Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ideologier

Liberalism, Konservatism, Socialism, Nationalism (med följder därav)
by

Daniel Jägestedt

on 2 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ideologier

Ideologier
Vad är en "Ideologi"?
Tankar om hur samhället ska styras
Ska försöka svara på:
1. Hur ser samhället ut?
2. Hur borde samhället se ut?
3. Hur kommer vi dit?
Liberalism
Individens frihet
Individen stark
- kan klara sig själv
Staten lägger sig i för mycket
Individen har rättigheter
Samhället är i ständig utveckling
men staten lägger sig i för mycket
Ekonomisk liberalism
Om människor får styra sig själva leder detta till mesta möjliga lycka för alla
Den osynliga handen
Marknaden styr sig själv
Inriktningar
Laissez-faire-liberalism
(nyliberalism)
* Staten ska knappt finnas alls
Socialliberalism
* För att varje individ ska kunna utvecklas behövs tillgång till skola och vård
* Staten ska ta hand om de allra svagaste
Adam Smith
John Locke
J.S. Mill
Vem gynnas av Liberlismen?
De som kan ta hand om sig själva:
* de med pengar
* de med utbildning
Konservatism
Edmund Burke
Bevara (konservera)
Förändringar ska ske långsamt
Varje beslut ska fattas med tidigare generationer och framtida generationer i åtanke
Alla är del i något större: familj, släkt, samhället, landet
Alla har sin plats i samhället
Inriktningar
Socialkonservatism
* Staten ska ta hand om de svaga - få de nya klasserna att bli delar av samhället
Vem gynnas av Konservatismen?
De som har makten
* adeln (1800-talet)
* idag?
Socialism
Karl Marx
Engels
Reaktion på Franska revolutionens snabba förändringar
"Proletärer i alla länder, förenen eder"
Reaktion på arbetarnas utsatta situation
Alla är del av en klass
Individen är svag,
men gruppen är stark
Historien drivs framåt av klasskamp
- arbetare (proletärer)
- borgare (bourgeoisie/kapitalister)
- överklass
Dialektik
Tes
Antites
Syntes
Kungen styr
enväldigt
Uppror och tar
livet av kungen
Monarki men med demokratiska inslag
Analys
1.

2.

3.
Ägande förtrycker
Vem gynnas av Socialismen?
De svaga i samhället
* de som inte kan göra sin röst hörd
Revolutionen - steg för steg
Arbetarna förenar sig
Tar makten med våld
Proletariatets diktatur
Klasslöst samhälle
(kommunism)
Arbetarna bildade
sovjeter
Sovjeterna tog
makten och sköt
kungafamiljen
Lenin, sedan Stalin, tog bort ägandet
- och ca 30 miljoner människor
Socialism
"Chinese stile"
Mao Tse-tung
Mao Zedong
Det kinesiska dilemmat:
* Ingen industri
* Därmed inga arbetare
* Därför ingen som kan "förenen" sig
Den kinesiska lösningen:
* Utgå ifrån att bönderna är arbetare
Det ryska problemet:
* Revolutionen avstannade
Den kinesiska lösningen:
* Revolutionen måste upprepas
Nationalism
"Ett folk, en stat"
Reaktion på Napoleons
härjningar i Europa
Varje folk ska ha rätt
att bilda en egen stat
Vad är ett folk?
Ett folk:
* Samma språk
* Samma religion
* Samma historia
* Samma traditioner
* Samma kultur
En stat med ett folk
är en Nationalstat
Analys 1 - Folk utan stat
Analys 2 - Folk med stat
Staten är inte en enhetlig nationalstat
("Vi" vill ha "vårt" land själva!)

