Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilden av islam som den andre.

Underlag för presentation vid Värmlands museum 12 aug 2013.
by

Kristian Niemi

on 13 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilden av islam som den andre.

Islam
Bismillah. By Frater5 (cc-by-sa-3.0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bismillah.svg
Mola Ali, by Ahmad Reza Haraji. (public domain)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mola_Ali.jpg
``Santiago Matamoros'', målning 1600-t. (public domain)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painting_of_Santiago_Matamoros.jpg
Amaal. Bild från http://ohverlycritical.com/news/2012/01/amaal-nuux-canadian-singer-destined-for-international-stardom/
``Black veil, pink bicycle'' by StefT (cc-by-2.0)
http://www.flickr.com/photos/33391148@N00/8460748626
Olika bilder
Arabiens grannar, mitten på 500-t.
Persien
Zoroastriskt
Bysans
Kristet
Abessinien
Kristet
Muhammed.
Född 570.
Första uppenbarelsen 610.
Allmän predikan fr o m 615.
Liten krets de första åren.
Sin familj.
Folk som var missnöjda med samhället.
Svaga, utsatta.
Kvinnor.
Utskrattad.
Stötestenar
Ett liv efter detta.
Handlingar moraliskt relevanta.
Drivs från Mekka 621.
Förbannat våra gudar!
Kränkt vår religion!
En mötesplats för sökare.
I Europa förföljdes kättare.
Haniferna.
Grupp sökare.
'Ubayd Allah ibn Jahsh
Flykting i Abessinien: döpte sig i den koptiska kyrkan.
En av de första som konverterade till islam.
Waraqa ibn Nawfal
Khadijas kusin.
Kristen.
Kan ha översatt delar av evangelierna till arabiska.
Sändebud vid bysantinska hovet.
Zayd ibn 'Amr
Motsatte sig blodiga offer.
Offentligt avstånd från mord på nyfödda flickor.
Förföljdes tills han lämnade staden.
Gemensam arabisk identitet.
Ersätta befintligt, blodigt kaos.
De flydde bl a till Arabien.
Islam: irrlära no. 101.
En bland flera irrläror.
"Kristenhet" som samlingsbegrepp fr 1000-t.
Första korståget 1095.
Muslimska kalifatet brutits upp.
Katolska kyrkan brutit med ortodoxa (1054).
Heliga landet & Iberiska halvön under muslimskt styre
Hindrade inte pilgrimsfärder eller annan kommunikation.
Ostörda kyrkor.
Dhimmi.
Islam: fiende no. 1
Fredlig samexistens på arabiska halvön.
Delade kyrka.
"Irrlära no. 101" (Johannes Damascenus, d749).
Muslimerna skulle inte konverteras, utan förintas.
Santiago Matamoros.
"St James the Moor-slayer"
"Santiago muslimdödaren"
Spaniens skyddshelgon.
"Saint James Moorslayer", målning, före 1800-t. (public domain)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_James_Moorslayer_museo_pedro_osma.jpg
Fördrivas från Spanien.
...
Och judarna.
Och kristna heretiker.
Senmedeltida bilder av muslimer
Deltog i korsfästelsen.
Torterade Jesus.
Dyrkar Muhammed.
Varulvsliknande odjur.
Turbanklädda demoner.
Som var...
Översexuell.
En hund.
En falsk profet
Turken: kristenhetens blodtörstige fiende
Hotet från det osmanska riket.
1529 belägras Wien.
Gutenbergs första tryck?
Avlatsbrev åt dem som slogs mot turken.
Gutenbergs första bok?
Turkkalendern.
En furste per månad ska dra ut i krig.

