Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Startmøde Comenius Regio partnerskaber 2013-15

No description
by

Andreas Bruun

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Startmøde Comenius Regio partnerskaber 2013-15

Comenius Regio partnerskaber
Roller og ansvar
Hvad siger kontrakten?
Comenius Regio partneskaber
Ansøgningsrunden 2013
Koordinator
Tovholder
Indpisker
Mødeindkalder
Kommunen
Er ansvarlig for det regionale samarbejde
Er ansvarlig for kontrakt og budget
Er ansvarlig for midtvejs- og slutrapporter til NA

Koordinator har IKKE et større juridisk eller økonomisk ansvar end de øvrige partnere
Vejleder
Styrelsen
Kontrollerer
&
Mobilitet
Mobilitet
Kontrakten
Hvad kan pengene bruges til?
Hvad kan tilskuddet bruges til?
EST
Udfyldes individuelt af hver partner

Online skema tilsendes i april/maj 2014

Beskrivelse af:
mobiliteter
aktiviteter
resultater
udfordringer
- ingen økonomi!

- skal være indsendt senest 30. juni 2014!Midtvejsrapport
"The beneficiary ... undertakes to do everything in its power to carry out the action as described in Annex I"
- Grant Agreement, Article 1.2

aktiviteterne gennemføres

"1. Realisation of activities

The final report provides sufficient information on the realisation of the activities, mobilities and outcomes planned in the Partnership application (Annex I) or of equivalent relevant activities, mobilities and outcomes aimed at achieving the objectives of the Partnership."
- Annex IV
Det fulde tilskud beløb udbetales hvis
I EU er det er nemmere at få tilladelse end tilgivelse.

mobiliteterne gennemføres
Hvis jeres omstændigheder ændrer sig, så kig med meget kritiske øjne på jeres projektplan og jeres oprindelige ansøgning.
HUSK!
Om ændringer i projektet
Om tilskuddet
Om jeres forpligtigelser


4 dele:
Narrativ rapport:
afsnit A og B
Finansiel rapport
Projektresumé
ESTFinal Report
Synlighed og adgangen til resultater

Link, kodeord og brugermanual

dansk projektbeskrivelse og produkter/resultater

30. september 2015

www.est.iu.dk
Dokumentation
Dokumentation gemmes i 5 år!
2 til desk check
2 the on the spot check


Mobilitet
Deltagerlister (lav dem når I er værter)
LLP og Comenius
Vi skal have besked om
Ny koordinator
Partnere der melder fra
Ændret fokus og formål
Færre produkter
Aflyste aktiviteter
Budgetændringer

Erasmus+
- nu med sektorer
Øge mobiliteten og hjælpe unge i vidensøkonomien
Finansiering af forskning og innovation, der kan omsættes til produkter og tjenester, der skaber vækst
En mere kvalificeret arbejdsstyrke;
politikker til fremme af jobskabelse
og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Erasmus+
50% mere (ca. 14 mia. €)

Enklere og mindre bureaukrati

Mulighed for samarbejde mellem uddannelsessektorer, virksomheder og uformelle aktører

Større ansøgninger
2014 - 2020
Erasmus+
- Nu med 30% mere
- I en 95% nemmere indpakning
Det praktiske

Informationsmøder i Odense 21/11 2013, i København 9/12 og Århus i første uge af december.

Ansøgningsfrister forventes til mobilitet i februar 2014 og til partnerskaber i april.

