Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Esitlus kutsealustele

No description
by

Ott Mägi

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Esitlus kutsealustele

RIIGIKAITSE JA AJATEENISTUS
AJATEENISTUSE MINEKU PROTSESS:
AJATEENISTUS ON KASULIK!
KELLE ÜLESANNE ON RIIKI KAITSTA?
Eesti sõjaline riigikaitse toetub kahele sambale:
Riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.
RIIGIKAITSE EESMÄRK
Esmane iseseisev kaitsevõime
NATO kollektiivkaitse
Eesti riigikaitsemudel:
Tegevväelased
Reservväelased (ajateenistuses koolitatud)
Vabatahtlikud
RAHVA TOETUS RIIGIKAITSELE
94% elanikkonnast peab noormeeste ajateenistust vajalikuks.
84% elanikkonnast toetab senise riigikaitsemudeli säilimist
1) Kutsealusena arvelevõtmine 17. aastaselt

2) KRA arstlik komisjon

3) Ajateenistusse kutsumine
Ajateenistusse minek toimub läbi Kaitseressursside Ameti (KRA)
ARSTLIK KOMISJON
Kutse Kaitseressursside Ametilt
Enamasti maakonnakeskustes
Põhjalikud terviseuuringud
Kutsesobivuse hindamine
Kohaletulemine kohustuslik!
AJATEENISTUSSE KUTSUTAKSE, KUI:
olete vähemalt 17-aastane
olete omandanud vähemalt kuus klassi haridust
arstlikus komisjonis terve
teil ei ole kehtivat ajapikendust
kriminaalkorras karistamata
TÜTARLAPSED AJATEENISTUSES
Vabatahtlikkuse alusel
Taotlus KRA-le
Võimalus 90ne päeva jooksul loobuda
Privaatsed tingimused
Vastav füüsiline ettevalmistus
Pikkadest juustest ei pea loobuma
MILLAL AJATEENISTUSSE KUTSUTAKSE?
jaanuaris
juulis
oktoobris
3 KORDA AASTAS!
AJATEENIJATE VÄLJAÕPPETSÜKKEL
Ajateenistus kestab 8 või 11 kuud!
11 kuud: jao- ja rühmaülemad, autojuhid, keerulisemad erialad (merevägi, sõjaväepolitsei, side- või infotehnoloogia, teavitus)
Võimekus kaitsta oma lähedasi
Juhtimiskogemus
Uued teadmised ja oskused
Meeskonnatöö kogemus
Sõbrad erinevatelt elualadelt
Väga hea füüsiline vorm
Võimalus teha kaitseväes karjääri
Õpi ohvitseriks Kõrgemas Sõjakoolis!
Võta ajateenistust oma elu planeerimisel arvesse!
Ajateenistust ei ole vaja karta!
Alusta sportliku eluviisiga juba varem!
Näe ajateenistuses kohustuse kõrval võimalust!
SOOVITUSED ENNE
AJATEENISTUST
AJATEENIJATE SOTSIAALSED
TAGATISED
Töö- ja õppekoht säilivad
Õppelaenu tagasimaksmine peatub ja intressi maksab riik
Ravikindlustus (s.h. tasuta hambaravi)
Puhkus (10-15 päeva)
Ajateenija toetus 100-200 eurot kuus
Ajateenija lapse toetus
PARIM JUHTIMISALANE HARIDUS KÕRGEMAST SÕJAKOOLIST!
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool

AJATEENISTUSSE OMAL ALGATUSEL
KÕRGEM SÕJAKOOL
KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis koolitab ohvitsere Eesti Kaitseväele.
Maaväe õppesuunal õppeaeg 3 aastat
Mereväe õppesuunal koostöös TTÜ Eesti Mereakadeemiaga 3 aastat
Õhuväe õppesuunal koostöös Eesti Lennuakadeemiaga 3 aastat.

KÕRGEM SÕJAKOOL
Palju aineid erinevatest valdkondadest
Õppurikeskne lähenemine
Teooria ja praktika tasakaal
Rõhk juhtimisel
Konkurentsivõimeline haridus

PARIM JUHTIMISALANE HARIDUS EESTIS!
Kaasaegsed vahendid väljaõppeks
Tasuta majutus Tartu kesklinnas
Igakuine sissetulek alates 600 EUR
Väga head võimalused sportimiseks ja enesearenguks

ÕPINGUD KÕRGEMAS SÕJAKOOLIS:
Traditsioonilised sõjakooli üritused ja võistlused
Ühisüritused teiste kõrgkoolidega
Rahvusvaheline koostöö teiste NATO riikide sõjakoolidega

ÕPINGUD KÕRGEMAS SÕJAKOOLIS
Parim juhtimisalane kõrgharidus
Nooremleitnandi auaste
Palk vähemalt 1300 EUR
Kindlustatud väärikas töökoht
Kaitseväelastele laienevad sotsiaalsed garantiid
Võimalik jätkata õpinguid sõjakooli magistriõppes

KÕRGEMA SÕJAKOOLI LÕPETANUL ON:
Sisseastumiskatsed 2015
akadeemiliste võimete test
kutsesobivusvestlus
üldfüüsiline test

Sisseastumisnõuded 2015
Eesti kodakondsus
keskharidus
läbitud ajateenistus
kriminaalkaristuseta

SISSEASTUJALE 2015
UURI KÕRGEMA SÕJAKOOLI KOHTA:
www.sojakool.ee
facebook.com/s6jakool
Lahtiste uste päevad: 16.oktoober 26.november
EESTI RIIGIKAITSE
Full transcript