Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЭРҮҮЛ АХУЙ НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН

No description
by

Happy Happinesd

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЭРҮҮЛ АХУЙ НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН

Импортын болон дотоодын үйлдвэрийн хүнсний бүтээгдэхүүн, гоо сайхан, ахуй хэрэглээний бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн дотоод халдварын тандалт, гадаад орчны нян судлалын шинжилгээнд хүнд өвчин үүсгэгч эмгэг төрөгч нян, хөгц, мөөгөнцөр,тэдгээрийн хоруу чанар, өвчин дамжуулагч үе хөлтөн шавьж, мөн генетикийн өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүнийг илрүүлэх эрүүл зүйн цогц шинжилгээ хийдэг 15 нэгж лаборатори юм.

Эрүүл ахуй нян судлалын лаборатори нь:
Шадар сайдын 2013 оны 107 тоот тушаалын дагуу нийт
19
хүний орон тоогоор батлагдсанаас 2014 онд нийт
17
хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэсэн.
Эрүүл ахуй нян судлалын лабораторийн шинжээч, лаборант, ажилчид дотоод зохион байгуулалт, аюулгүй ажиллагаа, халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахин арга хэмжээг авах, дээж хүлээн авах, шинжилгээг үнэн зөв гүйцэтгэх, хариуг хугацаанд нь гаргах, үйл ажиллагаа болон шинжилгээний мэдээ тайланг 7, 14, улирал бүр төвлөрүүлэх ажиллагааг хэвийн явуулж хариуцлагатай гүйцэтгэж ажилласан.
Эрүүл ахуй нян судлалын лаборатори ажилчдын хурлыг нийт 9 удаа, хийж протокол хөтлөн, захиргаанаас өгсөн үүрэг даалгавар, төлөвлөгөөт ажил, цаг үеийн мэдээ мэдээлэлийг цаг тухайд нь танилцуулж ажиллав.
2014 оны эхний улиралд бүтэц үйл ажиллагаа өөрчлөгдсөнтэй холбоотой ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулсан
MNS ISO 17025 -н дагуу лабораторийн дотоод аудитад оролцож үйл ажиллагаагаа сайжруулах тал дээр өөрсдөөс шалтгаалах жижиг үл тохиролуудыг бүрэн залруулан ажилласан.
УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР:
ЭРҮҮЛ АХУЙ НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН
2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ЭАНСЛ-ийн менежер Д.Сайнжаргал
2014.12.08

ШИНЖИЛГЭЭ, СОРИЛТ, ТУРШИЛТЫН ТАЛААР:
Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
Асуулт
Санал
Зөвлөмж

Зорилтот ажлын хүрээнд
Шинжлэж буй дээжийг итгэмжлэлийн хүрээнд тусгагдсан үзүүлэлт тус бүрээр бүрэн шинжилгээг хийх
Итгэмжлэлийн хүрээг өргөжүүлэх
Шинжилгээний хариуг үнэн, зөв, шуурхай гаргах
Аливаа асуудалд нэг байр сууриар хандах


ХҮНСНИЙ МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
ШИНГЭН ХҮНС, ЦЭВЭР УСНЫ МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
ЭАНСЛ БҮТЭЦ, ОРОН ТОО, НЭГЖҮҮД
МЕНЕЖЕР - 1 Д.САЙНЖАРГАЛ
АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ - 1 Б.ЦОГТГЭРЭЛ
ЗӨВЛӨХ ЭМЧ - 1 О.МӨНХТУЯА
ДЭЭЖ ХҮЛЭЭН АВАХ ШИНЖЭЭЧ -1 Ш.ЦЭНД-АЮУШ
ШИНЖЭЭЧ - 11, ЛАБОРАНТ - 3, ШИЛ УГААГЧ-1, АРИУТГАГЧ-1
15 НЭГЖ ЛАБОРАТОРИ
АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ Б.ЦОГТГЭРЭЛ
ШИНЖЭЭЧ Л.ЦЭНГҮҮНМАА
ШИНЖЭЭЧ - 1 Л.ЦЭНГҮҮНМАА
БАГАЖИТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ Б. ЦОГТГЭРЭЛ
ЛАВЛАГАА, СТАНДАРТ ӨСГӨВРИЙН ЛАБОРАТОРИ
ӨСГӨВРИЙН САН
ШИНЖЭЭЧ - 1 Б.ЯНЖМАА
ХӨГЦ МӨӨГӨНЦРИЙН ЛАБОРАТОРИ
БОХИР УС, ХӨРСНИЙ МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
ЭМНЭЛГИЙН ДОТООД ХАЛДВАРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
МАХ МАЛЫН ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАБОРАТОРИ
ПАРАЗИТОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
БИОТУРШИЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
ТЭЖЭЭЛТ ОРЧНЫ ЛАБОРАТОРИ
УГААЛГЫН ЛАБОРАТОРИ
ГОО САЙХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ
АРИУТГАЛ ХАЛВАРГҮЙТГЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ
ШИНЖЭЭЧ - 1 М.НАРАНГЭРЭЛ
ШИНЖЭЭЧ, ПАРАЗИТОЛОГИЧ
- 1
А.БОЛОРМАА Ж.А

