Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) нь хүний хөгжлийн үндсэн хэмжигд

No description
by

uyanga gantumur

on 16 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) нь хүний хөгжлийн үндсэн хэмжигд

Location 1
Location 3
Final Destination
Location 2
Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) нь хүний хөгжлийн үндсэн хэмжигдэхүүнийг илэрхийлж, хүний хөгжлийн урт хугацааны төлөв байдлыг илэрхийлж, ерөнхий дүр зургийг харуулах хүний хөгжлийг хэмжих нийлмэл үзүүлэлт юм.

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКСИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

ХХИ-ийн үзүүлэлт бүрийн индексийг дараах ерөнхий томъёогоор тооцно:
Индекс=(Бодит утга-Хамгийн доод утга)/(хамгийн дээд утга-хамгийн доод утга)
ХХИ-ийг тооцоход эхлээд үзүүлэлт бүрт харгалзах индексийн утгыг олно.

Хүний хөгжлийн индекс тооцох ерөнхий томъёо:
ХХИ=(ДН+БИ+ДНБ)/3
Энд ДН – Дундаж наслалтын индекс
БИ – Боловсролын индекс
ДНБ - ДНБ-ий индекс

МУ-ын хүний хөгжилд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөг хянахад хэрэглэгдэх үзүүлэлтүүд


ХХИ-ийг дараах гурван индексийг ашиглан тооцно. Үүнд:
Хүний амьдрах хугацааг тодорхойлох үзүүлэлт болох хүн амын
дундаж наслалтын индекс;
Хүн амын боловсролын индекс: Энэ нь 15-аас дээш насны бичиг
үсэгт тайлагдсан хүн ам мөн насны нийт хүн амд эзлэх хувийн
жинг үндэслэн тооцсон хүн амын бичиг үсгийн мэдлэгийн
индексийн гуравны хоёрын жин дээр бүх шатны (бага, дунд, дээд)
сургуульд суралцагчдын сургуулийн насны хүн амд эзлэх хувийн
жинг үндэслэн тооцсон сургуульд элсэн суралцагчдын нэгдсэн
индексийн гуравны нэгийн жинг нэмж тооцсон индекс;
Нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг худалдан авах чадварын паритетад
харьцуулж тооцсон хэмжээгээр ДНБ-ий индексийг тооцно.
Ингэхдээ нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг ам.долларт шилжүүлнэ.

Хүний хөгжлийн индексийг тооцох арга зүй

Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) нь хүний хөгжлийн үндсэн хэмжигдэхүүнийг илэрхийлж, хүний хөгжлийн урт хугацааны төлөв байдлыг илэрхийлж, ерөнхий дүр зургийг харуулах хүний хөгжлийг хэмжих нийлмэл үзүүлэлт юм.

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКСИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

Б.Ариунзаяа
Б.Баярмаа
Г.Уянга
П.Цэцэнсанаа

Эдийн засгийн хөгжлийг хэмжих нь
Full transcript