üniversitesi
varken
2003-2013
yılları arasında
51’i devlet 48’i vakıf
olmak üzere
toplamda 104 devlet
,
71 vakıf üniversitesi
kurularak
175
’e ulaşmıştır.


Her ilde
en az bir üniversite

kurulmuştur.
Yine Özel Eğitim Programları
geliştirilerek zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitime dahil edilmesi, ücretsiz kitap verilmesi sağlanarak altyapı hizmetlerinde iyileşmeler sağlanmıştır.
SAĞLIK
Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun vazgeçilmez ögesidir. Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Sosyal güvenlik; tüm halkı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
37 Milyon SSK’lının kamu hastanelerinden hizmet almasına imkân sağlanmıştır.

Üniversite ve özel hastane kapıları
tüm vatandaşlarımıza açılmışır.
Ayrıca 18 yaşın altındaki tüm nüfusun
ve eğitim görenlerin sosyal güvence aranmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması sağlanmıştır.

Acil ve yoğun bakım hizmetleri
ücretsiz sunulmaktadır.

Aile Hekimi
: 2010 yılında yurt çapında uygulamaya koyduğumuz aile hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir.

21 bin 115 aile hekimi
aynı zamanda ailelerimize sağlık danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Ücretsiz aşılama oranı % 97
'lere çıkmıştır.

Çocukluk dönemi aşılama takviminde 2002 yılında 7 tane olan aşı sayısı 13’e çıkarılmıştır.
2000
’li yılların başlarına göre
anne ve bebek ölümlerinde
kayda değer bir azalma sağlanmıştır.
Son 10 yılda
ülkemiz ile aynı gelir grubunda olan ülkelerde
anne ölüm oranı %30
azaltılabilmiştir.
Türkiye’de ise %76,9 oranında azalma
sağlanmıştır.

Türkiye tütünle mücadelede birinci ülke konumundadır.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı
ülke genelinde hizmet vermektedir.

Devletin sağlık alanında yaptığı toplam harcama miktarı
2002 yılında 13,3 Milyar TL iken 2013 yılında bu miktar 69,4 Milyar TL
olmuştur.

Toplum temelli

ruh sağlığı hizmetleri kapsamında
51 ilde 77

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
hizmet vermektedir.

81 ilde ücretsiz 134 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi
(KETEM) kurularak ücretsiz hizmet sunmaktadır.

2010 yılında “Evde Sağlık Hizmeti”
uygulaması başlatılmıştır.

İlaç ve Eczacılık hizmetleri bağlamında
İlaç Takip Sistemi (İTS)
kurulmak suretiyle kaçak ilaçların piyasaya sürülmesinin büyük ölçüde önüne geçilmiştir.

Hastanelerin hizmet kapasitesi arttırılmakta, teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve hizmet kalite standartları günden güne iyileştirilmektedir.

2002’de 869 olan yoğun bakım yatak sayısı 17 bin 137’ye çıkarılmıştır.

Merkezi Randevu Sistemi kurulmuştur.

Spor Hizmetleri ve Yatırımları
Ak Parti döneminde
gençlik ve spor yatırım bütçesi
15 kat arttırılmıştır.KONUT VE ÇEVRE

Ülkemizde kentsel dönüşüm bağlamında birçok düzenleme yapılmaktadır.

Afete riskli alanların dönüşümü, hak sahiplerini mağdur etmeden yapılmaktadır.

Ülke genelinde çevre düzeyi plan seviyesi;
2002 yılında %5 iken
2013 yılında bu oran % 97’ye çıkarılmıştır.
Çevre koruma kapsamında;
Atık su arıtma hizmeti,
Artık çöplerin modern tesislerle bertaraf edilmesi,
Denizlerimizin kirlilik haritalarının çıkarılması ve limanlarımızın temizlenmesi, ambalaj atıklarının geri kazanılması
çevrede dönüşümü sağlarken bu alanlarda kişilerin istihdamı, insanların hayat standartlarının yükselmesi açısından sosyal dönüşümü de sağlamaktadır.
2002 yılında
spor yatırımlarına
63 milyon TL
kaynak aktarılırken,
2013 yılında 967 Milyon TL
pay ayrılmış, bu kaynaklar yardımı ile spor alanında dev organizasyonlar, birçok ilde spor merkezleri açılmıştır.
2013 yılında açıklanan
Demokrasi Paketi
ile birlikte farklı inanç gruplarının hükümet düzeyinde muhatap alınarak iyi bir diyalog geliştirilmesi ve sorunlarına yönelik çalışma yapılması daha da etkinleştirilmiştir.

2013 itibari ile
anadilde savunma hakkı
ile birlikte hayatını tek başına idame ettiremeyen ağır hasta veya engelli olan mahkumların cezalarının infazının ertelenmesi imkanı getirilmiştir.
Kapsamlı yargı reformları ile

tutukluluk oranı % 20’ye
kadar düşerek,bu oranla birçok Avrupa ülkesinden daha iyi duruma gelmiş bulunmaktayız.
İfade ve düşünce özgürlüğüne
engel teşkil edebilecek hükümlerin kaldırılması,
Roman vatandaşlarımızın
haklarının korunması,
işkenceye sıfır tolerans
politikası temel uygulamalarmızdan sadece birkaçını oluşturmaktadır.
Kamuda başörtü yasağının kaldırılması da insan hakları bağlamında en önemli kazanımlardan birisini oluşturmuştur.
DEMOKRASİ PAKETİ
Kişisel veriler anayasal güvence altına alınmıştır.


TBMM’de
Çocuk Haklarını İzleme Komitesi
kurulmuş, Çocuk Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kamu denetleme kurulu çocuk internet sayfası üzerinden, çocuklarımız da haklarını arayabilecekler.

