Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lielās Franču revolūcijas cēloņi un sekas

No description
by

Paula Pērkone

on 1 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lielās Franču revolūcijas cēloņi un sekas

Lielās Franču revolūcijas cēloņi un sekas
Kas bija Lielā Franču revolūcija?
Finanšu sistēmas krīze

Dabas ietekme
Versaļas galma izšķērdība
Dalība ASV neatkarības karā
Novecojusi nodokļu iekasēšanas sistēma
Valsts pārdeva ierēdņu amatus
Ieguldīja milzīgus līdzekļus armijā
Nespēja rast risinājumus ilgā laika posmā
Iedzīvotāju kārtu neapmierinātība
Sekas
Absolūtās monarhijas gals Francijā
Sagrauta kārtu sistēma
Francijas iedzīvotāji kļuva par pilsoņiem
Sabiedrības emancipācija
Merkantilismu nomainīja saimniekošanas pilnīgas brīvības princips.
Cilvēka tiesību atzīšana
Politisko varu Francijā iegūst buržuāzija
Veidojās nacionālā pašcieņa un patriotisms.
Darba secinājumi
Ieva Šūmane, Kristiāna Vasiļjeva, Katrīna Bambīte, Linda Laima Selena, Paula Pērkone

Lielā Franču revolūcija izbeidza absolūto monarhiju Francijā;
Tās galvenie cēloņi bija finanšu sistēmas krīze, novecojusi nodokļu iekasēšanas sistēma un nespēja rast risinājumus ilgākā laika posmā;
Politisko varu Francijā iegūst buržuāzija;
Tā radīja jaunu kara veidu - revolucionārais karš;
Lielā Franču revolūcija ietekmēja atbrīvošanās kustības un revolucionārās idejas citur Eiropā;
Tā veicināja patriotisma un nacionālisma apziņas nostiprināšanos;
Lielās Franču revolūcijas gaitā radās radikālas reformas, kas būtiski mainīja sabiedrību.
• Aristokrātija pretojās reformām
• Buržuāzija bija saimnieciski nostiprinājusies
• Valdība neļāva paaugstināt cenas lauksaimniecības produktiem
• Lielākā daļa grima nabadzībā
• Sociālā un mantiskā nevienādība

Apgaismotāji uzskatīja, ka
1) visi cilvēki ir vienlīdzīgi kopš dzimšanas un kārtu atšķirības un ar tām saistītās priekšrocības ir nedabiskas;
2) visiem cilvēkiem ir vienāda daba neatkarīgi no to rases, tautības, valodas vai reliģijas;
3) visiem ir vienādas tiesības prasīt, lai pret viņiem izturētos vienādi;
4) tiesības būt saprastiem, tiesības uz izglītību, līdzdalību visos valsts amatos un profesijās;
5) visiem cilvēkiem ir tiesības tikt tiesātiem pēc vieniem likumiem;
6) visi cilvēki ir brīvi;
7) jebkuram cilvēkam ir tiesības brīvi izteikt savu viedokli;
Apgaismības ideju izplatīšanās
Aristokrātija attālinās no saviem īpašumiem un zemniekiem
Darba mērķis:

Dziļāk izpētīt tādu vēstures notikumu, kā Franču revolūciju, un noteikt tās rašanās cēloņus un sekas.

Darba uzdevumi:

1. Padziļināti izpētīt Lielās Franču revolūcijas norisi no dažādiem aspektiem.
2. Veikt teorētiskās literatūras analīzi par Lielo Franču revolūciju un tās cēloņiem, sekām.

Izdevumi:
Procentu maksājumi naudas aizdevējiem (41%)
Armijas uzturēšana (17%)
Galma izdevumi (10%)
Ierēdņu algas un pensijas (8%)
Flotes uzturēšana (8%)
Karaļa ģimenes izdevumi (7%)
Labdarība
Sabiedriskie darbi
Ārlietas
Citi izdevumi
Izdevumi (1780) - 633 milj. livru
Ienākumi:
Netiešie nodokļi (46,5%)
Tiešie nodokļi (34,5%)
Valsts zemes un meži (11%)
Ziedojumi
Karaļa ieņēmumi
Ieņēmumi (1780) - 472 milj. livru
Galvenās revolūcijas idejas:

Brīvība
(liberte)
Vienlīdzība
(egalite)
Brālība
(fraternite)
Full transcript