Staten borde göra sig av med andra folk
("Vi" vill inte ha "dem")
Demokratisk och bra sida:
* Skapar en "Vi och dom"-känsla som
* Ger stöd åt folk som är
utsatta och utan stat
Odemokratisk och dålig sida:
* Skapar en "Vi och dom"-känsla som
* Stänger ute folk och ger stöd åt att utsätta folk för förtryck
Pan-Nationalism
"Ett folk, en stat"
Folk är del i större sammanhang
Vad är ett folk?
Ett folk:
* Samma språk
* Samma religion
* Samma historia
* Samma traditioner
* Samma kultur
Skandinavismen
* Danska, svenska, norska - typ samma
* Lutheraner allihop
* Ungefär samma (har varit samma land!)
* Ungefär samma (inte midsommardans...)
* Samma ungefär...
Pan-folket borde hålla ihop eller bilda gemensam stat
Skandinavismen
Slavismen
De slaviska folken
Darwinism
"Om arternas uppkomst"
Den bäst anpassade överlever
Arter uppstår och dör ut
Arter utvecklas
Evolution
Social-Darwinism
De starkaste överlever
"Survival of the fittest"
Folk som är starka förtjänar att överleva
Svaga arter dör ut
Nationalsocialism
Inriktningar
Kommunism
* Makten ska tas med våld
* Fokus på klasslöst samhälle
Socialdemokrati
* Makten ska tas demokratiskt
* Fokus på att utjämna skillnader
Arierna är härskarfolket
"Mein Kampf" - Adolf Hitler
Nationalistisk del:
Konservatistisk del:
* Alla har en plats i samhället - ariernas är i toppen
* Tyskarna ska ha ett eget rike - med gott om livsrum (lebensraum)
* Ett folk, en stat, en ledare - "Ein reich, ein Volk, ein Führer"
Socialistisk del:
* Staten ska sörja för alla tyskar
* Staten ska äga produktionen
* Individen svag - folket starkt
Darwinistisk del:
* Tyskarna (arierna) har genom evolutionen blivit starkast
* Krig och konflikter rensar ut svaga raser och individer - stålbad
* Svaga folk förtjänar att domineras/förslavas/utrotas - judar, romer, slaver, svarta
Klassiska:
Kapitalism
Det ryska exemplet:
Analys
1. Tyskarna har inte det livsrum som behövs

2. Tyskarna borde styra världen eftersom de är starkast

3. Ena de tyska stammarna, förslava de underlägsna folken och utrota dem som förtjänar det
Tull
Skråväsende
Skatter
Lagar och regler
Simpsons
Bart sköter inte skolan
Homer dricker en massa öl
Maggie skjuter Mr. Burns
Lisa vill bli budhist och vegetarian
Marge vill ha ett arbete istället för att vara hemmafru
Folket har ingen stat
Borde få bilda stat
Staten ska inte lägga sig i annat än det minsta nödvändiga:
* garantera ägandet
* garantera säkerhet
Ett samhälle där individen får klara sig själv och får möjlighet att utveckla sina idéer och drömmar
1.
2.
3.

Makten ska vara stark (polis, rättsväsende, militär). Alla ska lyda makten, men makten ska också ta hand om folket.
Att alla vet sin plats och ansvarar för den. Förändringar ska ske långsamt
Analys
1.
2.
3.
Revolution
Samhället ska vara klasslöst. Ägandet ska
vara gemensamt
Proletärerna utnyttjas av kapitalisterna
?
Vänster
Socialism
Liberalism
Mitten
Höger
Ekologism?
Konservatism
Nationalism
Extrem-
- Extrem
Sveriges partier
Antikens ideal
Aristoteles
Byggnadsstil
Poet
Retoriker
Vetenskapsman
Filosof
Samhällsvetare
Vetenskapstanken
Allt ska bevisas
Parthenon
i Athen
Pantheon
i Paris
Vita Huset
i Washington
Romarriket till Renässansen
Medeltiden
Feodalism
av antika ideal
Pånyttfödelse
Re = åter
Naissance = födelse
Italien 1300-talet
Vetenskap
Vetenskapsmän
Renässansmänniska
Byggnadsstil
Tidig-renässansens makt
1496 - 1560
Senare renässansens
makt
Av Guds Nåde
Upptäcktsresorna
1200-talet
1400-talet
1492
1500-talet
Marco Polo
Vasco da Gama
Christoffer Columbus
Magellan
1700-talet
James Cook
1500-talet
Amerigo Vespucci
Copernicus
Galileo Galilei
Astronomerna
Renässansen
- naturen
Upplysningen
- samhället och
människorna
ca 700f.v.t. - ca 500 e.v.t.
ca 500 - ca 1500
1300-talet - 1700-talet
"Alla människor är
utrustade med ett
sunt förnuft"
Filosoferna
Voltaire
Gustav III
Ludvig XV
Yttrandefrihet
Religionsfrihet
Upplyst despotism
Montesquieu
Maktdelningsprincipen
Amerikanska revolutionen
1775-1783
Washington
Thomas Jefferson
John Adams
V.S.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.--That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness
Adam Smith
Liberalism

