Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

APEGO

Proposta de intervención desde os SNL para fomentar e mellorar a transmisión do galego
by

Soco García

on 10 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of APEGO

Mantiña ou boneco (apego) que se vincule co galego e que os nenos e nenas teñan como referente.

Servirá como imaxe e vínculo xeral de toda a campaña para que apareza tamén en cada acción e elemento.
(MX1)
Incrementar
a porcentaxe de nenos e nenas
que adquiren o galego
como lingua inicial
e promover que
o usen de maneira habitual
Nenos e nenas de 0 a 6 anos
APEGO
Proposta de intervención desde os SNL para fomentar e mellorar a transmisión interxeracional do galego

OBXECTIVO

Afección, inclinación, amor por algo ou alguén
Teoría do apego
Vínculo
Sintonía, empatía
Base segura para explorar
Desenvolvemento social e emocional
DESTINATARIOS/AS
ESCOLAS INFANTÍS (0-3) E LUDOTECAS
EDUCACIÓN INFANTIL (3-6)
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, DE CONCILIACIÓN E DE TEMPO LIBRE
LECER
(Parque, biblioteca, festas de aniversario, tv, ordenador, programación cultural, libros, xogos, películas...)

1. Facilitar recursos e apoio para as familias que transmiten.

2. Implicar e converter en axentes normalizadores.

3. Transmitir a importancia e o orgullo.

4. Difundir argumentos sobre a utilidade e a importancia da transmisión.

5. Reflexionar sobre a importancia da transmisión e a responsabilidade.

6. Sensibilizar sobre a importancia do comportamento lingüístico dos coidadores/as.

7. Poñer en valor a oferta de servizos en galego.

8. Lograr o cambio de usos lingüísticos.
Familia
Escolas infantís (0-3) e ludotecas
1. Informar da importancia do seu papel.

2. Promover a reflexión sobre prexuízos e actitudes.

3. Facilitar recursos de apoio.

4. Promover redes entre os e as profesionais e co SNL.

5. Poñer en valor a súa capacidade para transmitir o galego.

6. Incluír obxectivos lingüísticos na súa planificación.

Educación infantil (3-6)
1. Informar da importancia do seu papel.

2. Promover a reflexión sobre prexuízos e actitudes.

3. Facilitar recursos de apoio.

4. Promover redes entre os e as profesionais e co SNL.

5. Poñer en valor a súa capacidade para transmitir o galego.

6. Incluír obxectivos lingüísticos na súa planificación.

Actividades extraescolares, de conciliación e de tempo libre
Lecer
1. Difundir socialmente os recursos que existen para o lecer.

2. Crear ou apoiar recursos e materiais.

3. Crear e/ou reforzar espazos de encontro.

4. Informar sobre a importancia do seu papel na transmisión da lingua.

5. Reflexionar sobre prexuízos e actitudes.

6. Facilitar recursos de apoio ao seu traballo.

en todos os ámbitos de intervención debemos ter en conta...
o comportamento sociolingüístico

1 transmiten conscientemente (aliados comprometidos);
2 transmiten sen compromiso (indiferentes que precisan reforzo);
3 non transmiten a lingua pero poden (fáltanlles razóns para facelo);
4 non transmiten porque non poden, non saben, pero queren cambiar isto cos seus fillos/as para que o galego sexa a súa lingua habitual.
5 (grupo que desprezamos para a planificación): os que non transmiten porque non queren (saiban ou non, están en contra).

de quen depende
admistracións
asociacións
empresas privadas…
de que se trata
Espazos
Recursos
Materiais
Persoas
os facilitadores e intermediarios
os grupos
as asociacións
os/as formadores/as

as interrelacións
os liderados
ideas-forza
Mantermos a nosa lingua contribúe a unha vida mellor.

Ter un idioma propio sitúanos no mundo en mellor posición.
A transmisión interxeracional é chave para o futuro da lingua como parte dun futuro mellor.
Recibimos un legado colectivo, único no mundo.

É a nosa responsabilidade mantelo en condicións adecuadas e transmitilo.
O noso papel na biodiversidade, no ecosistema mundial, é manter o galego.