Э.УЯНГА
ШИНЖЭЭЧ - 1 Э.ШИНЭ-ОД Э.УЯНГА
ШИНЖЭЭЧ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЭМЧЭМЧ
- 1
Б.БЯМБАСҮРЭН Ж.А

ЖАВЗАНПАГМА
ШИНЖЭЭЧ - 1 Л.СЭР-ОД
ШИНЖЭЭЧ, МАЛЫН ЭМЧ -
2

Э.ШИНЭ-ОД

1 ОРОН ТОО ДУТУУ

ШИНЖЭЭЧ - 1 Ц.ЧУЛУУНБААТАР
АРИУТГАГЧ - 1 Ш.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
ШИЛ УГААГЧ - 2 Б.ОТГОНСҮРЭН
1 ОРОН ТОО ДУТУУ
ШИНЖЭЭЧ - 1 Д.ЛХАМСҮРЭН
ЛАБОРАНТ - 1 Ч.АРУИНЗУЛ
ЛАБОРАНТ - 1 Х.ХУЛАН
ЛАБОРАНТ - 1 С.АРИУНАА
УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР:
ЭАНСЛабораторийн Итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөхтэй холбогдуулан :

Мах малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний лаборатори,
Молекул биологийн лаборатори,
Гадаад орчны лаборатори,
шинээр ажиллагаанд оруулсан тоног төхөөрөмжийн судалгааг хавсралтаар гаргаж СХЗГазрын Итгэмжлэлийн хэлтэст хүргүүлж:

Молекул биологийн лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээг
4
төрөлд
13
үзүүлэлтээр;
Гадаад орчны лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээг
2
төрөлд
6
үзүүлэлтээр тус тус итгэмжлүүлэв.

СХЗГ, ЭШСЭҮТ-н ур чадварыг үнэлэх хэлтэсээс ирүүлсэн 2014 оны I, IV-р улиралын ур чадварыг үнэлэх тестийг 4 нэгж лабораторид хийж хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн.
Олон улсын шинжилгээний ур чадварыг үнэлэх байгууллага FEPAS-н тестэд Сүү сүүн бүтээгдэхүүнд M190d20 олон улсын код бүхий
Cronobacter (Enterobacter) sakazakii-
г хүүхдийн сүүн тэжээлд тодорхойлох сорилтод оролцож "
хангалттай сайн
" үнэлгээ авсан.

Шинжээч Б.Уянга /2014.05.02/,
Шинжээч А.Цэнд-Аюуш /2014.10.21/,
Шинжээч Д.Лхамсүрэн /2014.12.03/
Шинжээч Л.Цэнгүүнмаа /2014.08.08/ нарын дагалдан суралцах хугацаа нь дууcгавар болж удирдлагын зөвлөлийн хурлаар орж жинхлэн, ажиллах тушаал гаргав.

дагалдан шинжээч - Жавзанпагма
дагалдан лаборант - Х.Хулан
Эрүүл ахуй нян судлалын лабораторид нийт
118
албан бичиг ирж шийдвэрлэгдсэн байна:
Дадлагажуулах сургалтын хүсэлт- 21
Гэрээ байгуулах - 29
Бүтээгдэхүүн шинжилгээнд хамруулах -77
Бусад –4

Нийт
60
эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан шинжилгээ хийж байгаагаас 2014 онд 29 эмнэлэгтэй шинээр гэрээ байгуулж, 31 эмнэлгүүдийн шинжилгээний гэрээг шинэчлэн графикт шинжилгээг хийж ажиллав:
Улсын эмнэлэг - 9,
Хувийн эмнэлэг - 51

МХЕГ-н Удирдамжтай дээж - 1117,
Гомдлын дээж - 27,
Хордлогын - 53,
Давтан дээж - 4,
ШӨХТГ - 29 дээж тус тус хүлээн авч шинжилгээг хийн хариуг шуурхай гаргаж өгсөн.

