Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бүлэг 6: Чанарын судалгаа

No description
by

bataa chmaa

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бүлэг 6: Чанарын судалгаа

Анхдагч мэдээлэл: Чанарын олон Тоон судалгааг харьцуулах нь
Чанарын судалгаа нь: Бүтэцлэгдээгүй, бага хэмжээний дээжид суурилсан

Тоон судалгаа: Судалгааны арга техник нь тоогоо хэмжих, статистик тоон мэдээлэлд анализ хийх
Чанарын судалгааг обьектын зан байдал, үзэл бодолийг сонсох, үйл хөдлөлийг ажиглах зэрэг олон төрлийн уян хатан аргуудаар хийж болно.
Уг судалгаа нь 2 уламжилалт сэтгэлгээнд суурилдаг.
Сэтгэл зүйд нь нэвтэрч зан байдалд нөхцөл тохируулах нь чухал
Социолги, нийгмийн сэтгэл зүй, хэл шинжилэл зэрэгт суурилсан байдаг ба туршлага, мэдрэмжин дээрээ үндэслэн арга замаа боловсруулах.

Энэ 2 арга зам нь судлаач болон судалдаг байгаа зүйлийн хооронд харилцаа үүсэх арга зам боловсруулахад анхаарсан байдаг. Чанарын сулалгаа нь салбарын зах зэлээ судлах зардлаа шинжлэх зэрэгт томоохон хувь нэмэр оруулж өсөн нэмэглсээр байггаа.Гэсэн хэдий ч энэ нь бизнесийн үнэ цэнэ биш юм. Чанарын тухай ойлголт салбарын зах зэлээ судлах болон маркетингд ихээхэн нөлөө үзүүлнэ.
Ухамсарлаагүй байдал
: Бусдыг дагалдаж судалгаа бөглөх, худлаа хариулдаг оролцогчид.
Цогц үзэгдэл
: Судалгаанд оролцогч асуултанд хариулах нь хэцүү байж болно. Ямар нэг хөгжмийн төрөл.
Нэгдмэл цар хүрээ
: Нэг обьект сонгож аваад цогцоор нь судлах
Шинэ онол боловсруулах
Философи ба чанарын судалгаа
Чанарын судалгааг ашиглах үндэслэл
Давуу тал ба судлаачийн туршлага
: Зарим судлаачид төрөлхийн ийм шинжтэй байдаг. Мөн зарим нь статистикд дүн шинжилгээ хийх чадвартай, мөн мэргэшсэн байдаг.
Давуу тал ба судалгааны хэрэглэгчийн туршлага
: Чанарын судалгааны аргаар дэмжлэг авахыг илүүд үздэг.
Тогтворгүй мэдээлэл:
Судалгаанд оролцогч үнэн зөв хариулахгүй эсвэл өгөх хүсэлгүй байж болно. Тэднээс авах асуулт ньь тэдний хувийн нууцад халдах, асуудал үүсгэх сөрөг нөлөө үзүүлэх зэрэг нөлөөлж байдаг. Ийм тохиолдолд тусгайлсан найдвартай итгэлтэй арга хэрэгслйиг сонгох нь чухал байдаг.
Хүснэгт 6.1 АНУ-ын (танин мэдэхүйн ) болон
Европын улс орнуудын ялгааг харуулав
( conative )

Бүлэг 6: Чанарын судалгаа
Түүний шинж чанар ба арга замууд

Танин мэдэхүйн
Cognitive
Америкийн судлаачид ерөхийдөө үүнийг дагадаг. Бүлэг сонгож аваад ярилулага хйих гэх мэт аргуудаар хийдэг.
Зоригийн дур хүслийн
Conative
Европ судлаачид энэ даагх хандлатай байдаг. Өөр өөр бүлэгүүд обьептоос судалгаа авна, үргэлж хувьсан өөрчлөгдөж байдаг
Шинж чанар Cognitive
Conative
Зорилго Demonstration
Хайгуул
Дээжийн хэмжээ 10-12
6-8
Үргэлжлэх хугацаа 1.5 цаг
1.5 6 цаг
Асуулт Хаалттай
Нээлттэй
Ярилцлага логик дараалал
Opportunistic
Арга техник Шулуун асуулт , санал асуулга, шалгаж туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх
Хариу арга хэмжээ Хариулт өгөх Асуудлыг хэлэлцэх
Ярилцагч Зохицуулагч
Судлаач
Ажиглагчийн үүрэг Баталгаа өгөх
Ойлгуулах

Протокол Шаардлагатай үед
Ихэвчлэн

Цаг хугацааны зорилтот Төлөвлөгөө бэлдэх
Post fieldwork
Бусад хэв маяг formless Хянах
Туршилт Тест
Утга санааг ойлгох
Гарц Тоон судалгаанд түлхэц
Шийдвэр гаргагчид днмжлэг болно.

