Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tanulóközpontúság a hálózati tanulás során

Tanulóközpontúság a hálózati tanulás során
by

Jenő Duchon

on 24 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tanulóközpontúság a hálózati tanulás során

Tudás alapú társadalom
Hatást gyakorol a tanítás-tanulás folyamatára
Tudáshálók rendszerét kell kialakítani a tanulóban.
Képessé kell tenni, hogy ezt a hálózatot tudatosan alakítsa.
Aktív szereplővé előléptetni a tanulót.
Motivált és felelőségteljes tanulás.
Információs rendszer tevőleges alakítója legyen.
Tanárközpontú osztályok
Tanulóközpontú közösségek
A vezetést bárki felvállalhatja.
A vezetés útmutatás
A tanulók részt vesznek a közösségben folyó tevékenység megszervezésében.
A tanár fegyelmez.
A tanulókra az önfegyelem a jellemző.
Minden tanuló részt vehet az osztályban folyó tevékenység irányításában, lebonyolításában.
A szabályokat a tanár és a tanulók együtt alkotják meg, valamiféle "egyezmény" formájában rögzítik.
A szabályok megsértése miatti következmény az egyéni sajátosságoktól függ.
A jutalom többnyire magából a tevékenységből ered.
A tanulók együttesen felelősséget vállalnak azért, ami a közösségen belül történik.
A környezettel összefogva, az ő részvételükkel élő, változatos, érdekes tanulási lehetőségek alakulnak ki.
Kizárólag a tanár vezet.
A vezetés irányítás.
A tanáré a felügyelet minden felelőssége.
Néhány tanuló segíti a tanárt.
A tanár alkotja meg a szabályokat, majd kihirdeti ezeket a tanulóknak.
A szabályok megsértése mindenkinél azonos következményekkel jár.
A jutalom többnyire külsődleges a munka szempontjából.
A tanuló kevés felelősséget vállalhat.
Külső emberek ritkán jöhetnek az osztályba.
Vizsga
Tanár
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Irányít
Tanulási folyamat célja
Tudás kútfője
Diktátor
Tudásbirtokos
+ tankönyv
Tudásbefogadó
Megfigyelő
Passzív elszenvedő
tudásáramlás (?)
+
bizalmatlanság
(vezetés nélkül nem megy...)
bizalmatlanság
tanár motivációi
tanár becsületessége
tanár kompetenciái
Tanuló
Tanár
Tanulási folyamat
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Tanuló
Képzés eredményessége -> a tanuló jelentősen fejlődött annak elsajátításában, hogy azt tanulja, amit tudni akar.
Alakíthatja saját tanulási programját.
Érdeklődését követheti.
Felfedezve tanul.
Felelősséget vállal döntéseiért.
Befolyásolhatja a tanulási folyamatot.
Önuralomra van szüksége.
Felelősséget vállal viselkedéséért.
Egész személyével vesz részt a folyamatban.
Törődés a közösséggel és a közösség tagjaival.
Serkentő vezetés hatása terjed.
önserkentés
Megosztja a tanulás felelősségét.
Tanulás csoportos
Forrásokról gondoskodik.
Nem ad kész szerkezetet.
Együttes döntések
Nagyobb hangsúlyt adnak a döntéseknek.
Mindenki részt vállal a tanulással kapcsoaltos döntések felelősségében.
Fontossá válik az egymástól tanulás.
Hálózat
Tudásháló
Közösségi háló
Világháló
Érzelmek
Befolyás a csomópontok fontosságának megítélésében.
Új csomópontokat vonhat be a hálózatba.
Motiváció
A tiszta és egyértelmű cél nagyobb ösztönző erővel bír.
Információ fontossága
Expozíció
Minél több a kapcsolat 1 csomópontban...
...annál fontosabb a csomópont.
Kapcsolat számának növelése...
...növeli az információtartalmat.
Tudatos hálóépítés
Mintaalkotás
Készen kapott minták
Összevetés saját mintával
Kapcsolatok átértékelése
Gondolkodási logika
Tapasztalat
Létező csomópontok közötti kapcsolatok és új csomópontokhoz való hozzáférés katalizátora.
Önálló gondolkodás
(mintaalkotás)
Visszajelzések