7 дугаар сарын 9-нд ирсэн “Ардын хувьсгалын 93 жилийн ой баярын хүндэтгэлийн зоогонд зориулагдсан Баяр наадмын хүндэтгэл”-ийн 7 дээжинд микробиологийн шинжилгээ хийж хариуг хурдан шуурхай гаргаж өгсөн.
8 дугаар сарын 25-нд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын “HNJV” ХХК-ийн ажилчдын хоолны хордлогын 48 дээжинд 4 үзүүлэлтээр, 12 дээжинд 5 үзүүлэлтээр нян судлалын шинжилгээг хийхэд 12 дээжинд
E.coli
, 5 дээжинд
В.Cereus
, 1 дээжинд
Citrobacter freundii
тус бүр илрүүлж хариуг гаргав.
9 сарын 1-нд шинжилгээгээр ирсэн хордлогын “DODO” пиццаны дээжинд шинжилгээ хийж
S.aureus
илрүүлж баталгаажуулан хариуг шуурхай гаргасан.
“Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар”-аас худалдаалагдаж буй бэлэн гоймонд хийгдсэн удирдамжтай шалгалтын шинжилгээг хийж цаг тухайд нь хариуг гаргаж ажилласан.
БНСУ-д зохион байгуулагдсан Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний гомдлын дээжийг 9 сарын 26-нд хүлээн авч шинжилж,
B.cereus, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis
гэж баталгаажуулсан.
Иргэний гомдлыг үндэслэн Гоё нэрийн тараг болон бусад төрлийн тарагнуудад Ашигтай бичил биенийг тоог тодорхойлох шинжилгээг хийж гүйцэтгэн хариуг хүргүүлэв.
Түүнчлэн 9 сарын 29-нд Дархан-Уул аймгаас хордлогын 2 цэвэр өсгөвөр ирснийг Vitek 2 Compact багажит шинжилгээгээр E.coli илрүүлж баталгаажуулсан.
Удирдамжтай шалгалтаар ирсэн 65 хөрсний дээжнээс Архангай аймаг-5, Өвөрхангай аймаг-6, ХУД- ээс хөрс1, СХД- дүүрэн 10, Сэлэнгэ аймаг 10, ЧДүүрэн 9, Өвөрхангай 1, Дундговь аймаг 3, Орхон аймаг 3, Сүхбаатар аймаг 6, Өмнөговь аймаг 6, Завхан аймаг 4, Дорноговь 1, шинжилгээ хийж хариуг хурдан шуурхай гаргаж өгсөн.
“Монгол Маркет” ХХК-тай хамтын гэрээний дагуу Сэлэнгэ аймгийн Мандалын сумын дахь “Бороо Гоулд”- ийн Алтны уурхай дахь ажилчдын хоолны газраас 3 удаа явж арчдас болон хоолны дээж авч шинжилгээг гүйцэтгэж хариуг гарган өгсөн.

Төв аймаг, Налайх, Багануурын дүүргийн МХГазрын дэргэдэх лабораторийн дотоод үйл ажиллагаатай танилцан цаашид лабораторийн шинжилгээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор зөвөлгөө зөвлөмж өгч ажиллав. /П.Отгонбаяр/
Замын – Үүд боомт ХМХАлбаны Нэгдсэн Лабораториудад 5 хоногийн хугацаатай ажиллан түргэвчилсэн шинжилгээ, хөгц бактери таньж тодорхойлох шинжилгээний аргаар шинжээч, лаборантад шинжилгээг гардан хийж, аргазүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. /Б.цогтгэрэл/
ХАБҮЛЛ-ийн ерөнхий захирлын тушаалын дагуу 11 сарын 3-8 хооронд Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн МХГ-ын лабораториуд болон Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг хилийн боом дахь ХМХА-ны лабораториудад дотоод аудит хийсэн /Л.Сэр-од/
11 сарын 5-11 хооронд Төв аймаг, Дундговь, Өмнө аймгийн МХГ-ын лабораториудад дотоод аудит хийсэн. Дотоод аудит хийн тайланг гаргаж ЭШСЭҮТ-ийн ахлах мэргэжилтэнд өгсөн. /Б.Цогтгэрэл/

Цэвэр өсгөвөр сэргээх хадгадах тээвэрлэх үйл ажиллагааны стандарт ажлын зааврыг шинэчлэн боловруулж, ЭАНСЛ-ийн шинжилгээний үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа
8
бактер, хөгц, мөөгөнцрийн хэв шинжит өсгөвөрийг сэргээн хадгалж, 5 хэв шинжит өсгөвөрийн баяжуулалтыг 3, 6, 9, 10 сард шинээр сэргээж багажаар баталгаажуулсан.
Сэргээсэн өсгөврөөс Ховд, Сүхбаатар аймгийн МХГЛ, УСУГ-ын лабораторид 4 хэв шинжит өсгөвөр хүргүүлэв.

Cтандарт омог
1. Salmonella enterica ATCC 14028
2. E.сoli ATCC 8739
3. Listeria monocytogenes ATCC 19115
4. Staphylococcus aureus ATCC 6538
5. Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
6. Aspergillus niger/brasiliensis ATCC 16404
7. Candida albicans ATCC 12031
8. Bacillus cereous ATCC 14579


2014 оны жилийн эцсийн байдлаар Эрүүл ахуйн нян судлалын лаборатори нийт
17982
дээжинд
48041
үзүүлэлтээр шинжилгээ сорилт, туршилт хийснээс шаардлага хангаагүй сорьцын тоо 535 байгаа нь шинжилгээнд хамрагдсан дээжний нийт
2,9%
-ийг эзлэж байна.
Нийт
155126900
төгрөгийн орлого бүхий төлбөрт шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн байна.
Үүнээс итпортын 9167 дээжинд 23591 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийснээс шаардлага хангаагүй дээжийн тоо 26, дотоодын 8815 дээжинд 24450 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийснээс шаардлага хангаагүй дээжийн тоо 509 байна.
Full transcript