Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kulcsszavak, fogalmak

No description
by

Attila Szendrei

on 9 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kulcsszavak, fogalmak

8. tétel
Kulcsszavak, fogalmak
• Állattartásra vonatkozó személyi követelmények
• A munkahelyre vonatkozó általános követelmények
• A munkavégzésre vonatkozó általános követelmények
• Az állattartás és takarmánytárolás általános tűzrendészeti követelményei
• Épületek és takarmánytárolók, szűréskertek tűzrendészeti előírásai
• Állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések

Állattartásra vonatkozó személyi követelmények
Az állattenyésztő telepen nem szabad foglalkoztatni:
a) tápcsatorna (enterális) fertőző betegségben vagy bőrgennyesedésben szenvedőt;
b) terhes nőt, a terhesség megállapítása után;
c) szoptatós anyát;
d) 18 éven aluli fiatalkorút.
A hígtrágya kezeléssel foglalkozó munkavállaló köteles a külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálaton részt venni.

A munkahelyre vonatkozó általános követelmények
A veszélyes helyeket, kutakat, csatornákat stb. be kell fedni, illetve be kell keríteni, vagy más módon meg kell akadályozni az illetéktelenek behatolását.
Villamos pásztort (kerítést) a létesítésére és alkalmazására vonatkozó szabvány előírásai szerint úgy kell telepíteni, hogy az úton közlekedő személyeket és járműveket ne veszélyeztesse.
Villamos karámot erősáramú szabadvezeték közelébe csak úgy szabad telepíteni, ha a karám a vonatkozó szabvány előírásainak megfelel.
Az állattartó telepen fekete-fehér rendszerű öltöző-, mosdóhelyiséget kell létesíteni. A munkahely megközelítése és elhagyása ezeken keresztül történjen.
A telepen történő közlekedés során a külön jogszabály előírásait be kell tartani. A megengedett legnagyobb sebesség az útviszonyoktól függően legfeljebb 15 km/óra lehet.

A karámok, a legelőhöz vezető felhajtó utak, illetve kifutók az állatfajnak megfelelő méretű, biztonságot nyújtó, az állatok kitörését megakadályozó kerítéssel legyenek körülvéve.
Az állattartó telepen a jármű- és személyforgalom útvonala jól láthatóan legyen kijelölve. Az istálló padozata botlásmentes legyen. A csatornaszemek legyenek lefedve.
Az istállókban olyan szellőzést kell megvalósítani, hogy ott a levegő tisztasága megfeleljen a vonatkozó szabványban foglalt értékeknek.
Az állattartó telepen alkalmazott mesterséges világításra, a vonatkozó szabványban foglaltak az irányadók.
Az állattartó telepen csak a telep rendeltetésének megfelelő állatokat szabad tartani.

A munkavégzésre vonatkozó általános követelmények
Szabadon, kötetlenül lévő nagytestű állatok (szarvasmarha, ló) között egyedül egy személynek nem szabad tartózkodnia.
Az elszabadult állatok megfékezését legalább két - 18 év és nyugdíjkorhatár közötti életkorú - munkavédelmi oktatásban részesített férfi végezze.
Az állattartó telepre - az oda beosztottak kivételével - belépni és ott tartózkodni csak a munkahelyi vezető engedélyével és szakképzett kísérő jelenlétében szabad.
A látogatókat a kísérő köteles kioktatni a munkahelyre vonatkozó biztonsági előírásokra, melyeket a látogatók megtartani kötelesek.
A telepre vonatkozóan el kell készíteni a teleprendet is magába foglaló üzemelési utasítást, melyben meg kell határozni a munkahelyi biztonsági követelmények, a rend és tisztaság megtartásának előírásait is. Az utasítást mindenki számára hozzáférhető helyen kell tartani; tartalmát az új dolgozókkal felvételkor ismertetni kell.

Fertőtlenítéshez és takarításhoz a munkavállalók részére biztosítani kell a munkáltató által meghatározott, felhasználásra kerülő vegyszerre az előírt, vagy ennek hiányában, a munkáltató által meghatározott egyéni védőfelszerelést.
Az állatok körmözése, agyarazása vagy szarvtalanítása az állat gondozója jelenlétében történjen. Ezeket a munkákat csak megfelelő jártassággal rendelkező személy (pl. az állat-egészségügyi szaksegéd) végezheti 1 fő segítővel, orrhurokkal tökéletesen rögzített állaton, illetve - szarvasmarha esetén - kalodában.
Az állattartó telepen (istállóban) dolgozók számára az állatorvos utasításainak és előírásainak betartása kötelező.

Állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések
Az állatokat nem szabad ütlegelni (fenyíteni), kivéve a veszély elhárításának esetét.
Az állatok mozgatása biztonságos segédeszközökkel (terelőfa, terelőlap, villamos ösztöke, orrcsíptető, vezetőrúd, vezetőkötél stb.) történjen. A vezetőkötelet nem szabad kézre csavarni.
Az állatok egyedi kezelésének biztonságos körülményeit ki kell alakítani. Rögzítő berendezésről (kaloda, oltófolyosó, lekötő berendezés stb.) gondoskodni kell.
A kezelhetetlen és rosszindulatú állatot ki kell selejtezni a külön jogszabályban foglaltak szerint.
A kiselejtezés végrehajtásáig, az állat állásánál a következő szövegű figyelmeztető táblát kell elhelyezni: „Vigyázat, harapós” vagy „Vigyázat, rúgós”.
Rúgós, illetve harapós állatok állásait védőkorláttal kell egymástól elválasztani.
A rúgós, illetve harapós ló farkába vagy sörényébe piros jelzőszalagot kell kötni.
A harapós állatra mozgatásakor szájkosarat kell helyezni.
Az új munkavállalót az állatok szokásairól (természetéről) minden esetben tájékoztatni kell.
Az állatőrző és terelő kutya veszettség és más fertőző betegségek ellen beoltott, a legeltetési idény megkezdése előtt pedig bélférgektől mentes legyen a külön jogszabályban foglaltak szerint.

