Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Basisvorming jeugdwerk

No description
by

Nina De Paepe

on 16 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Basisvorming jeugdwerk

Basisvorming vrije tijd Jeugdwerk Uitgaan JEUGDWERK Situering sector rol van preventie materiaal Werkgroep Drugs in beweging CGG-preventiewerkers
+
Koepels van jeugdbewegingen Nieuwe alcoholwetgeving
januari 2010 Nood aan
nieuwe afspraken en regels Drugs in Beweging Stap 1: foto van de jeugdbeweging
Stap 2: ieder zijn zeg en samen een mening
Stap 3: spelregels, tussenkomst bij overtreding,
vorming en voorlichting
Stap 4: schrijfwijzer en bekendmaking
Stap 5: een vervolg Stap 1: foto van de jeugdbeweging Werkvorm
Drugscreener Stavaza
regels, afspraken,
vormingen, problemen Werkvorm
Zelftest Theorie MMM Stap 2: ieder zijn zeg en samen een mening Stap 3: spelregels, overtreding, vorming en voorlichting Theorie visie op rol van jeugdbeweging Vanuit een
individuele mening naar
een groepsmening Werkvorm gevaarlijk gedrag Werkvorm gezamenlijke visie & normen Werkvorm stellingenspel Werkvorm
afsprakentabel Afspraken met inspraak Hoe reageren bij een overtreding? Sensibiliseren en informeren Werkvorm:
strategie bij drugproblemen Stap 4: schrijfwijzer en bekendmaking Werkvorm
schrijfwijzer Zo gaan wij om met alcohol en drugs Bekendmaken? Waar rook is,
is vuur? AlcoholWetgeving Maat in de Shit jeugdhuis/jeugdbeweging
vanaf 15 jaar
10 – 25 spelers 5 spelfiches: Gesprek op gang brengen
Werken aan attitudes
Leren omgaan met situaties Draaiboek
alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis Ander materiaal... www.vad.be
Nieuwsbrief DIB

Feestwijzer voor het jeugdwerk
Juridische handvatten
Inventaris preventiemateriaal
SXTC Aangepast stappenplan voor jeugdhuizen
Preventiewerkers, beroepskrachten, educatief personeel, jeugdconsulenten Rol van jeugdbeweging in preventie Totale persoonsvorming
Verbondenheid
Groeien in verantwoordelijkheid
en engagement
Respect Spelend Samenzijn Oefenterrein Peilers van een A&D-beleid Jeugdwerk Rol van preventie Materiaal Situering sector Verenigingen met een regionale werking Lokaal jeugdwerk Provinciaal jeugdwerk Vlaams jeugdwerk Landelijk erkend jeugwerk Povinciale
tussenstructuren Chiro: Verbonden
& gewesten Scouts: gouwen & disctricten Adviesorgaan op Vlaams niveau voor jeugdwerkbeleid Organisatoren van cursussen en vakanties Ondersteunen jeugdwerk Verzamelen expertise
over jeugd en jeugdwerkbeleid Impulsen geven voor een geintegreerd Vlaams jeugdbeleid Rol van jeugdhuizen in preventie JEUGDHUISMETHODIEK
Voor en door jongeren
Experimenteerruimte
Sociale samenleving
Grenzen verleggen Wetgeving
Materiaal en websites Stappenplan Werkvormen + nieuwsbrief Stappenplan alcohol en drugbeleid
5 stappen
Theorie en werkvormen
Flexibel
Participatie STAPPENPLAN DIB
Regels over bezit, gebruik,
onder invloed zijn, delen & dealen
van alcohol en andere drugs
+ procedures Herkennen van signalen,
hoe bespreken,
hoe doorverwijzen Sensibiliseren, informeren en vaardigheden Open communicatie, voorbeeldfunctie, vertrouwensrelatie, infrastructuur Je krijgt telefoon van een lokale afdeling van de Chiro van Lochristi. De chiroleider nam al contact op met Nina van VAD omdat ze een vorming wilden organiseren voor hun leden en zij verwees hem door naar jou.

