Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEMBINAAN ITEM KBAT

No description
by

hamzah ishak

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEMBINAAN ITEM KBAT

PEMBINAAN ITEM KBAT
DEFINISI KBAT
“ Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. “
Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013)

CIRI-CIRI ITEM KBAT
KEMAHIRAN KOGNITIF DALAM KBAT
KONSEP KBAT
KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras rendah (KBAR) ke pemikiran aras tinggi (KBAT).

Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif.

Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah yang tidak kerap berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuk soalan atau dilema yang tidak pasti keputusannya.

Menggunakan KBAT, murid mampu memberi penjelasan, membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi, mencipta dan menunjukkan hasil akhir mengikut konteks yang diperlukan.

STIMULUS

Menggunakan stimulus secara ekstensif (contoh: petikan, gambar rajah, graf) untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritis

PELBAGAI ARAS PEMIKIRAN

Mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar

KONTEKS YANG BAHARU
Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid. Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah
SITUASI SEBENAR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin

ITEM TIDAK BERULANG
Item pelbagai / berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mengujudkan situasi yang baharu
MENGANALISIS
Mencerakinkan atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain

MENGAPLIKASI
Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan

MENILAI
Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik.

MENCIPTA

Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu; menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu.

Guru kurang pengetahuan dan kefahaman tentang pentaksiran KBAT
Guru kurang mahir dalam pembinaan dan penilaian item yang menguji KBAT

Bahan sokongan dan rujukan tentang pentaksiran KBAT di sekolah, daerah dan negeri sangat berkurangan

Persepsi guru, murid dan masyarakat menyatakan item KBAT sangat sukar

Budaya masyarakat yang lebih menitikberatkan kecemerlangan dan bilangan ‘A’ dalam peperiksaan mendorong anak-anak mengamalkan budaya menghafal

CABARAN
Budaya membaca untuk mendapatkan pelbagai maklumat dan idea baru dalam kalangan murid dan guru adalah kurang

HUKUM NEWTON PERTAMA
suatu jasad akan kekal pegun atau bergerak dalam satu garis lurus kecuali ianya dikenakan daya luaran
Full transcript