Мэдээллийн нарийвчилсан шинжилгээ
Энэ нь ихэвчлэн хүмүүсээс харж байгаа зүйлийг нь шууд асуух, ярилцлага авах зэргээр өөр хэсэг бүлэг хүмүүст анхаарлаа хандуулдаг.

Эдгээр нь хэтийн төлөв, цар хүрээ, асуудал бэрхшээл эсвэл бусад зүйлүүдийн хоорондын холбоог нарийвчлан шалгана. Энэ үе шатанд асуудлууд нь далд системчлэгдээгүй гарч ирдэг.

Кодлох
Кодлол нь дараах байдлаар хувь нэмэр оруулдаг

• Туршилтаас илүү бүтээх
• Судлаачидад илүү мэдээлэл өгөх
• Шинжээчид өгөгдлийг өөр өнцгөөс авч үзэх
• Нэгэн зэрэг системтэй, бүтээлч байх
• Толорхойлох, боловсруулах байгуулах зэргийг онолын үүднээс авч үзэх

Чанарын өгөгдлийн шинжилгээ програм хангамж ашиглах нь
Дээр дурдагсан кодлох үйл явц нь ихэвчлэн хувийн програм хангамж ашиглан хийж болно. Програм хангамж нь үндсэндээ мэдээллүүдийг кодлох, ангилах зэрэг үүргийг гүйцэтгэдэг. Кодлох болон мэдээллүүдийн ту тусын холбогдлыг онолын шинж чанартай болгоход тусладаг. Програм хангамж нь код болон мэдээллийг өөр өөр талаас харах боломжийг олгодог. Эндээс судлаачид нь асуудлыг тайлбарлах онол гаргаж ирдэг. Програм хангамж нь судлаачидад өгөгдлийг удирдах, өөрчлөлт хийх мөн онолыг хөгжүүлэхэд нь тусладаг.
Диаграмыг танилцуулах
Судлаачид нь онолын ангилалыг судлахдаа диаграмыг ашигладаг. Энэ нь тус тусын ангилал болон тэдгээрийн хоорондын харилцан хамаарлыг судлахад тусладаг. Олон програм хангамжийн багцууд өөрсдийн онолыг бий болгох нь өөрсдийн мэдээллийг гаргаж судлаач өөрсдийн онолыг гаргахад тусладаг. Диаграмын хэрэглээ нь онолын дүн шинжилгээ бүрэн байх,онолын танилцуулга, онолыг боловсруулахад чухал юм.
Үйл ажиллагааны судалгаа
Үйл ажиллагааны судалгаа шийдвэр гаргагчид, хамтдаа тодорхой нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд хүссэн бусад оролцогч талуудтай хамтран холбох нэг буюу хэд хэдэн мэргэжлийн судлаачдын баг байгуулсан эрдэм шинжилгээний үйл явц юм
Үйл ажиллагааны судалгаа нь гурван бүрдэл хэсгүүдтэй. Үүнд:


Судалгаа.
Ямар нэг тоон болон чанарын арга, эсвэл тэдгээрийн хослол дээр суурилсан судалгаа, түүний шинжилгээ хийх, тайлбарлах, мэдлэгээ хуваалцах нь мэдээллийг бий болгож байдаг.

• Оролцоо. Үйл ажиллагааны судалгаа гишүүд багт дэмжлэг ба "багш" гэж үйлчилж байгаа мэргэшсэн судлаач ордог. Эдгээр хүмүүс нь тэдний үйл ажиллагааны судалгааны хөтөлбөрөөр зааж, тэд ч гэсэн нөхцөл байдлыг өөрчлөх, ажил үр дүн тавих шаардлагатай мэдлэг бий болгодог. Үйл ажиллагааны судалгаа оролцож буй хүн бүр зарим нэг хариуцлага болдог нь оролцооны үйл явц юм.

• Үйл ажиллагаа. Үйл ажиллагааны судалгаа бүх талуудын хувьд илүү өөрийгөө удирдаж, илүү өгөөжтэй чиглэлд байгууллагын анхны байдлыг өөрчлөх зорилготой юм.
Full transcript