Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INSTITUCIJA HILAFETA

No description
by

murisa ramic

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INSTITUCIJA HILAFETA

INSTITUCIJA HILAFETA
ZAPAMTITI
-Vladar isamske države-države muslimanskog ummeta-zove se halifa,a vlast koju on vrši-hilafet,dok se područje na kojem se prostire njegova vlast zove halifat.
-Halifa je nasljednik Božijeg Poslanika,a.s.,u upravljanju muslimanskom državom,što znači da se on u tom poslu treba ugledati na njega i slijediti njegov put.
-Halifa je Poslanikov nasljednik u vođenju državom,očuvanju državnog suvereniteta te u zapovjedanju vojskom.
-Hilafet nije vjerska već politička funkcija.
-Prvi halifa bio je Ebu Bekr,a zadnji Abdulmedžid II,koji je umro 1944.g.
-Muslimani trenutno nemaju halife već su podijeljeni na mnoge države s različitim društvenim uređenjima.

Božiji Poslanik s.a.v.s,rekao je:"Hilafet će trajati trideset godna,a nakon toga će biti monarhistička vlast(mulk)!"
Muhammed,a.s., bio je čovjek,pa kad je umro muslimani su morali izabrati nekoga ko će,nakon Božijega Poslanika,stati na čelo mlade muslimanske države.Izabrali su onoga koga su smatrali da je najbolji među njima,koji je dao najveći doprinos islamu i bio najbliži Božijem Poslaniku,a.s.-izabrali su Ebu Bekra,koji je time,nakon što je bio prvi muškarac koji se odazvao Poslanikovom pozivu u islam,postao prvi halifa.Zvali su ga "halifom Božijg Poslanika",tj. njegovim nasljednikom u vođenju države.

Islamski vladar-halifa
Halifa znači:nasljednik,zamjenik,zastupnik.
To znači da je to osoba koja u vršenju nekog posla mijenja,odnosno zastupa nekog drugog.U slučaju islama to je vladar koji vrši vlast tako što sprovodi ono što je naredio Uzvišeni Bog i što je pojasnio Božiji Poslanik.Tako je halifa Božiji zastupnik i Poslanikov nasljednik u upravljanju muslimanskom državom,a ne Božija sjena na zemlji,kako su se predstavljali drugi vladari.Muslimani za halifu trebaju birati onoga za koga smatraju da je najpobožniji,najznaniji,najsposobniji i najbolji među njima.

U svom nastupnom govoru prvi halifa Ebu Bekr rekao je i ovo:"Meni je,eto,povjerena uprava nad vama,prem da ja nisam najbolji od vas.No,objavljen je Kur'an,a mnoge propise je ustanovio sam Vjerovjesnik-neka su na njega mir i blagoslovi Božiji!-i mi smo njima podučeni,pa smo ih naučili.O ljudi,znajte da je pobožnost vrhunac inteligencije i pameti,a da je pokvarenost najveća slabost i najopakija bolest.Znajte da je najjači od vas kod mene slab sve dok od njega ne uzmem obavezu koju je on dužan ispuniti,a da je najslabiji od vas kod mene jak.Sve dok mu ne osiguram ostvarenje njegova pravu!"
"Ja sam izabran za vladara",rekao je prvi halifa Ebu Bekr odmah nakon što je preuzeo dužnost halife,"ali nisam najbolji među vama.Ako ispravno budem radio pomozite me,a ako skrenem ispravite me!" Još je rekao:"Pokoravaj te mi se sve dok sam ja pokoran Allahu i Njegovom Poslaniku,a ako ja ne budem pokoran Allahu i Njegovom Poslaniku,ni vi niste dužni pokoravati se meni!"
Hilafet je samovoljno političko uređenje
Savjetodavno vijeće ili Parlamentarna skupština-Medžlisu-šura.Vijeće je koje ima nadležnost i obavezu da halifu smijeni u slučaju kvarenja Božijih propisa.Pravednost je osnovna odlika islama,pa je i osnovna odlika hilafeta kao islamskog oblika vlasti.Pravednost mora podjednako obuhvatiti sve ljude koji žive pod islmskom vlašću,muslimane i nemuslimane.Nemuslimani na području svog halifata imaju pravo urediti svoj život prema učenju svoje vjere.Formiranjem Medžlisu-šure(Savjetodavnog vijeća) i Medžlisu-iršada(Vjerskoprosvjetnog vijeća),islamska država je postala uređena i zaokružena,samosvojna politička tvorevina-današnjim jezikom rečeno:neka vrsta ustavne demokratije.

Vršenje hilafta je velika obaveza i odgovornost,jer je halifa-sredstvima koja mu kao vladaru stoje na raspolaganju-dužan sprovoditi Božije naredbe i zabranjivati da se čini ono što je Bog zabranio,te među ljudima održavati pravdu i brinuti s o njihovom ukupnom stanju.Kad je drugi halifa Omer osjetio da mu ponestaje snage i da,kao Poslanikov nasljednik,sve teže podnosi obaveze vršenja vlasti,pobojao se da tu tešku zadaću neće moći vršiti kako treba,te je uputio dovu Allahu kojom Ga je molio
"Bože moj,pritisnule su me godine,snaga mi je oslabjela a podanici mi se raširili na sve strane-uzmime stoga,Sebi,ali kao čovjeka koji nikoga nije obespravio i koji ni prema kome nije nepravedan bio!"
Allah mu je uslišio tu dovu i istog mjeseca uzeo Sebi!
Prva četvorica halifa koji se zovu "pravedne halife" (halife rašiduni, ar. el-hulefaur-rašidun) su bili ashabi Muhammeda, s.a.v.s.: Ebu-Bekr, zatim Omer ibnul-Hattab, zatim Osman ibn Affan i četvrti Alija ibn Ebi-Talib. Muslimani suniti smatraju Ebu Bekra za prvog legitimnog halifu, a muslimani šiti smatraju da je Alija prvi pravi legitimni halifa, mada potvrđuju da je on prihvatio svoje prethodnike jer je prisegao Ebu-Bekru nakon kratkog vremena.
Nakon prve četvorice halifa pravo na hilafet su polagale dinastije Emevija, Abasida, Osmanlija i u relativno kratkim periodima druge rivalne dinastije u Španiji, Sjevernoj Africi i Egiptu. Kemal Ataturk je zvanično ukinuo hilafet 1924. i osnovao Republiku Tursku. Kralj Maroka se i dalje titulira emirul-mu'mininom za Marokance, mada ne polaže pravo na hilafet.
Full transcript