Människan ska
återgå till naturen
Direktdemokrati
Rousseau
Voltaire
Rousseau
Smith
Montesqueiu
1400-talet
1500-talet
Karl XII
Ivan den Förskräcklige
Ludvig XIV
Gustav Vasa
Liberalismens ursprung
Hypotes - fråga
Experiment
Resultat
Antikens ideal
kommer tillbaka
Återupptog antikens
vetenskapstanke
Leonardo da Vinci
Knöt makten till sig själva
Adel ersattes
av anställda
Viktiga länder:
Storbritannien
Frankrike
Spanien
Portugal
Nederländerna
Antiken
Medeltiden
Renässansen
Upplysningen
Tidiga renässansens makt
1700-talet
Hur har Liberalismen påverkat?
Amerikanska revolutionen
Boston tea party
Franska revolutionen
1789
Kungafamiljen
Ludvig XVI
Marie-
Antoinette
Frihet från förtryck och
höga skatter
Adel
Präster
Tredje ståndet
Vem tror ni kände sig i behov av mer frihet?
Bastiljen stormas
- 14 juli 1789
Franska samhället
Giljotin
Napoleon
1799
Valafficher -
Vem tror ni ligger bakom?

Vad fick ni veta att partierna vill?
Vilka afficher tror ni påverkar mest? - Varför?
Liberalism
Individens frihet
Individen stark
- kan klara sig själv
Staten lägger sig i för mycket
Individen har rättigheter
Ekonomisk liberalism
Om människor får styra sig själva leder detta till mesta möjliga lycka för alla
Den osynliga handen
Marknaden styr sig själv
Inriktningar
Laissez-faire-liberalism
(nyliberalism)
* Staten ska knappt finnas alls
Socialliberalism
* För att varje individ ska kunna utvecklas behövs tillgång till skola och vård
* Staten ska ta hand om de allra svagaste
Adam Smith
John Locke
J.S. Mill
Vem tror ni kan lockas av Liberalismen?
De som kan ta hand om sig själva:
* de med pengar
* de med utbildning
Kapitalism
Konservatismens ursprung?
Adel
Präster
Tredje ståndet
Vem tror ni kände sig hotad av att den franske kungen förlorade makt?
Franska revolutionen
Förändringar ska ske långsamt och med eftertanke!
Konservatism
Edmund Burke
Bevara (konservera)
Förändringar ska ske långsamt
Varje beslut ska fattas med tidigare generationer och framtida generationer i åtanke
Alla är del i något större: familj, släkt, samhället, landet
Inriktningar
Socialkonservatism
* Staten ska ta hand om de svaga - få de nya klasserna att bli delar av samhället
Vem tror ni kan lockas av Konservatismen?
De som har makten
* adeln (1800-talet)
* idag?
Reaktion på Franska revolutionens snabba förändringar
Simpsons
Bart sköter inte skolan
Homer dricker en massa öl
Maggie skjuter Mr. Burns
Lisa vill bli budhist och vegetarian
Marge vill ha ett arbete istället för att vara hemmafru
Socialismens ursprung
Arbetarnas villkor
under 1800-talet

Var kom arbetarna ifrån?
Vad var dåligt?
Industriella revolutionen
Urbanisering
Socialism
Karl Marx
Engels
"Proletärer i alla länder, förenen eder"
Reaktion på arbetarnas utsatta situation
Alla är del av en klass
Individen är svag,
men gruppen är stark
Historien drivs framåt av klasskamp
- arbetare (proletärer)
- borgare (bourgeoisie/kapitalister)
- överklass
Ägande förtrycker
Vem tror ni kan lokas av Socialismen?
De svaga i samhället
* de som inte kan göra sin röst hörd
Inriktningar
Kommunism
* Makten ska tas med våld
* Fokus på klasslöst samhälle
Socialdemokrati
* Makten ska tas demokratiskt
* Fokus på att utjämna skillnader
Nationalismens ursprung?
Napoleon
1799
Liberala partier i Sverige
* Utöka antalet platser i arbetsmarknadsutbildning kraftigt och utöka möjligheten för Arbetsförmedlingen att anvisa sökande till andra utbildningsformer.
* Det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens i många yrken.
* Erbjud långtidsarbetslösa utbildning eller subventionerade jobb som ger kompetens och erfarenhet som efterfrågas av arbetsgivare

