Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENGINYERIA GENÈTICA

No description
by

Ingrid Santini Díaz

on 24 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENGINYERIA GENÈTICA

ENGINYERIA GENÈTICA
Què és l'Enginyeria Genètica?
ANÀLISI ENTREVISTES
1.

Està a favor o en contra de les tècniques d’enginyeria genètica? Exposi
els seus arguments.(Si estàs a favor d’algunes i no d’altres anomeniles.)
2.
Considera les tècniques d’enginyeria genètica èticament acceptables?
Per què?
3.

Quina és la seva opinió sobre l’eugenèsia?
4.

Què penseu sobre domesticació en animals per tal d’aconseguir la
millora genètica a llarg o curt termini? I sobre la transgènesi en animals?
5.

És acceptable èticament el transhumanisme o, dit d'una altra manera,
biological enhancement?
6.

Què opineu sobre la teràpia gènica amb embrions per evitar que es neixi
amb deformitats o malalties?
7.

Quina opinió teniu sobre la teràpia gènica amb cèl·lules somàtiques?
8.

Acceptaríeu ser manipulat/da genèticament per tal de millorar algun mal
que patíssiu?
9.
Qui creu que ha de decidir els límits de la ciència: els científics, els
polítics, la societat? Quins criteris s’han de seguir per establir-los:
econòmics, religiosos, etc.?
10.
Molts científics creuen en la separació entre coneixement i la seva
aplicació comercial, entre la ciència i la tecnologia, entre la investigació
científica i les qüestions polítiques, socials i econòmiques actuals. Fins
on creu vostè que arriba la responsabilitat del científic?
Quines són les tècniques d'enginyeria genètica?
La reacció en la cadena de polimerasa (PCR)
Gran nombre de còpies d’un fragment d’ADN determinat, que serviran per fer-ne l'estudi.
Ingrid Gabriela Santini Díaz
Miguel Ángel Salgado Castaño
Alejandro Aguilera Victoria

2n BATXILLERAT
INS Can Planas
ÍNDEX
1. Presentació
Objectius de la recerca
Metodologia
Hipòtesi prèvia
2. Marc teòric
3. Part pràctica
4. Beneficis i inconvenients
5. Conclusions
6. Agraïments
1. PRESENTACIÓ
Objectius de la recerca
Comprendre l’enginyeria genètica, les seves tècniques i els seus mètodes.
Anàlisi i estudi dels aspectes que poden crear controvèrsia ètica entre els diferents sectors de la societat.
Beneficis i inconvenients.
Estudiar i comparar l'opinió de diferents sectors en discussió.
Metodologia
Hipòtesi prèvia
L’enginyeria genètica no té molts
arguments en contra, ja que se centra en la “millora” d‘espècies, modificant-les genèticament, per millorar la nostra qualitat de vida.
Tècnica de l'ADN recombinant
Té l’objectiu d’aïllar i manipular un fragment d’ADN d’un organisme per després introduir-lo en un altre, de manera que s’expressaran les característiques determinades pel gen inserit.
La seqüenciació de l’ADN
Clonació molecular
Té l’objectiu de replicar una sola molècula d'ADN a partir d'una única cèl·lula viva per generar una gran població de cèl·lules que contenen molècules d'ADN idèntiques.
Transgènesi
Introducció d'un o més fragments d’ADN exogen dins de les cèl·lules d'un organisme amb l'objectiu de l’expressió d’aquest gen en l'organisme, que s'anomenarà transgènic.
Bloqueig gènic (knockout)
Consisteix en el bloqueig d’un gen específic per d’evitar la seva expressió.
1. Escollir tema.
2. Plantejament de la qüestió a donar resposta.
3. Formulació de la hipòtesi a partir dels coneixements previs.
4. Estructuració del treball.
5. Recerca d'informació i realització del treball.
6. Entrevistes.
7. Notícies.
8. Conclusions.
9. Verificar la hipòtesi.
Permet saber l'ordre o la seqüència de nucleòtids d’un gen específic.
MARC TEÒRIC
SELECCIÓ GENÈTICA
EN ANIMALS
SALVATGES:

DOMESTICACIÓ
EN HUMANS
EUGENÈSIA
DOMESTICATS:
SELECCIÓ MILLORA GENÈTICA
MODIFICACIÓ GENÈTICA
EN HUMANS
EN ANIMALS
BIOLOGICAL ENHANCEMENT: TRANSHUMANISME
TERÀPIA GÈNICA
TRANSGÈNIA
PART PRÀCTICA
Augment de la resistència a malalties, producció de compostos farmacèutics en la llet dels animals, elaboració de vacunes, i l'alteració de les característiques del bestiar.
Darrere dels projectes de manipulació genètica hi ha les companyies multinacionals molt preocupades per l'interès econòmic.
BENEFICIS I INCONVENIENTS
Beneficis
Inconvenients
termociclador
Les plantes transgèniques poden "contaminar" o afectar altres plantes.
Maxam i Gilbert
Sanger (didesoxi)
Els productes transgènics poden produir noves al·lèrgies.
La millora a nivell físic i mental pot comportar discriminació.
La domesticació provoca dependència.
Pèrdua del sentit de la vida.
Tractament o cura de malalties per teràpia gènica.
Disminució de la mortalitat i augment de l’esperança de vida.
Disminució del sofriment.
Millora de la qualitat de vida.
La domesticació augmenta l’esperança de vida de l’espècie.(Aliment i protecció)
Reducció de l’ús de productes tòxics i bioacumulatius.
Plantes amb major tolerància a la sequera o protegides enfront de virus =
reducció de l'ús d'insecticides.
Potenciació del nostre èxit evolutiu, ja que el transhumisme proposa un millora a nivell físic i mental.
Facilita el coneixement del funcionament del mecanisme i el control dels gens, ja que podem saber quina característica expressa un gen determinat.
Obtenció de determinats productes (com la insulina) de gran qualitat i en grans quantitats a baix cost per la introducció dels gens necessaris per a la seva síntesi en bacteris.
Obtenció de fragments d'ADN de la amplificats suficientment per ser estudiats i manipulats.
CONCLUSIONS
Molta controvèrsia.

Molts arguments en contra però per nosaltres pesen més els positius.

Limitacions ètiques (principis conservadors), possible acceptació al futur.

Implica grans avenços científics.

Permetran evolucionar a una velocitat major

Nou punt de vista.
Knockout
homòloga
Rosa María Tañá
, tutora, que ens ha ajudat a polir el treball.

Professor
Josep Santaló
de la UAB que va introduir-nos al treball, i al
programa ARGÓ
.

Rector de la església de Cerdanyola
Joan Carles Montserrat
.

Doctora
Marta Ballesta
.
AGRAÏMENTS
Superpoblació
D'acord en:
Manipulació genètica per curar malalties.
No utilitzar la manipulació amb finalitat estètica, a més el col·lectiu eclesiàstic pensa que no s’ha d’alterar el patrimoni humà.
En contra del transhumanisme perquè no tindria límits.

En desacord:
Sobre qui ha de posar els límits:
Col·lectiu mèdic científics (tenen els coneixements).
Col·lectiu eclesiàstic cal tenir presents els principis ètics.
ENTREVISTA
ANÀLISI NOTÍCIES sobre la teràpia gènica
Inici proves en pacients al 1990 a EE.UU. Interrupció d'assajos i finançament perquè es creia que causava càncer.

Avenços molt significatius per tractar molts tipus de malalties (hemofília, immunodeficiències, beta-talassèmia, ceguesa hereditària*).

Reflexións crítiques sobre les implicacions a la societat i a la vida personal i familiar.
Ús real per curar malalties o pel control de l’existència?


Majors expectatives que resultats. Permet investigar i crear una mirada crítica per buscar el benefici real i fer un ús responsable.

Estudis actuals patologies cardíaques, leucèmia linfoblàstica, Parkinson, VIH i melanoma.

Cada cop una major expectativa de cura de malalties greus o incurables.
Azul Belga
Full transcript