Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Owady

Prezentacja biologia
by

Kinga Trafiał

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Owady

Owady
Skrzydła
Budowa ciała
Ciało owadów jest podzielone na segmenty tworzące tagmy:
głowę, tułów i odwłok
.

Odnóża
wyrastające z boków ciała są połączone stawami.
Można je podzielić na:
głowowe
- pełnią funkcję narządów zmysłów, np. czułki (jedna para); służą do pobierania pokarmu, np. żuwaczki i dwie pary szczęk
tułowiowe
- umożliwiają ruch - odnóża kroczne (trzy pary)
odwłokowe -
nie występują u owadówModyfikacje odnóży
Największym modyfikacjom spośród wszystkich podtypów stawonogów uległy odnóża gębowe owadów. Przekształciły się one w aparaty gębowe, a także w odnóża tułowiowe.

Owady jako stawonogi
Owady
(Insecta)
należą do podtypu stawonogów - tchawkowców - ponieważ tchawki stanowią ich narząd wymiany gazowej.


W ciele owadów wyróżnia się głowę, tułów i odwłok. Tułów składa się z trzech segmentów, a na każdym z nich znajduję się jedna para odnóży.


Owady występują głównie na lądzie.
Aparat typu gryzącego
Występuje u chrząszczy i larw, umożliwia pobieranie pokarmu.
Chrzaszcz - Złotka jasnotowa
1. http://swiatmakrodotcom.files.wordpress.com/2013/05/702.jpg
Aparat typu gryząco-liżącego
Występuje u pszczół, os i trzmieli. Umożliwia rozdrabnianie pyłku kwiatowego, wytwarzanie wosku i wysysanie płynnego pokarmu - nektaru.
Pszczoła miodna
2. http://www.birdwatching.pl/uploads/gallery/411/3x7YhVmFLiQJzLHsaZIUXU7VZvP5cmtYS0JSWvzj.jpg
Aparat typu liżącego
Umożliwia zlizywanie pokarmu płynnego lub rozpuszczonego enzymami trawiennymi owada.
Mucha domowa
3. http://s2.flog.pl/media/foto/5199869_mucha.jpg
Aparat typu kłująco-ssącego
Pozwala na przebicie powłok ciała, pobieranie soków roślin lub płynów ciała zwierząt.
Komar widliszek
4. http://hannaanna.blog.onet.pl/wp-content/blogs.dir/546607/files/blog_xu_3256871_3543177_tr_komar.jpg
Aparat typu ssącego
Umożliwia wysysanie nektaru
Motyl - Rusałka pawik
5. http://s3.flog.pl/media/foto/2026530_rusalka-pawik-inachis-io.jpg
Odnóża tułowiowe
Składają się z pięciu członów (biodro, krętarz, udo, goleń, stopa) ulegającym także przekształceniom w zależności od tego jaka czynność jest nimi wykonywana.

Wyróżniamy odnóża:
kroczne
czepne
skoczne
pływne
grzebne
chwytne
6. http://www.wazki.pl/budowa/PJal_depressa_noga.jpg
Pokrycie ciała
Całe ciało jest pokryte prz twardy oskórek, który składa się głównie z chityny. Poza funkcją ochronną pełni również funkcję szkieletu zewnętrznego, ponieważ przyczepione są do niego mięśnie.

Linienie, czyli okresowe zrzucanie oskórku przez owady, umożliwia im wzrost. Owady przestają rosnąć po osiągnięciu dojrzałości płciowej.

U owadów uskrzydlonych występują skrzydła (zazwyczaj jedna lub dwie pary).

Nie są odnóżami, ale wytworami powłoki ciała.


Nie występują u wszystkich owadów, u niektórych nie zostały wykształcone (np. rybik cukrowy) albo zostały ich pozbawione w drodze ewolucji (np. pchły, wszy, robotnice mrówek).
ważki, pszczoły, motyle - mają dwie pary błoniastych skrzydeł
muchy i komary - mają jedną parę błoniastych skrzydeł i jedną przekształconą w przezmianki
chrząszcze - pierwsza para przekształcona w pokrywy, a druga błoniasta
Układ pokarmowy
Składa się z: jelita przedniego, jelita środkowego, jelita tylnego.
Jelito przednie i tylne jest wyściełane chitynową kutykulą.
Przy otworze gębowym są odnóża gębowe, umożliwiające pobieranie pokarmu.
Owady nie mają innych gruczołów poza gruczołami ślinowymi, które wydzielają enzymy trawienne przedostające się do wola, gdzie trawią pokarm.

Jednakże u gąsienic motyli gruczoły ślinowe przekształciły się w gruczoły przędne, które wytwarzają niezbędną do budowy kokonu jedwabną nić.
Układ oddechowy
U owadów lądowych występują tchawki, które poprzez silnie rozgąłęzione rurki docierają do wszystkich narządów.
Tracheole (najcieńsze rozgałęzienia) wypełnia płyn, w którym rozpuszczają się gazy. Powietrze przedostaje się do tchawek i wypływa z nich przez przetchlinki.