Estamos e temos que estar orgullosos e orgullosas do que nos é propio.
FAMILIA
(titores/as, avós/avoas, outros familiares, amigos/as, neneiros/as, coidadores/as profesionais)
Estratexias
Emocións e sentimentos
Responsabilidades individuais
Mensaxes positivas
Focalización nas actuacións, non nos dereitos
Contextos de uso
Necesidade de manter
Utilidade
Crear, soster e reforzar redes
Modelo dos/as adultos/as para os/as pequenos/as

Obxectivos específicos para cada ámbito
1. Informar da importancia do seu papel.

2. Promover a reflexión sobre prexuízos e actitudes.

3. Facilitar recursos de apoio.

4. Promover redes entre os e as profesionais e tamén co SNL.

5. Poñer en valor a súa capacidade para transmitir o galego.

6. Incluír obxectivos lingüísticos nas actividades.

Apego
Obxectivos
Identificar a campaña
Establecer un vínculo permanente das familias coa campaña
Asentar a presenza da campaña nas casas
Lembrarlles ás familias a súa responsabilidade coa transmisión da lingua
Nenos/as e familias
Caixiña de benvida
Familias
Obxectivos
Facilitar recursos e apoios para quen transmita o galego
Converter en axentes normalizadores as familias que xa transmiten
Conseguir que os pais e nais galegofalantes entendan que a súa lingua é importante para a vida dos seus fillos e estean orgullosos/as de transmitírllela
Conseguir que se coñezan argumentos e razóns fundadas sobre a utilidade e a importancia da transmisión lingüística
Promover que as familias reflexionen sobre a importancia da transmisión e sobre a súa responsabilidade
Sensibilizar as familias da importancia do comportamento lingüístico dos coidadores e coidadoras na adquisición da lingua dos máis cativos


Caixa de benvida con mensaxes e materiais básicos para o incentivo e apoio ao uso do galego:
recomendacións para o inicio á crianza,
propostas de nomes en galego,
cantos de berce,
xogos de dedos,
cantigas,
etc.
(MX1)Catálogo de recomendacións
Concellos
Obxectivos
Darlles ás entidades participantes instrucións básicas para a implementación da campaña
Incluír obxectivos lingüísticos en todos os ámbitos de competencia da entidade e que inflúen na transmisión da lingua

Documento con recomendacións para que os concellos teñan conta nos seus diversos ámbitos de intervención:
programacións de actividades culturais ou de animación infantil,
programación de bibliotecas ou ludotecas,
accións desenvoltas desde os CIM,
accións para mulleres embarazadas,
accións ou colaboracións coas ANPA,
compra de materiais para espazos infantís, centros culturais, etc.
[...] (MX2)
Campaña publicitaria
Sociedade en xeral
Obxectivos:

Transmitir e socializar as mensaxes do proxecto
Dar a coñecer a campaña entre o conxunto da cidadaníaCampaña publicitaria con
diferentes formatos para que cada parceiro utilice os máis acaídos: carteis, mupis, banners, adhesivos, anuncios en medios, lonas de rúa, vídeos, redes sociais, etc.
(MX1)
Espazo web
Espazo:
- acceso a recursos, servizos e materiais que poidan facilitar a transmisión da lingua.
- comunicación para as familias
- intercambio de experiencias
- reforzo da pertenza á comunidade
- incorporar e facilitar o traballo conxunto entre os parceiros promotores do proxecto.
(MX1)
Obxectivos
- Dispor dun espazo de información e intercambio de recursos.
- Reforzar o comportamento lingüístico positivo das familias
Club
Obxectivos
- Crear rede/comunidade
- Establecer un vínculo coas familias para mantelas informadas e ofrecerlles recursos
Obradoiro de cantos de berce
Obxectivo
- Facilitar recursos para a transmisión do galego
- Incentivar a transmisión

