Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Панел Секретари

ПЕТС 2015г.
by

Victoria Tolina

on 25 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Панел Секретари

ПЕТС 2015г.
Виктория Толина, Първи секретар на Дистриктната Интеракт комисия 2014/2015
Лили Калибацева, Секретар на Дистриктната Ротаракт комисия 2015/2016
25 април 2015г.
Секретари
Отговорности
към
клуба
Какъв трябва да бъде секретарят?

Отговорен
Търпелив
Прецизен
Гъвкав
Балансиращ
Усмихнат
Да съхранявате и актуализирате клубния архив
Да насърчавате посещението на клубни срещи, официални посещения на ДГ, проекти и събития
Да осигурявате присъствен лист на срещите
Да водите протоколи от срещи на клуба и на борда
Да давате на новодошлите
формуляр за кандидатстване в клуба
Да давате на всеки гост от друг клуб удостоверение за присъствие на ваша среща
Да следите дейността на всички членове
Да помагате при писане на описанието на проекти
Да събирате статиите от проекти и да ги изпращате за Интеракт бюлетин
Да подготвите акредитационни писма преди избори за борд-елект
Да сте информирани за случващото се
Да предадете щафетата
Отговорности към дистрикта
Да поддържате връзка с Дистриктната Интеракт комисия
Да актуализирате клубната информация в сайта и да регистрирате новите си членове
Да актуализирате данните на клуба
си в сайта на Ротари Интърнешънъл
Как да се подготвите?
ПЕТС
Вземете максимално от предшественика си
Изяснете задълженията си заедно с президента-елект
Литература за секретаря
RCP
АБВ на Ротари
Наръчник на Интеракт
Правилник на клуба
Разгледайте сайта за ресурси и се обръщайте към Дистриктната Интеракт комисия при проблеми
Правилник на клуба
Присъствени листове
Протоколи от срещи
Формуляри, удостоверения
Описания и статии за проекти
Снимки и видеоматериали от проекти и срещи
'Интересните неща'
Клубен архив
Да посещавате срещите на Ротари клуба си
Основни функции на Борда на клуба
Борд на клуба
Президент
Провежда седмичните срещи на клуба
Представя клуба
Спомага за развитие на лидерските способности на членовете на клуба
Работа на секретаря с президента:

Определяне на точни задължения още преди да заемете определените длъжности
Да помагате при нужда във всички административни задължения
Да отразявате срещите на борда и да помагате в тяхната координация
Вицепрезидент
Замества президента, когато той/тя отсъства от среща.
Служи като член на борда на клуба.
Работи с президента по специални задачи.
Подкрепя целите на клуба и текущите дейности.
Работа на секретаря с вицепрезидента:

Да помага на вицепрезидента при заместването на президента
Ковчежник
Изготвя клубния бюджет
Грижи се за клубната каса
Администрира финансови дейности на клуба, в частност по клубни проекти
Събира членския и дистриктен членски внос
Изготвя месечни отчети за финансовото състояние на клуба

Работа на секретаря
с ковчежника:

Разработване на ефективна система за събиране на членския внос

Клубни комисии
Клубна комисия
Разработва идеи за седмичните клубни срещи
Разработва начини за набиране на нови членове и мотивиране на членовете на клуба
Разпространяване на клубните проекти и инициативи
Поддържа архива на клуба
Работа на секретаря с клубната комисия
Начин за събиране на клубния архив
Помощ при разпространяването на клубните проекти
Финансова комисия
Направа на бюджети за отделните клубни проекти
Занимава се с намиране на дарения за проекти и инициативи, които клуба осъществява
Работа на секретаря с тази комисия
Да се съобрази какви бизнеси и организации биха били най-полезни и биха помогнали за определени проекти
Комисия за служба
Организиране на проект в полза на обществото
Работа на секретаря с комисията за служба
Организиране на проект в полза на обществото

Ротари зони на фокус
Основно образование и грамотност
Вода и хигиена
Майчина и детска грижа
Икономическо и обществено развитие
Превенция и лечение на заболявания
Мир и превенция на конфликти

Комисия за международно разбирателство
Организиране на проект, чиято цел е да промотира международното разбирателство

Работа на секретаря с комисията за международно разбирателство
Да се съобрази в каква насока да са проектите и инициативите, които се организират и дали те отговарят на ценностите на Ротари.

Формула за успешна клубна комисия
Въпроси?
Какво искаме да постигнем?
Постигаме ли трайна промяна?
Какво ни е необходимо?
Благодарим за вниманието! :)
От Вас зависи дали колелото ще се завърти!
Full transcript