Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STRÅLING

No description
by

Helen Helbæk

on 28 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STRÅLING

STRÅLING FRA SOLA OG UNIVERSET
Elektromagnetisk stråling
Svingninger
Stråling og bølger
Kjente bølgebevegelser
Typer bølger
Bølger
Stråling består av fotoner eller partikler
Mekaniske bølger, trenger et stoff for å bevege seg i
Elektromagnetiske bølger, trenger
ikke
et stoff å bevege seg i
lysbølger
radiobølger
fjernsynsbølger
røntgen stråler
UV-stråling
lydbølger
vannbølger
seismiske bølger (jordskjelv)
En bevegelse som gjentar seg med konstante tidsintervaller kalles svingning
Eks. lodd i skrufjær.
Eks. metronom
Svingninger er et form for arbeid (energioverføring)

Bølger er svingninger (energi) som brer seg fra sted til sted
Beveger seg på tvers med fartsretningen
Tversgående bølger
Langsgående bølger
Beveger seg på langs med fartsretningen

Beveger seg på langs med fartsretningen

Lydbølgene trenger et stoff å bevege seg i.
Lydbølger er fortetninger og fortynninger i det stoffet som lyden brer seg i
Lydfarten i luft er 340 m/s
Avstanden mellom en fortetning og en fortynning kaller vi bølgelengde
Tonehøyden har med frekvens å gjøre
Vi kan bare høre en del av lydspekteret.
210 høyeste registrerte lyd
130, smertegrensen


120, jettfly tar av 30 m unna

90 høy trafikkstøy

70 støy i klasserommet
50 normal samtale
40 fuglesang
30 hvisking
10 blad som faller
0 høregrense

Elektromagnetiske stråler er bølger, strålene brer seg som bølger med ulik frekvens og bølgelengde
Hvitt lys spaltes i flere farger (regnbuen), disse fargene kaller vi fargespekteret
Når hvitt lys treffer et legeme, blir noe av lyset absorbert og noe reflektert, noe går tvers gjennom
Lys

Alle elektromagnetiske bølger oppstår :

http://www.lokus.no/static/flashEmbedder.jsp?contentItemId=1978492&selectedLanguageId=1&title=Elektromagnetisk%20str%E5ling

Karaktertrekk ved en bølge
Bølgelengde- er avstanden mellom to nabotopper, måles i m
Frekvens - mål på hvor raskt en bølge svinger, måles i hertz (Hz), antall svingninger per sek. s-1
svigninger på et sekund
Lyd
Desibelskalaen
Det elektromagnetisk spekter
EM spekteret
Strålene er uavhengig av et stoff å bre seg i
Det er
frekvensen
og
bølgelengden
som skiller strålingstypene fra hverandre

I luft er farten 300 000 km/s
http://intern.forskning.no/arnfinn/elmagspektrum/elmagspektrum.html
Lys og farger
Hva er lys?
Først litt repetisjon
Hvor kommer lys fra?
Periodesystemet animert
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html

Elektron
Proton
Nøytron
når elektriske ladninger endrer fart, dvs når de akselererer
når elektronene hopper fra ett elektronskall til et annet skall med lavere energi, eksitering og deeksitering av elektron
Du tester denne adressen:
Se planleggeren
Det lyset som blir reflektert forteller hvilken farge legemet har
LYS
Hvitt lys gjennom et glassprisme dannes et sammenhengende spekter
Du tester..
For alle typer bølger har vi en enkel sammenheng mellom bølgefart, bølgelengde og frekvens:
bølgefart = bølgelengde * frekvens
NEXUS
http://www3.lokus.no/?marketplaceId=1805845&languageId=1&siteNodeId=1853356
EM-stråling - eksitering av atomer
Læringsmål:
skille mellom elektromagnetisk bølger (stråler) og mekanisk bølger
definere hva vi mener med begrepene svingninger og bølger
forklare to karaktertrekk ved en bølge:
kjenne til sammenhengen mellom bølgefart, bølgelengde og frekvens
forklare hva det elektromagnetiske spekteret er
Frekvens
Bølgelengde
Hz
m
400 nm
800 nm
Gamma
Røntgen
UV
Synlig lys
IR
Mikro
Radio
kunne tolke ulike figurer som viser egenskaper ved EM-stråling
Læringsmål:
kunne forklare hva lys er
forklare hva som skiller de ulike fargene i det synlige lyset
E
1
E
2
E
3
E
4

1. bølgelengde
2. frekvens
20 Hz
Infralyd
Det hørbare området
20 000 Hz
Ultralyd
mest følsomt for frekvenser rundt 1000 Hz
lav frekvens
høy frekvens
lys tone
lav tone
IR stråling
Blått synlig lys
Rødt synlig lys
UV-bølger
forklare hva et foton er
MEN først!!!
Har du lyst på
Full transcript