Organizacións implicadas
Nais e pais
Educadores/as en xeral

Permite recibir información de recursos que reforcen a transmisión, invitacións para encontros, quedadas, entradas para actividades culturais…
Permite acceder a seccións propias no espazo web para reforzar a pertenza a unha comunidade de falantes que comparte obxectivos e se enfronta a problemas similares, como fórmula para a cooperación.
Ten un carné ou tarxeta de identificación.
(MX2)
Familias que desexen transmitir a lingua
Obradoiros de xogos de dedos, cantigas, recitados...
Obradoiro dirixido a nais, pais, formadores/as, etc., para transmitirlles o galego ás crianzas a través de xogos de dedos, cantigas, recitados, etc. (MX2)
Obradoiro de cantos de berce e arrolos para nais, pais, formadores/as, achegados/as, etc., que queren transmitirlles o galego ás crianzas co poder emocional dos cantos de berce. (MX2)
Familias
Xornadas de recursos pedagóxicos
Xornadas/obradoiros para achegar recursos existentes axeitados aos niveis educativos nos que traballan.
Proporcionarán claves para elaborar recursos propios.
Incluirán a reflexión colectiva sobre actitudes e prexuízos e sobre o seu papel como axentes fundamentais na normalización da lingua.
Tamén deberán servir para crear redes de colaboración e intercambio mutuo e cos SNL.
(MX2)
Obxectivos
-Difundir recursos pedagóxicos en galego
-Achegar claves para elaborar os materiais propios e recursos axeitados ás características do alumnado
-Reflexionar sobre a importancia do seu papel como axentes normalizadores nunha etapa clave para a adquisición e o uso da lingua
-Establecer redes de colaboración e intercambio de experiencias entre o persoal educativo e tamén cos SNL
Persoal dos centros de educación infantil (0-3 e 3-6)
Catálogo de convites

Modelos atractivos de convites para aniversarios e outras festas infantís
Difundiranse en formato dixital a través do espazo web, coa opción de seren impresos
(MX2)
Obxectivos
- Crear e facilitar recursos útiles que se usan con frecuencia en actividades lúdicas para nenos/as
- Estender o uso do galego en materiais habituais e simbólicos

Oferta e demanda de servizos

Apartado no espazo web para anunciar ofertas e demandas de servizos relacionados coa crianza e os coidados en galego.
Creación de espazos físicos para colocar estes anuncios.
(MX2)
Obxectivos
- Poñer en valor a capacidade de usar o galego en servizos que teñen que ver coa infancia.
- Dar a coñecer tanto a demanda como a oferta de servizos en galego
Familias e espazos de lecer
Familias. Profesionais de servizos para a infancia
Escola de nais e pais

Charlas e encontros coas familias na que se traten temas de interese para a crianza (lactación natural, puericultura, alimentación, sono, normas, crianza, importancia da adquisición da lingua…).
(MX3)
Obxectivo

-Reflexionar sobre a importancia da transmisión familiar e das vantaxes da adquisición da lingua galega na primeira época da vida

Espazos-quedadas
Espazos de encontro e lecer nos que os/as cativos/as e as familias poidan interactuar con outros/as en días nos que o tempo non permite estar nos parques ao aire libre.
Neses espazos haberá materiais e xogos en lingua galega e actividades periódicas de difusión da lingua.
Desde eles e desde a web facilitarase tamén a concertación de "quedadas" para outras actividades no exterior.
(MX3)
Obxectivos
-Difundir materiais e recursos en lingua galega
-Ligar eses espazos co fomento da lingua
-Crear redes entre as familias que desexen transmitir a lingua
Familias que teñen ou que van ter cativos/as
Familias
Accións
(MX1) Paquete básico para todos os concellos participantes.
-
Xestión conxunta
-
Gastos compartidos

- Esquema utilizado noutros programas:
-
convenio
-
compromiso de participación
entre concellos (e outras institucións e/ou organizacións se é o caso)
- incluíndo a descrición do programa e responsabilidades de cada unha das partes implicadas
- coa posibilidade de adhesión de novos parceiros

(MX2)
Accións deseñadas e preparadas
pola organización conxunta ou por empresas ou entidades que cada parceiro podería realizar ou non.

(MX3)
Accións descritas
no proxecto para que cada concello as desenvolva pola súa conta, con apoio mutuo entre os que o fagan se é o caso.

(MX4)
Accións só apuntadas
e sen desenvolvemento previsto polo momento

Modelos de xestión
Ámbitos de
intervención
Full transcript