Tűzvédelem
Tűzvédelmi osztályok:
• A1: nem éghető (éghetetlen)
• A2: nem éghető (éghetetlen)
• B: nagyon korlátozott részvétel a tűzben
• C: korlátozott, de látható részvétel a tűzben
• D: lényeges részvétel a tűzben
• E: nagyon nagy részvétel a tűzben
• F: nagyon nagy részvétel a tűzben, vagy nincs besorolva

A tűzveszélyességi osztályok:
• A: Fokozottan tűz és robbanásveszélyes: az anyag heves égése, robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet.
• B: Tűz- és robbanásveszélyes:az anyag por formában a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.
• C: Tűzveszélyes: az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 fok.
• D: Mérsékelten tűzveszélyes: az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legalább 300 fok.
• E: Nem tűzveszélyes: nem éghető anyag

Tűzoltás folyamata
Tűzoltók értesítése 105-ös telefonszámon
Ellenőrizni, hogy minden személy és állat biztonságban van-e!
Ellenőrizni, hogy biztonságban meg tudjuk-e kezdeni az oltást!
A tűz felmérése
A tűz osztályozása (A-B-C-D)
Ellenőrizni, hogy milyen típusú tűzoltó készülékünk van!
Tűzoltó készülék használata
Ha megfékeztük a tüzet, ne hagyjuk el a helyiséget, mert újra kigyulladhat!
Vásároljunk egy új tűzoltókészüléket!
Poroltó használata
Húzzuk ki a biztosítószeget!
Irányítsuk a szórócsövet a tűzre.
Nyomjuk meg a marokszelepet!
Szakaszosan működtessük!
Ne a lángokba irányítsuk a tűzoltó készüléket, hanem a lángok forrására! Ez nagyon fontos abban, hogy meg tudjuk fékezni a tüzet.
Ne álljunk túl közel a tűzhöz!

PÉLDA: Lovarda tűzvédelme
Valamennyi épületet el kell látni hatékony villámhárítóval. Ezen kívül a következő tűzvédelmi intézkedésekre van szükség:
• Lovardánk a tűzoltóság számára, ha kell, jól megközelíthető legyen,
• Az istállóajtók megfelelően szélesek legyenek és kifelé nyíljanak, lehetőleg minden boxból a szabadba, hogy rövid menekülési utat tegyenek lehetővé a lovak számára. Álljon rendelkezésre kellő számú tűzoltó készülék, jól elérhető, megfelelő kapacitású tűzcsap, esetleg tűzoltó tó,
• Beszereltethetünk közvetlenül a tűzoltóságon megszólaló riasztóberendezést,
• Szükség van egy bekerített területre az istálló közelében, ahová a lovak tűz esetén elhelyezhetők.
• Dohányzási tilalom az istállóban és a lovarda egész területén.
• Nyílt lángot használni (vagy pl. olyan gépi munkát végezni, amely közben szikra keletkezhet) mindig csak az istállótól és a fedeles lovardától megfelelő távolságban szabad. Erre ideális helyszín lehet a kovácsműhely.
• Ha fűtünk, a hőtermelő berendezést az istállón vagy a fedeles lovardán kívül kell elhelyezni. A hősugárzóknak, fűtőtesteknek alacsony felületi hőmérsékletet kell biztosítaniuk.
• Igen tűzveszélyes a szénatároló. A frissen betakarított széna a behordás után „izzad”, és ilyenkor rendkívül hajlamos az öngyulladásra. A hőmérséklet alakulását szénaszondával rendszeresen ellenőrizni kell, a szénatároló falai pedig vízhatlan anyagból készüljenek.
• Az elektromos berendezések üzembiztosságát szakemberrel rendszeresen ellenőriztessük!

Köszönöm a figyelmet!
Az állattartó helyiség „Tűzveszélyes” (jelzése:”C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik
Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy a benntartózkodó állatokat el lehessen távolítani.
A tűzoltáshoz szükséges oltóanyagot biztosítani kell. Az 1200 m2-nél nagyobb alapterületű állattartási épületeknél a szükséges oltóvíz-intenzitás 1800 liter/min.

A mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező
a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 200 méter,
b) „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 100 méter,
c) vasúti vágányoktól és a vasútállomástól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter,
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosát, de legalább 20 méter tűztávolságot kell megtartani.
A szérűben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és szalmát, a rostnövénytároló telepen pedig csak rostnövényt szabad elhelyezni.
A szérűn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.
A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.
A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rost növény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.
A szérű és a rostnövénytároló területét az éghető hulladéktól, elszáradt gaztól állandóan tisztán kell tartani.
Dohányozni a szérű és a rostnövénytároló szélső tárolási egységétől, valamint a más helyen lévő kazaltól legalább 30 méter távolságra, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérű és a rostnövénytároló bejáratainál biztonsági jellel jelölni kell.

Szérű,rostnövénytároló,kazal tűztávolsága
Full transcript