Tilmeld jer nyhedsbrev på www.fivu.dk
Erasmus+
Nyt i Erasmus+
Informationsmøder &
ansøgningsfrister
Kontekst
Muligheder
Gruppearbejde
"Mine kollegaer, tror det bare er ferierejser"
"Jeg tidsregistrerer ikke mit arbejde i partnerskabet."
"De første rumænere kunne slet ikke tale engelsk."
"Den ene partner måtte ikke bruge facebook på arbejde og havde ikke internet derhjemme."
"Vi brugte de 2 første partnermøder på at blive enige om, hvad vi havde skrevet i ansøgningen."
"Det er ikke alt, der er kultur. Idioti og inkompetence er fx. tværkulturelle fænomener."
"Koordinatoren prøver, at detailstyre alt hvad vi laver. Han er umulig at samarbejde med."
"Jeg kan overhovedet ikke leve op til det polske værtsskab."
"Sydeuropæerne møder ikke til tiden, så vi skal altid sidde og vente til partnermøderne."
Erasmus
- videregående uddannelse
Leonardo da Vinci:
erhvervsuddannelse
Comenius
- grundskolen og ungdomsuddannelse
11 danske ansøgere
2 med dansk koordinator
9 med udenlandsk koordinator
306.402 € til danske kommuner
7 godkendte partnerskaber + 4 på venteliste
(Foreløbig) succesrate: 64%
2. Vurdering af kvalitet
Andre muligheder
LÆS JERES ANSØGNING GRUNDIGT!!!
DET ER ALTID JERES EGET ANSVAR AT OVERHOLDE JERES KONTRAKT!
DET ER EN RIGTIG GOD START, HVIS I VED HVAD I HAR LOVET!
dvs. I skal gøre alt, hvad I har beskrevet i ansøgningen.
&
Der er forresten ikke noget, der hedder for mange mobiliteter
"En mobilitet er én persons returrejse til et partnerland i forbindelse med en aktivitet, der er relevant for partnerskabet".
Monitorering og revision
"The beneficiary undertakes to provide any detailed information, including information in electronic format, requested by the NA, Commission or by any other outside body authorised by the NA or by the Commission to check that the action and the provisions of the agreement are being properly implemented."
- Art 18, Grant Agreement
Om kontrol af projektet

"2. Realisation of eligible and relevant mobility activities

The beneficiary has carried out at least the minimum number of mobilities indicated in Article 3.1 of the grant agreement. The mobility activities are eligible according to the definitions in this annex and relevant to the Partnership in question."
- Annex IV
…dvs. I skal gennemføre mindst det antal rejser, I har ansøgt om

Mobiliteter kan kun finde sted mellem partnerlande.
- Medmindre der er tale om deltagelse i et relevant arrangement organiseret af et LLP projekt eller netværk.
Den samme person kan godt lave flere mobiliteter i et partnerskab.
Projektmøder (regionale og europæiske)
Udveksling af erfaringer på strategisk niveau
Job-shadowing
Kampagner, udstillinger
Konferencer, seminarer
Metodeudvikling
Forskning og evaluering
Sproglig forberedelse/oversættelse
Manualer, inspirerende materiale osv.
..........
Boardingpass
Deltagerbeviser
Dokumentation for øvrige projektudgifter
dvs. I skal lave noget, der svarer til, hvad I har skrevet i ansøgningen.
Øget fokus på resultater, effekt, policy og bæredygtighed
Der er til gengæld ingen krav til varighed af en mobilitet. Den kan i princippet vare fra en time til et år.

Comenius Skolepartnerskaber 2013 – 15.
Startmøde

09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkommen og præsentation af deltagere
10:30 Kontrakt, økonomi og afrapportering

12.30 Frokost

13:00 Lidt om projektstyring, synliggørelse og evaluering
13.30 Erfaringsudveksling
14.45 Erasmus+ 2014-2020
15.00 Evaluering og afrunding


Jan Amos Komenský 1592-1670
Lidt statistik
Kontrakt, udbetalinger og afrapportering:

tilskud@ui.dk
Ina Winther Groth
Stina Mackenhauer Nielsen

Generel vejledning om partnerskab:

Malene Vangdrup, mv@ui.dk, 7231 8899
Andreas Bruun, anbr@ui.dk, 7231 8949


Vurdering af ansøgninger
1. Vurdering af formalia
...på skrift!
Fredericia Kommune
Science for active citizenship in Europe
Lyngby-Taabæk Kommune
Developing creative language skills through the arts
Gentofte Kommune
Pedagogical practices in contexts of participation and creativity
Herning Kommune
Culture of Enterprise, Creativity and Innovation
Slagelse Kommune
Preventing early school leaving
Silkeborg Kommune
Shared Professional Educational Dialogue
Projektcyklus
Partnerskabet
Skole
Skole
Regional myndighed
Regional myndighed
Idrætsforening
Bibliotek
udgifterne er støtteberettigede

"3. Eligible expenditure

The beneficiary has provided sufficient proof of all expenditures under the heading "Additional project costs". The reported costs/expenditures fulfil the eligibility criteria in full."
- Annex IV
&
dvs. I skal kunne dokumentere at øvrige udgifter er støtteberettigede
Øvrige projektudgifter
Øvrige projektudgifter
Finansiering af partnerskabet
The NA chall co-finance the costs of the action up to a total maximum grant of EUR 44.000. The grant amount consists of:

a) grant for mobility
b) grant for additional non-mobility activities

Article III, grant agreement
- faktiske udgifter
- euro - husk kurs
- dato, udgift, formål, afskrivning...
- løn: kategori og udgift opgjort per dagReduktion ved:

Manglende mobiliteter: forholdsmæssig

Manglende indhold: skønsmæssig

De samlede godkendte udgifter er mindre end bevilling

God projektstyring
Organisering
Overordnet koordinator
Tværnational styregruppe
Nationale og/eller tværnationale arbejdsgrupper
Kontaktpersoner/ansvarlige personer på hver skole
Klare rolle- og ansvarsfordeling mellem skoler og personer
Fordeling af ansvarsområder mellem skolerne
Klare beslutningskompetencer
Det er essentielt, at partnerskabet ved, hvem der må beslutte hvad
Det er ligesåvigtigt, at I ved, hvem der har beslutningskompetencer ifht partnerskabet i jeres egen organisation
Kommunikation
Uklare (eller forskellige) mål
Manglende overholdelse af deadlines
Manglende respons
Uens vilkår
Uklar ansvarsfordeling
Sprogbarrierer
Og hvad kan man gøre?
Projektmøder, arbejdsgruppemøder

Klare dagsordener og referater

Regelmæssig (ugentlig) kommunikation med partnere

Kontaktliste over samtlige involverede (tlf, mail, e-mail, rolle)
Naturligvis:
Benyt kommunikations- og materialeudvekslingsplatforme på internettet, e-mail, video-konferencer
Aktivitetsplan
Tag udgangspunkt i ansøgningen!

Lav en aktivitetskalender indeholdende :
milepæle med indsatsområder, faser, og deadlines

Vær allerede tidligt i processen opmærksom på, hvordan I vil evaluere og videreformidle resultaterne

Hent evt et Gantt skema - de findes gratis on-line
Kulturel og socialt
Skaf indsigt i partnerlandene, deres skolesystemer, traditioner, disciplin, hierarki og beslutningsprocesser

Afklar ferieperioder, helligdage, fridage, arbejdstider

Afklar egne forventninger og afstem hinandens forventninger

Vedtag fælles succeskriterier
Sørg for at aftaler, forventninger
og møder er bekræftet og
nedskrevet
Redskaber
Ferieplaner m.m findes på eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Inspiration:
Skolen i Verden
http://www.skoleniverden.dk/Default.aspx?ID=10395

EMU
http://eu.emu.dk/

eTwinning
http://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
Dissemination og presse
Journalister vil gerne have en god historie
En god historie er en, der indeholder nyhedskriterierne, er skaprt vinklet, dokumenteret, og let at gå til
Kilder – sørg altid for, at der er tilgængelige kilder
Netværk – skab kontakter på redaktionerne

Nyhedskriterier
Nyttige spørgsmål
Hvad er historien?
Hvad nyt er der i det?
Hvem skal læse den? (målgruppe/medie)
Hvad rager det læserne? (nyhedskriterier)
Hvorfor skal de tro på det? (dokumentation)
Aktørerne
Afrapportering
Hvem er I?
Udgifter til underleverandører
(maks 30% af det totale tilskud)

Udgifter til udstyr
(maks 10% af det totale tilskud)

Øvrige udgifter
- Udgifter udenfor kontraktperioden
- Udgifter, der allerede er finansieret
- Overhead
- Renteudgifter og kurstab


Ikke-støtteberettigede udgifter

- medfinansiering på mindst 25% (løn)
- overførsel af op til 10% mellem poster
- indirekte udgifter ikke støtteberettigede
Generelle principper:
Kontakt
Husk!
revisionsspor
overholdelse af tærskler mellem poster
Hvis man får behov for at ændre projektet
"Any amendment to the terms and conditions of this agreement must be the subject of a written supplementary agreement. No oral agreement may bind the parties to this effectt."
- Grant Agreement, Article 13

Narrativ rapport
Mobilitet som lumpsum
Real costs

-godkendelse + udbetaling

eller

Beregning af tilskud
Klasseudveksling
Lærermobiliteter
Netværk og projekter
Forberedende besøg
Ansøgningsfrist 1. feb. 2014

http://fivu.dk//nordplus
Nordplus
For uddannelseseksperter

3 – 5 dages varighed

Grupper på 8-14 personer fra 8-12 forskellige lande

Fælles tema

Besøg, oplæg, gruppearbejde + rapport

Ansøgningsfrist: 15. oktober OBS, SIDSTE FRIST NOGENSINDE

Læs mere på http://fivu.dk: LLP-studiebesøg

LLP-studiebesøg
Grundtvig:
almen voksen- uddannelse
EU's program for
livslang læring
Full transcript