Niektóre larwy owadów posiadają skrzelotchawki, przez które tlen przenika na drodze dyfuzji. Znajdują się one na odwłoku lub tułowiu, są to wyrostki pozbawione przetchlinek.
Układ krwionośny
Owady mają otwarty układ krwionośny. Serce znajduje się po stronie grzbietowej. Hemolimfa, która w nim krąży wylewa się z naczyń do jamy ciała, a jej krążenie zapewniają rytmiczne skurcze serca. Tam znajdują się ostia posiadające zastawki umożliwiające dostanie się hemolimfy do wnętrza serca.
Potem przepływa z serca tętnicami do jamy ciała, a następnie przez naczynia żylne aż do worka osierdziowego, w którym znajduje się serce.

Hemolimfa u owadów ma postać bezbarwnego lub żółtawego płynu, ponieważ nie zawiera barwników oddechowych. Jest to spowodowane tym, że tlen dociera do tkanek systemem tchawek.


Układ nerwowy
Jest bardzo dobrze rozwinięty. Składa się z parzystych zwojów nadprzełykowych, obrączki okołoprzełykowej i zwoju podprzełykowego. Występują dwa pnie nerwowe, które po połączeniu się ze zwojami brzusznymi tworzą łańcuszek nerwowy.

Narządy owadów są bardzo dobrze rozwinięte. Przykładem mogą być oczy, które dzielą się na:
proste - reagują na natężenie światła
złożone - wytwarzają obraz, składają się z dużej ilości ommatidiów
Innymi narządami są:
chemoreceptory - narządy smaku i węchu
mechanoreceptory - np. czułki, reagują na dotyk
narządy tympalne - narządy słuchu
statocysty - narządy równowagi
Oczy złożone owadów
7. http://www.blog.bezokularow.pl/wp-content/uploads/2013/01/oczy_owada.jpg
Układ wydalniczy
U owadów występują cewki Malpighiego. Są to ślepo zakończone uwypuklenia przewodu pokarmowego, które wyrastają na granicy jelita środkowego i tylnego. Zbierają one zbędne produkty przemiany materii z jamy ciała, a potem przekazują je do wnętrza przewodu pokarmowego, a następnie są usuwane z niestrawionymi resztkami pokarmu przez otwór odbytowy.
Rozmażanie i rozwój
Owady rozmnażają się płciowo i są w większości rozdzielnopłciowe. U samic w okolicy otworu płciowego znajduje się pokładełko - narząd umożliwiający składanie jaj np. w ciele innych zwierząt.
Wyróżniamy dwa sposoby przebiegu rozwoju owadów:
rozwój prosty - młody osobnik jest podobny do dorosłego osobnika
rozwój złożony - larwa przechodzi przeobrażenie
Występują trzy postacie: larwa, poczwarka i imago, jednakże larwa znacznie różni się od postaci dorosłej wyglądem i trybem życia, a przebudowa organizmu odbywa się w stadium poczwarki.
Przeobrażenie niezupełne
Larwa jest podobna do imago
8. http://img.webme.com/pic/b/biola/a.png
Przeobrażenie zupełne
9. http://m.ocdn.eu/_m/b771b9b221ff14786f27e107e00c7e49,0,1.jpg
OWADY
BEZSKRZYDŁE
OWADY USKRZYDLONE
PROSTOSKRZYDŁE
WAŻKI
PLUSKWIAKI RÓŻNOSKRZYDŁE
PLUSKWIAKI
RÓWNOSKRZYDŁE
ŁUSKOSKRZYDŁE
MUCHÓWKI
PCHŁY
CHRZĄSZCZE
BŁONKOSKRZYDŁE
Podgromada: bezskrzydłe
Rybik cukrowy (Lepisma saccharina)
10. http://s3.flog.pl/media/foto/2358184_rybik-cukrowy--na-druga-nozke-_1.jpg
Rząd: prostoskrzydłe
Pasikonik śpiewający (Tettigonia cantans)
11. http://swiatmakrodotcom.files.wordpress.com/2012/07/0861.jpg
Rząd: ważki
Husarz władca (Anax imperator)
12. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Anax_imperator_qtl2.jpg
Rząd: pluskwiaki różnoskrzydłe
Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus)
13. http://swiatmakrodotcom.files.wordpress.com/2013/07/278.jpg
Rząd: pluskwiaki równoskrzydłe
Piewik mannik (Cicada ornis)
14. http://farm5.staticflickr.com/4100/4826881148_05e5056b59_m.jpg
Rząd: Łuskoskrzydłe
Paź żeglarz (Papilio podalirius)
15. http://img2.garnek.pl/a.garnek.pl/015/932/15932285_800.0.jpg/paz-zeglarz.jpg
Rząd: muchówki
Mucha domowa (Musca domestica)
16. http://www.mikrokosmos.edu.pl/photos/201.800.532.jpeg
Rząd: pchły
Pchła ludzka (Pulex irritans)
17. http://fastprotektor.republika.pl/pliki/photo/big/pchla.jpg
Rząd: chrząszcze
Żuk gnojowy (Geotrupes strercorarius)
18. http://www.obiektywni.pl/upload/real/1/4789_250569.jpg
Rząd: błonkoskrzydłe
Trzmiel ziemny (Bombus terrestris)
19. http://swiatmakro.pl/wp-content/uploads/2012/06/IMG_4734_filtered2.jpg
Full transcript