Türkiye'de Demografik Değişim
Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan “
demografik dönüşüm
” sürecinde olan Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre genç bir nüfus yapısına sahip görünse de, mutlak yaşlı sayısı oldukça fazladır.
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoksulluk önemini koruyan meselelerin başında gelmektedir.

Yandaki şekilden de anlaşılacağı üzere, gelir dağılımı eşitsizliği bağlamında
en yüksek gelir seviyesine sahip % 20'lik grup
dünya gelirinin
% 82,7’sine
sahip bulunmaktadır.

En düşük gelir seviyesine sahip % 20’lik grup
ise dünya gelirinin
sadece %1,4’üne
sahiptir.
2007 yılına gelindiğinde Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir
14 bin $’a
yükselmiştir.

Tablo 1’de
de görüldüğü gibi 2007 yılında kişi başı günlük
4,3 $’ın altında yaşayanların
oranı
%8,41’e
düşmüştür.

Bu rakamlar
2012’de
sırasıyla
18 bin $
olmuş ve
yoksulluk oranı %2,27
olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı öncesi şehit yakını ve gazilerimize uygulanan derece kademe ilerlemesinin kapsamı genişletilerek 2012 yılında
er ve erbaşlar
dâhil edilmiştir.

Vazife malulü kamu görevlilerine
de derece kademe ilerlemesi yapılarak aylıklarında artış sağlanmış ve uygulama farklılıkları giderilmiştir.
Vazife ve harp malullüğü kapsamında su ve elektrik ücretlerinde indirim imkânından yararlanamayanların tamamı bu haktan yararlanma imkânına kavuşmuştur.

Ayrıca
gazilerimizin
25 yaşından küçük çocukları ile anne ve babalarına da
ücretsiz seyahat hakkı
getirilmiştir.

Ücretsiz seyahat hakkından 65 yaş üstü vatandaşlar dışında
engelli, engelli refakatçisi, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları
faydalanmaktadır.Türkiye'de yüzde 20’lik grupta,
en yüksek gelire sahip olanların
toplam gelirden aldığı pay
%46,6
iken,

En düşük gelire sahip grubun
toplam gelirden aldığı pay
%5,9
'dur.

Türkiye’de 2002 yılında günlük 1 $ altında harcaması olan kişi
136 bin iken, 2006 yılından itibaren
1 $ altında harcaması olan kişi bulunmamaktadır.

Sosyal hizmet ve yardım alanında kullanılan
kaynak miktarı;

2002
yılında
1 milyar 376 milyon TL
iken
2013
yılı sonu itibariyle
20 milyar 737 milyon TL’
ye yükselmiştir.


Bir başka deyişle 2002
yılından itibaren 10 yıllık süreçte toplam
106 milyar 575 milyon TL kaynak sosyal yardımlar
için kullanılmıştır.
Çocuk nüfusun
toplam nüfus içindeki oranı 1970'te en yüksek seviyeye ulaşmış, bu tarihten itibaren sürekli olarak düşmektedir.

2013 yılı itibari ile çocuk nüfusu

22 milyon 761 bin 702
'dir.
Yaşlı nüfus oranı
1940 ve 1960 yılında
%3,5
,
1980 yılında
%4,7
, 2000 yılında
%5,7
, 2010 yılında
%7,2
'ye yükselmiştir. 2013 yılında ise bu oran
%7,7
’ye yükselmiştir.

TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre
yaşlı nüfus oranı
nın 2023 yılında
%10,2
, 2050 yılında
%20,8
, 2075 yılında ise
%27,7
’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.
AK PARTİ SOSYAL İŞLER BAŞKANLIĞI
TÜZÜK- SOSYAL İŞLER

Sosyal sorunlara dönük projeleri olan, toplumsal beklentilere göre çözüm paketleri geliştiren, bunu toplumsal aktörlerin desteği ile karşılıklı olarak gerçekleştiren bir birimdir.

Faaliyet Alanlarımız;
Sosyal Politikalar
Yoksullukla mücadele
İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi
Sosyal Etkinlikler
Çevre sorunları-Kentleşme
Toplumsal Gruplar
Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkiler


Yeni Orta Sınıf:
Türkiye' de sosyal değişim ve dönüşümün sonucu olarak yeni bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. Bu orta sınıf, Ak Parti'yi kalıcı bir siyasi aktör olarak inşa eden sosyolojik dinamiğin merkezini oluşturmaktadır. Bu yeni orta sınıf çok büyük ihtimalle Türkiye'nin geleceğine de mührünü vuracak görünmektedir.

Genç ve Eğitimli Nüfus:
Bugün Türkiye dünyanın gıpta ettiği genç, dinamik ve oldukça eğitimli bir nüfusa sahip durumdadır. Bu yeni durumun ve insan kaynağı zenginliğinin oluşmasında AK Parti iktidarının son 12 yılda eğitim ve üniversite alanlarında yaptığı reformların çok özel bir payı vardır.

Özgüven Patlaması:
Türkiye ’nin son on iki yılda ekonomiden siyasete, kültür hayatından iş hayatına, eğitime, dış politikaya kadar muhtelif alanlarda kat ettiği mesafe, sokaktaki insanın eski medeniyet bilincine dayanan özgüvenine yeniden dönüşünü getirmiştir.


Devletle Toplumun Bugünle Dünün Barışı:
Ak Parti döneminde yapılan sayısız reform ve demokratikleşme çabaları ile birlikte Türkiye ’ nin dün ile bugün, toplumla devlet arasında kurması gereken kalıcı ve sağlam bağ yeniden tesis edilmiştir
SOSYAL İŞLER BAŞKANLIĞI
25.06.2014
Full transcript