Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

“ХҮН АМЫН БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛТ, ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ

No description
by

shinee shinee

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of “ХҮН АМЫН БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛТ, ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ

“ХҮН АМЫН БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛТ, ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛ”-ЫН ПРОГРАММ, ПРОГРАММТАЙ АЖИЛЛАХ АРГАЧЛАЛ
ССАЖЯ-ны харъяа СПОРТЫН БЭЛТГЭЛИЙН ТӨВ
БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН АЛБА

ХҮН АМЫН БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛТ, ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛЫН ПРОГРАММ
Веб хаяг: www.soril.sport.gov.mn
2012 оноос эхлэн Биеийн тамир, спортын салбар байгууллагаас ирүүлэх сорилын дүн мэдээг үнэн зөв, түргэн шуурхай, бодитой, тогтмол авах зорилгоор Биеийн тамир, спортын газрын даргын 2012 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 68 тоот тушаалаар “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын программыг захиалан хийлгэж 2012 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаанд оруулаад байна. Программд сорилд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийг 3-5 нас, 6-8 нас, 9-12 нас, 12-17 нас, 15-64 нас гэсэн 4-н ангиллаар оруулахаар программыг зохиосон.
ПРОГРАММЫН ЗОРИЛГО

Бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшингийн үнэлгээг мэдээллийн технологийн хөгжил, шинэчилэлтэй уялдуулан программчилах
Судлагаа, үнэлгээ, шинжилгээ хийх, хяналт тавих
Улсын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэх
Иргэдэд өгөх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэн гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх
Мэдээллийг түргэн шуурхай гаргах

ПРОГРАММЫН ДАВУУ ТАЛУУД

Программыг программчиллын хэлний adobe flash дэвшилтэт технологийг /RIA/ ашиглан бүтээсэн.
БТС-ын салбарын 37 байгууллагад сорилын программыг ашиглах хэрэглэгчийн эрхийг нээсэн. /Аймаг, нийслэл, дүүрэг, Тусгай газрын БТС-ын газар, хороо/
Программд орсон мэдээллийг зөөх, хувилах шаардлагагүй. Программд интернет холбогдсон хаанаас ч шууд холбогдож, мэдээллийг боловсруулах, хянах боломжийг бүрдүүлсэн.
БТС-ын салбарын 37 байгууллага тус бүрд хэрэглэгчийн нэвтрэх эрх /нууц код/ олгосон нь байгууллага, хувь хүний мэдээлэл холилдох, алдагдахаас бүрэн хамгаалагдсан.
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, Бүх шатны боловсролын байгууллага / их, дээд сургууль, коллеж, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг/ зэрэг байгууллага, хувь хүний мэдээлэл холилдохоос хамгаалах
Бие бялдрын чанар тус бүрд авсан хэмжилтийн үр дүнг оруулахад оноо болон үнэлгээг автоматаар боловсруулна
Хэрэгчдийн мэдээллийг алдаатай оруулах, давхар оруулахаас урьдчилан сэргийлсэн.
Биеийн тамирын арга зүйчдийн ажлын ачааллыг хөнгөвчилсөн
Тус программд мэдээлэл алдагдах Хакерийн дайралтаас бүрэн хамгаалагдсан. /Төв орон нутгийн мэдээллийг гэмтээх, устгах зэрэг эрсдлээс хамгаалах/
Сорилын үйл ажиллагааг бүрэн дууссаны дараа байгууллага тус бүрд нэгдсэн тайлан автоматаар гарах

Программ веб сайтад дараах боломжийг
хангаж өгсөн
Хувь хүн бие бялдрын чанарын аль нэг түвшинг сайжруулах шаардлагатай тохиолдолд цаашид хийх биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний арга зүйн зөвлөмжийг өөрийн нас, хүйсний ангиллаар дасгалыг сонгон авч ашиглан хичээллэх боломжийг бүрдүүлэх
Иргэд хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд өдөр бүр, хаана оршин суугаагаасаа үл хамааран энэхүү программаас биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг дасгалын CD, DVD –ний бичлэгийг ашиглан хийх, хувилж авах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор ДАСГАЛЫН БУЛАН-г байршуулах, буланд байх дасгалуудыг өөрчлөх, солих, нэмэх, зөвлөгөө өгөх боломжоор хангах

ПРОГРАММЫН АШИГЛАЛТЫН ЯВЦАД
АНХААРАХ ЗҮЙЛҮҮД
Ерөнхий зүйл: Энэхүү бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын программ нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан Биеийн тамир, спортын газрын өмч бөгөөд программыг хуулбарлах давтан хэрэглэх, өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг бусдад тараах, сорилтой холбогдолгүй үйл ажиллгаанд ашиглахыг хориглоно.
Ашиглагдах веб хөтөч: Бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын программ нь зөвхөн интернет орчинд ажиллах ба Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Safari 5.0-аас хойших хөтөчүүд болон Chrome дээр ажиллах боломжтой. Мөн таны хөтөч дээр Flash Player 9.0- оос хойших программ суусан байх шаардлагатай.

ПРОГРАММЫГ АШИГЛАХ КОМПЬЮТЕРИЙН
ШААРДАГДАХ ДООД ҮЗҮҮЛЭЛТ

Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server® 2008, Windows Server 2003 болон бусад үйлдлийн систем
2.33GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ дээш үзүүлэлттэй
128MB санах ойгоос дээш
128MB дэлгэцийн санах ойгоос дээш

СОРИЛЫН НЭГДСЭН ДҮНГ ГАРГАХ
Сорилын үйл ажиллагаа дууссаны дараадүн тайланг гаргахдаа
Улсын хэмжээнд / нэгдсэн дүн /
Насны ангиллаар
Хүйсний ангиллаар
Мэргэжлээр
Ажиллаж буй салбараар
Төвийн таргалалттай хүний тоо гэсэн хэлбэрүүдээр гарна.
Дээрх 6 өгөгдөл тус бүрийн харьцуулалтыг аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг, байгууллага тус бүрээр ангилан графикт оруулах, дэлгэцэнд харах, хэсэгчилж болон бүтнээр нь харах, хувилж авах боломжийг бүрдүүлсэн.
Веб сайтын нүүр хуудас

www.soril.sport.gov.mn
ПРОГРАММД ОРУУЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН
/ӨГӨГДЛИЙН/ ЧИГЛЭЛ

Нэг. Сорил өгөх хүний мэдээллийг давхцахгүйгээр оруулахдаа:

Оршин суугаа газрын хаяг /аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг/
Овог нэр Нас Хүйс /эр,эм/
Регистрийн №..... Мэргэжил
Одоо ажиллаж буй салбар
Биеийн жингийн индекс / томъёо оруулна /
Биеийн өндөр /см / Биеийн жин / кг /
Төвийн таргалалтыг тодорхойлох:
Бүсэлхийн тойргыг хэмжих / см /

Хэвийн хэмжээ эрэгтэй 90 см эмэгтэй 80 см

Сорилын программд нэвтрэх

Хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ оруулан нэвтэрч орно.
Сорилын программын нүүр
Сорилын программд нэвтэрсэний дараа сорилын мэдээлэл оруулах эсвэл урд оруулсан мэдээлэлээ харахаас хамааран сорилын нээлттэй эсвэл хаалттай байгаа хэсгийг сонгож идэвхжүүлнэ.
Сорилын программд сорил хамрагдсан хүмүүсийн мэдээллийг оруулах
Full transcript