Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Светът на химията-bqlo

No description
by

П Б

on 13 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Светът на химията-bqlo

Интересни факти от света на химията Горива Образували са се в земните недра от натрупване на растителни и животински видове, при чието измиране е започнало разлагането им.
Произход на горивата Това са материали, които се състоят от въглеводороди и от някои неорганични примеси, чието окисление води до отделяне на топлина. Горива При разлагането участват микроорганизми, които обогатяват разлагащата се маса с въглерод. Процес на образуване Има различни видове горива: Видове горива -газообразни -течни -твърди Твърдите горива включват всички видове въглища и дървесина за горене. Твърди горива Въглища Те са изкопаемо гориво, извличано от земята чрез открит или подземен въгледобив. Калоричността им се определя от съдържанието им на въглерод и др. примеси. Калоричност на въглищата Лигнитни Най-калорични Най-малко калорични < Антрацитни < Черни < Кафяви < Каменни Дървените въглища са твърдо гориво, получено в резултат от сухата дестилация на дървесина, без достъп на въздух. Дървени въглища Това са всички горива получени след преработка на нефта: Течни горива Нефт Това са най-лесните за употреба горива в енергетиката. Газообразни горива мазут пропан-бутан керосин дизел бензин Нефтът е смес от газообразни, течни, и твърди въглеводороди с различна плътност, които са се образували естествено под повърхността на земята. Екологични проблеми,
причинени от горивата С най-ниско съдържание
на въглерод С най-много примеси С най-високо съдържание
на въглерод Широко разпространената употреба на изкопаемите горива създава сериозни проблеми за околната среда. Нефтените петна от разлят петрол от танкери и морски сондажи: Голям проблем се явява и добива и превоза на изкопаемите горивата. При изгарянето на въглищата, въздухът се замърсява от отделени азотни и серни оксиди , които впоследствие падат под формата на киселинни дъждове. Големи количества изгорели горива причиняват замърсяване на въздуха в развитите индустриални страни. Процесът се нарича въглефикация. Такива са природния газ, доменния газ и коксовия газ. замърсяват океаните и бреговите линии причиняват сериозни екологични катастрофи. Екологични проблеми,
причинени от горивата Въглерод C Химичният елемент въглерод C е : от IV A група, 2 период на периодичната система 15-тия най-разпространен елемент в земната кора и 4-тия най-разпространен в Космоса Алотропни форми на въглерода.
Значение и употреба Въглеродът седи в основата на всичко живо, поради свойството му да образува дълги прави, разклонени и циклични въглеродни вериги. Проявява винаги и само 4-та валентост
Диамант Алотропни форми на въглерода: Въглеродът се среща под няколко форми в природата. Диамантът е прозрачно блестящо вещество, което пречупва светлината. Диамант Диамантите се измерват се в единицата Карат (1 карат е равен на 200 мг) Обработените диаманти се наричат брилянтни и са най-скъпоценните камъни. Най-големият диамант “Кулинан” е намерен през 1905 г. в района на Претория-Южна Африка и тежи 605 грама. Срещат се и цветни диаманти (жълти, небесносини, червени, кафяви), чийто цвят се дължи на малък процент примеси. При обработката му били отчупени 105 парчета, най-голямото от които е шлифовано във формата на капка, наречен “Звездата на Африка” с маса 115 грама. Сапуни
и
синтетични миещи вещества Глобално затопляне Графит Графита е сивочерен на цвят и има слаб метален блясък. Високо топим и електропроводим Фулерени Фулерените са изкуствено получени алотропни форми на въглерода. Молекулите на фулерените се състоят от 60 въглеродни атома, групирани в много здрава структура във формата на топка. Особеностите в строежа на фулерените им придават необичайни за кристалните вещества свойства. Те са: и разтварят в органични разтворители. пластични електропроводими Какво представляват сапуните? Сапунът е повърхностно-активно (образуващо пяна) вещество, използвано като миещо средство. Обикновените сапуни представляват натриеви и калиеви соли на мастни киселини и могат да бъдат твърди или течни. Измивно дейстние на сапуните Във воден разтвор сапуните се разпадат на йони. "Водолюбива" част, наречена "глава" "Маслолюбива" част - "опашка", която се "захваща" за всякакви мазни и други петна и мръсотии и така при изплакване "взима" със себе си петната. опашка глава Разтваряне на сапуните