[Gud, bistå de kristna till att döda alla turkar i Turkiet, Grekland, Asien och Europa. Inte en enda ska bli kvar i världen.]
Luther: muslimer är djävulens verktyg.
Gustav Vasa manade till rustning 1545.
Augsburgska trosbekännelsen
Ett krav för kungafamiljen enligt regeringsformen.
"De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom [kristna heretiker,] muhammedanerna och alla andra dylika."
Tre bakomliggande perioder av islamofobi
Korstågen
Världskartan i Gustav Vasas Bibel, Uppsala 1541.
Bild genom Ernst Gallner. All rights reserved (2007).
http://www.daniels-dream-map.com/detail_pages/details/01_2.htm (2013-08-12).
Kolonialismen
Osmanska riket (turkskräcken)
Bygger på tidigare fördomar.
Europa och kristendom som axis mundi.
Etnocentrisk hierarki.
"Främre orienten."
"Mellanöstern".
"Fjärran östern".
"Bortre Asien"
Insamling av information om "den andre"
Missionärer, militärer, handelsmän, resande.
oss/dem
väst/öst
rationell/irrationell
civiliserad/barbarisk
utvecklad/outvecklad
fri/ofri
demokratisk/despotisk
Araber. En "ofullständig ras, på grund av dess enkelhet. [...] för den indoeuropeiska familjen vad en blyertsskiss är för en målning. Den saknar variationen, omfånget, den rikedom på liv som är förutsättningen för att kunna utvecklas."
(Ernst Renan, 1823-1892. Expert på mellanösterns språk och civilisationer.)
Islam
Statisk.
Våldsbenägen.
Kvinnofientlig.
Hedonistisk
Islamofobi 2.0 : kulturell inkompatibilitet.
Efter Sovjetunionens fall behövdes en ny Fiende.
Oljekrisen 1973.
Iranska revolutionen 1979.
Libanon, 1980t.
Libyen, 1980t.
Intifadan (1987-1993).
Stereotypa bilder av islam förmedlats vidare.
11 september.
Kriget mot terror.
Islam.
Rasism utan raser
Nyrasism.
Kulturrasism.
Institutionell rasism.
Strukturell rasism.
Etnotism.
Kulturer och religioner monolitiska enheter
Man är på ett visst sätt.
Kulturkrockar.
Religionskonflikter
"Muslimen"
De är muslimer.
kurder
turkar
bosnier
araber
somalier
irakier
iranier
pakistanier
albaner
och så vidare
Muslimer är med nödvändighet sådana.
Olika språk.
Olika etnicitet.
Olika traditioner.
Olika klasstillhörigheter.
Olika grad av religiositet.
Olika politiska ideologier.
Olika uppfattningar om islam.
Olika uppfattningar om hurudan en muslim är.
Det finns inte "en" islam.
men...
Kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle på väg in till slottskyrkan på Kungliga slottet i Stockholm inför bröllopet mellan prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill den 8 juni 2013.
Foto: Frankie Fouganthin (cc-by-sa-3.0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kronprinsessan_Victoria_och_prinsessan_Estelle_-3.jpg
Hälften av Göteborgs muslimer besöker sällan eller aldrig en moské.
80% av inflyttade iranier ser sig som icke-religiösa.
Drygt 50% av inflyttade irakier ser sig som icke-religiösa.
12% av turkisk härkomst ser sig som icke-religiösa.
Sverige, det mest speciella landet.
Då: det bästa, kristna landet.
Nu: det mest sekulära landet.
av islam som "den andre"
Otal stammar och klaner. Städer och beduiner.
Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis.
(Koranens budskap, 9:60)
palestinier
assyrier
syrianer
svenskar
genom tidiga kristna ögon
1544: Sverige evangeliskt lutherskt.
1555: Augsburg. Fursten avgör rikets religion.
1593: Uppsala möte. Svenska kyrkan etablerad.
1726: Konventikelplakatet.
1781: Viss utövning tillåts för utlänningar.
1809: Medborgar tvingas ej till gudstjänst.
1848: Första frikyrkoförsamlingen. Baptistisk.
Grundaren fängslas; övriga får dyra böter.
1858: Konventikelplakatet upphör.
1860: Dissenterlagen. Tillåts gå ur svenska kyrkan.
Till annat, godkänt samfund.
1873: Tillåts tillhöra katolska kyrkan.
1951: Religionsfrihetslagen.
Möjligt att inte tillhöra ett samfund.
2000: Statskyrkosystemet avskaffas.
Sverige. Det mest, bäst kristna landet.
oss/dem
väst/öst
rationell/irrationell
civiliserad/barbarisk
utvecklad/outvecklad
fri/ofri
demokratisk/despotisk
sekulär/religiös
Religion. Ett ont.
1677 konflikter mellan år 1945 och 2001.
91% handlade huvudsakligen om annat än religion.
66% pågick mellan parter av samma religionstillhörighet.
Kristna inblandade i 40% av alla väpnade konflikter.
Muslimer inblandade i 28%.
Värst, procentuellt över befolkningsmängd, är buddhister.
17% av världens väpnade konflikter.
kristna
muslimer
buddhister
27,5
21,0
5,5
% av bef.
45,45
33,33
209,09
40
28
17
% av konf.
% överrepresentation
Terrorismangrepp i Europa
2006-2009: 1890 enskilda attentat.
Majoriteten (87%) av baskiska (45%) och korsikanska (42%) separatister.
Muslimska attentat under perioden: 7st (0,004%).
Samtliga misslyckade.
Stark betoning vid bön.
Dygdetik; varför spelar roll.
Hänge sig, underkasta sig gud.
Bönepositionen (framåtlutad på knä) sågs rent kränkande
Egalitärt ideal.
Alla lika värda, oberoende etnisk eller social tillhörighet.
Socialt patos
Ge åt föräldralösa; skydda änkor; befria slavar.
Skolböcker i Sverige
-1962:
1962-1969:
islam, kristendomens motpol.
Muslimer, aggressiva. Islam, konservativ och utvecklingsfientlig.
islam, en monolit.
1969-1980:
kvinnoförtryckande.
Ämnet togs dock inte upp i avsnitt rörande kristendom, hinduism, buddhism, eller andra. Enbart om islam.
2000-
Lite bättre. Mycket kvar att göra.
Enkla sakfel. Fixering vid våld och straff. Oproportionerligt mycket om fundamentalism. Osynliggörande av kvinnor. Islam som agent.
Angående fri vilja, gud som allsmäktig och tron på predestination: "Enligt vanligt mänskligt förnuft går sådana resonemang inte ihop, men det bekymrar inte muslimer. De menar att Allah vet bäst.
(Religionskunskap för gymnasiet)
Media
90% av nyheter, relaterade till islam handlar om terrordåd, krig, fanatism och kvinnoförtryck.
Dåden äger rum; fanatismen finns; kvinnoförtryck är ett faktum. Men det är inte allt. Det finns annat. Vi hör inte om det.
'Uthman ibn Huwarith
Reste till Bysans. Konverterade till kristendom.
Full transcript