Személyes hálózat alkotása
Hálózati tanulás jellemzői
Fenntartja a figyelmet.
Informálja a tanulókat a célokról.
Serkenti az előzetes ismeretek felidézését.
Bemutatja a motiváló eszközöket.
Tanulói irányítást biztosít.
A végrehajtást (részvételt) "kierőszakolja".
Visszacsatolást nyújt.
Értékeli a munkát.
Segíti a visszaemlékezést (felelevenítést).
Tanulóközpontú jellemzők
Kapcsolat alakul ki a tanuló és facilitátor között.
A diákok között fejleszti a kölcsönösséget és az együttműködést.
Aktív tudásra bátorít.
Azonnali visszacsatolással szolgál.
Az idő hangsúlyos a folyamatban.
Magas elvárásokat kommunikál.
Tiszteletben tartja a különböző gondolatokat, és a tanulási útvonalakat.
Web2 eszközök
Blogok
Wikik
Közösségi könyvjelzők
Médiamegosztók
RSS
Tanulóközpontú módszerek
Tanulási szerződés
Csökkenti a tanár bizonytalanságát
A tanulók felelősen fognak dolgozni?
Segíti a tanulókat
Elérhető célokat tűzhetek magam elé.
Nem lesz a tanár akarata később rám erőltetve.
Mindkét fél felelősséget vállal!
Projekt
Életszerű tevékenység
Kérdésből indul ki, kérdésben végződik
Tanár kezdeményez és mentorál
A feladatot a tanuló érezze magáénak
Egymást tanító tanulók
Nő a tanuló magabiztossága
Pozítívabb lesz a tárgy iránti attitűd
Tanárnak ösztönöznie kell a tartalommegosztást
A társaktól jövő segítség ösztönzése
Csoportválasztás szabadsága
Ne erőltessük!
Van, akinek kényelmetlen az irányítatlanság
Hagyjuk nyitva a kaput!
Együttműködő csoportok
Kooperatív és kollaboratív csoportműködés
Fokozatos bevezetés
Maguk jutnak el a kérdésfeltevésig
Kutatás
Kutatás nehézsége és a felfedezés öröme
Önállóan tapasztalják meg és érzik át.
Ismeretterület mintázatát maguk térképezik fel
Tartós tudást ad
Önértékelés
A belülről kezdeményezett = felelősségteljes tanulás
Elérendő célokat, kritériumokat mennyire értem el?
Elérendő célokat, kritériumokat magam határoztam meg!
Tanulási stílus
Honey és Mumford egyszerűsített modell
http://www.spec.hu/tanulstilus.htm
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AlFVL61iG7ftdFVmeGR3N05iX3I0UDV3Y01wTndHaHc&hl=hu#gid=2
Használt webeszközök
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AlFVL61iG7ftdFVmeGR3N05iX3I0UDV3Y01wTndHaHc&hl=hu#gid=19
Tanári attitűd
Hitelesség
Elfogadás, megbecsülés, bizalom
Empatikus megértés
Ideje összegezni :)
"Az értékalkotás elsődleges forrása magában az emberben van. A külső jelzések érzékelése és azok értékelése a személy tudáshálózatát állandó helyesbítésre készteti, ezáltal a személyiség egyfajta önépítkezést hajt végre."
"Az önépítés mértékét az értékalkotás oly mértékben változtatja, amennyire a személy hajlandó átélni azt, ami benne végbemegy."
"A saját élményeik iránt nyitott személyek hasonló értékirányultsággal rendelkeznek."
"Ez az értékirányultság elősegíti az egyén és a vele kapcsolatba kerülő más emberek fejlődését, és hozzájárul az emberiség túléléséhez és evolúciójához."
"Az egészséges értékek táplálják az egészséges tanulási légkört, és segítik a gyermek egészséges fejlődését."
A szabad ember ugyanakkor elkötelezett ember is.
Elkötelezett arra, hogy az legyen, aki.
"A szabad ember beteljesíti az élet rendjét, önként, szabadon, felelősségteljesen játssza el a maga jelentős szerepét egy olyan világban, amelynek meghatározott eseményei az ő spontán választásának és akaratának következtében módosulnak."
(Carl Rogers)

Tanulóközpontúság a hálózati tanulás során
Duchon Jenő
Köszönöm a figyelmet,
a türelmet,
a megértést,
az önmérsékletet,
a nyugalmat,
a bizalmat,
és még ki tudja mit! :)
Full transcript