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
* Valet står mellan fortsatta skattesänkningar och nedskärningar eller investeringar i skola, fler jobb och stärkt välfärd. Vi socialdemokrater anser att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. * Skatter behövs för att kunna finansiera det vi tillsammans har nytta av. Sverige har stora behov av investeringar i järnvägar, tunnelbana, vägar, utbildning och forskning. Insatserna mot skattefusket behöver förstärkas.
Miljöpartiet
Miljöpartiet vill
• investera i kollektivtrafik, moderna bostäder och förnybar energi,
• minska regelkrånglet för företagen,
• att småföretagen ska kunna anställa billigare,
• satsa på gröna innovationer och modernisera industrin

Ett femte jobbskatteavdrag
Socialavgiftsavdrag för små- och medelstora företag
Lärlingsjobb som ny anställningsform med helt avskaffad arbetsgivaravgift
Stoppad arbetskraftsinvandring till låglöneyrken
Starta-eget-bidrag från 20 år
Slopade instegsjobb
Satsning på högre utbildning och komvux
Sverigedemokraterna
Folkpartiet vill:
Sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Unga och andra som står långt från arbetsmarknaden ska ha lättare att få sitt första jobb. Fler lärlingsjobb och lägre ingångslöner gör att fler kommer in på arbetsmarknaden.
Modernisera arbetsrätten. Turordningsreglerna i LAS ska baseras på kompetens, inte anställningstid. Samtidigt ska anställda som förlorar arbetet få bättre hjälp i omställningen och taket i a-kassan höjas den första tiden.

Folkpartiet
Centerpartiet vill:
Göra det enklare att starta och driva företag
Att det ska vara lättare för unga att få sitt första jobb
Låta fler förmedla de lediga jobben
Göra om LAS så att kompetensen och inte anställningstid blir det viktiga

Centerpartiet
Alliansregeringen har genomfört fem jobbskatteavdrag vilket inneburit skattesänkningar på en månadslön per år för heltidsarbetande. De flesta bedömare uppskattar att jobbskatteavdraget har inneburit att vi i dag har 70 000-100 000 fler som arbetar än vad vi annars hade haft. Jobbskatteavdraget gör också att fler väljer att söka arbete i stället för att lämna arbetsmarknaden.
Kristdemokraterna
Moderaterna
•En politik för full sysselsättning går hand i hand med en politik som underlät­tar för företagande och gör det enklare att anställa. Skatter och regler ska utformas så att det är möjligt att leva i hela landet.
Kan man se ideologin?
Vad tror ni Liberalismen tycker om det här?
Vad tror ni Konservatismen tycker om det här?
Vad tror ni Socialismen tycker om det här?
Maktbalans!
Wienkongressen 1814-1815
Maktbalans!
Wienkongressen 1814-1815
Vissa gränser drogs efter var folk bodde!
Hur har Nationalismen påverkat?
Italien - 1800-talet
Tyskland - 1800-talet
Vad tror ni Nationalismen tycker om det här?
Nationalism
"Ett folk, en stat"
Reaktion på Napoleons
härjningar i Europa
Varje folk ska ha rätt
att bilda en egen stat
Vad är ett folk?
Ett folk:
* Samma språk
* Samma religion
* Samma historia
* Samma traditioner
* Samma kultur
En stat med ett folk
är en Nationalstat
Folk utan stat
Folk med stat
Staten är inte en enhetlig nationalstat
("Vi" vill ha "vårt" land själva!)

Staten borde göra sig av med andra folk
("Vi" vill inte ha "dem")
Demokratisk och bra sida:
* Skapar en "Vi och dom"-känsla som
* Ger stöd åt folk som är
utsatta och utan stat
Odemokratisk och dålig sida:
* Skapar en "Vi och dom"-känsla som
* Stänger ute folk och ger stöd åt att utsätta folk för förtryck
Folket har ingen stat
Borde få bilda stat
Fördjupning!
Vad vet ni om de olika partierna?
- vad vill de?
- partiledare?
- vem vill de samarbeta med?

Enas!
(Bildar nationalstater)
Välj 3 frågor som ni vill ta reda på vad partierna tycker i!
Sök information och var källkritiska!
Vad är en ideologi?
- gå igenom början av faktatexterna
Full transcript