във вода Във кисела или в "твърда" вода - сапуните се пресичат и загубват измивното си действие. Получаване на сапуните Синтетични миещи вещества (СМВ) Разтворимостта и измивното действие на сапуните се увеличават в по-топла вода. Сапуните се приготвят чрез варене на мазнина с основи като калиева или натриева. Натриевите сапуни са по правило твърди, а калиевите сапуни са течни. СМВ имат сходно на сапуните измивно действие, но поради разлика в състава им, ефективността е различна. Най често биват миещи и перилни препарати. Не увреждат тъканите, тъй като разтворите им имат неутрален характер СМВ действат обезмасляващо върху кожата, поради което предизвикват при някои хора алергии и гъбични заболявания. Предимства на СМВ пред сапуните Могат да се смесват с други вещества, чрез които се подобряват техните свойства; Произвеждат се от нефтопродукти, поради което са икономически по-изгодни; Измивното им действие се проявява и при ниска температура, и в кисели, и в "твърди" води; За да не се замърсява околната среда със СМВ, се строят пречиствателни станции. образуват дебел слой пяна и нарушават кислородният обем във водата, което води до измирането на морските организми. молекулите им не се разграждат от повечето микроорганизми; Недостатъци на СМВ пред сапуните Представляват сериозна опасност за околната среда, тъй като:
Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-та година насам. Какво представлява Глобалното затопляне? Често като синоним на глобалното затопляне се използва изменение на климата. Преобладаващото мнение е, че основната стои повишеното съдържание на парникови газове в атмосферата, като напр. : Причини за възникването на
"Глобалното затопляне" Парниковия ефект, от своя страна се дължи на: Въглероден диоксид - Метан - Процес, при който атмосферата задържа част от енергията на Слънцето и по този начин се затопля Земята и променя нейния климат. Същност на парниковия ефект използване на фреони, изтъняващи озоновия слой, чиято употреба вследствие на международни споразумения е намалена значително. изсичането на огромен брой гори за различните видове индустрии; Засушавания Наводнения Повишаване нивото на световния океан. Отдръпване и стопяване на ледниците: и други природни бедствия . Урагани Промени в количественото и географското разпределение на валежите. Повишаването на температурата може да доведе от своя страна до други промени, като Последици от "Глобалното затопляне" Като следствие от изброените досега последици, вторичните ефекти са повишаване броя и честотата на: Вторични ефекти, предизвикани от
Глобалното затопляне Карбин Фулерен Графит Разрушаване на паметници Оголване на горите Киселинни дъждове При горенето им се отделя и въглероден диоксид, който е основна причина за Топене на ледовете Наводнения Засушавания а свойството му да съществува под няколко форми - алотропия. Тези форми се наричат алотропни форми, Диаманта е най-твърдото познато вещество в природата, затова с него може да се реже стъкло. Топи се при много висока температура (около 3600 ◦C). Изключително инертен при обикновени условия. Знаете ли, че... Има слоева структура и лесно се разслоява, затова се използва като средство за писане (моливи). "Глобалното затопляне" и последиците от него. който от своя страна е основен двигател на “парниковия ефект”, Техните йони се състоят от две части: Диазотен оксид - Благодарим за вниманието! Презентацията е направена от Пенчо Бейков 10 "З", на базата на презентациите на: Мартин Фичеров 12 "Е" - "Глобалното затопляне" Даяна Драгомирова 10 "Г" - "Сапуни и синтетични миещи вещества" Марина Венкова 10 "З" - "Въглероден диоксид и неговите свойства.Парниковият ефект" Мария Младенова 10 "Г" - "Алотропни форми на въглерода" Нери Калфова 10 "З" - "Алотропни форми на въглерода" Божидар Петрунов 10 "Г" - "Природни източници на въглеводороди и екологични проблеми" Иван Цветков 10 "З" - "Горива" Преподавател: Антония Илиева За да се опази светът, в който живеем, всеки човек трябва да осъзнае ролята си в опазването на Земята, защото само така ще успеем да съхраним малкото природа, което ни е останало, преди да е станало късно! Опазване на околната среда
Full transcript