Zijn uitleg:
“Vorige maand zijn we met de Chiro op kamp geweest. We hebben daar één van de leiding betrapt om het roken van een joint met één van onze leden. We vonden ook 'harddrugs' in zijn rugzak. Volgens het lid, heeft de leider het zelf aangeboden en had deze de cannabis bij. Op kamp is er een gesprek geweest met beiden. Nu zijn we net terug van het kamp en we weten niet goed hoe we dit moeten aanpakken? We dachten aan een vorming.”

Hoe pak je dit aan? Tips + het verhaal van Tom & Lisa Meer informatie?

Nina.depaepe@vad.be
02 422 03 75 Komen tot een A&D-beleid -16-jarigen
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen.

-18-jarigen
Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minachttienjarigen.
Welke invloed heeft dit op het jeugdwerk? + creatieve vrijetijdsbesteding De jeugdconsulent van Kruibeke contacteert je met de volgende vraag:
“Vorige week was er bij ons in het jeugdhuis een fuif waar de politie drugs heeft gevonden. De burgemeester heeft me nu de opdracht gegeven om een drugconvenant voor alle jeugdverenigingen uit de gemeente op te stellen.” De KLJ organiseert jaarlijks een groot sportfeest. Dit begint van 's ochtends vroeg. Vanaf dan wordt al alcohol geschonken. De hoofdleiding wil dit veranderen maar weet niet hoe te beginnen.

Hoe ondersteun je hen? 1.Iedereen is vrij om al dan niet alcohol of drugs te gebruiken. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hij/zij niet in moeilijkheden komt.


2.Je moet zoveel dingen in het leven leren uit eigen ervaring. Dit geldt ook voor alcohol of drugs.


3.Zolang de leden erover kunnen praten, hoef je je geen zorgen te maken. Wat wil je als jeugdbeweging betekenen voor je leden?

Wil je als jeugdbeweging het gebruik van alcohol, tabak en illegale drugs verbieden?
Kies je ervoor om je leden en medeleiding de kans te geven om op een verantwoordelijke manier met middelen te leren omgaan?
Bekijken jullie de jeugdbeweging als een bezigheid?
Bekijken jullie de jeugdbeweging als een leerschool voor het leven waar jongeren de kans krijgen om hun eigen grenzen en deze van de samenleving te ontdekken? INHoud AFSPRAKENTABEL
Wekelijkse activiteiten, speciale activiteiten, buiten de jeugdbeweging
bezit, gebruik, onder invloed, delen, dealen
tabak, alcohol, medicatie, cannabis, andere illegale drugs
jongste afdeling, oudste afdeling, leiding VRAGENLIJST
Vragen in verband met melden van alcohol- of ander druggebruik: wat bij vermoeden, bewijs? aan wie melden? ouders betrekken?
Vragen in verband met sanctioneren van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken: hoe sanctioneren? wie betrekken? Wie spreekt aan & volgt op?
Vragen in verband met contacten leggen met hulpverlening, politie, ...: contacteren politie? Wie volgt begeleiding op? Wanneer verwijzen we door? Wie doet wat? Wat vind jij overdadig middelengebruik (alcohol en/of andere drugs)?
Helpen jullie mee met initiatieven uit de buurt/parochie/gemeente?
Wat vinden jullie van uitgaan in uniform/bewegingskledij?
Wordt er in de leidingsploeg over alcohol en andere drugs gesproken?
Gebruikt de leiding alcohol in het lokaal (bier, wijn, jenever, breezers, …)? Stap 1: Foto van het jeugdhuis
Stap 2: Visie en doelstellingen
Stap 3: Ieder zijn zeg en samen een mening
Stap 4: Regels en afspraken, procedures voor begeleiding of doorverwijzing
Stap 5: Sensibiliseren, informeren en vormen, structurele maatregelen
Stap 6: Schrijfwijzer en bekendmaking
Stap 7: Evaluatie en bijsturing
Full transcript