Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3

No description
by

Abdurrahman Gümrah

on 26 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3

Taşıma Belgeleri
Kara Yolu Konşimentosu
Deniz Konşimentosu
Ikıncı Kaptan Makbuzu
Rıhtım Makbuzu
Havayolu Konşimentosu
Demir Yolu Hamule Senedi
Nakliyeci Makbuzu
FIATA Taşıma Belgeleri
Paket Postası Makbuzu

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Sigorta Belgeleri
Sigorta Poliçesi
Sigorta Sertifikası
Dış Ticaret işlemleri muhasebesi ııı. hafta sunum
Karayolu Konşimentosu
Konşimento:
Taşıma Senedi
Kamyonla yapılan taşımalarda taşıyıcı tarafından düzenlenen belge.
Deniz Konşimentosu
Malı yükletenin isteği üzerine taşıyıcı tarafından verilen belge.
ikinci kaptan makbuzu
Malların gemiye yüklendiğini gösteren ve daha sonra deniz konşimentosu ile değiştirilen belge.
Rıhtım Makbuzu
Malların yüklenmek üzere rıhtıma gönderildiğinde düzenlenen belge.
Havayolu Konşimentosu
Malların havayolu ile sevk edilmesinde düzenlenen belge.
Demir Yolu Hamule Senedi
Malların demir yolu ile sevkinde ihracatçı demiryolu tarafından düzenlenen belge.
Nakliyeci Makbuzu
Kendi adlarına veya başkaları adına taşımacılık yapan nakliyeciler tarafından düzenlenen belge.
FIATA Taşıma Belgeleri
Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu tarafından kendisine üye olan taşıma acenteleri için standart hale getirmiş olduğu sadece karayolu taşımacılığında kullanılan belgelerdir.
Paket Postası Makbuzu
Ihracata konu olan malların posta ile de gümrük beyanı açılarak sevki yapılabilir. Ithalatçıya posta ile gönderilecek malın bulunduğu kolinin ithalatçı veya ithalatçının bankasına sevk edilmek üzere "Posta Idaresi"ne verilmesi karşılığında düzenlenen belgedir.
Sigorta Poliçesi
Dış ticarete konu olan malların yüklendikleri yerlerden ithalatçıya teslim edilecekleri ana kadar uğrayabilecekleri hasarlara veya avaryalara karşı sigorta edildiklerini gösteren belgedir.
Avarya
Deniz ticaretinde gemiye yada yüke gelen zarar. Bu zarardan gemi ve yük sahiplerine veya onların sigortacılarına düşen pay.
Sigorta Sertifikası
Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatçıların kat'i sigorta öncesi düzenlettirdikleri belgedir.
Peşin Ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditifli Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Konsinye Satış Ile Ödeme
Prefinansman Yöntemiyle Ödeme
Açık Hesap Şeklinde Ödeme
Peşin Ödeme
Mal bedelinin ithalatçı firma tarafından ödendikten sonra, ihracatçı firmanın ihracata konu olan mal gönderdiği ödeme şeklidir.
Peşin Ödeme Süreci
Firmalar arasında sözleşme yapılır.
Ithalatçı firma ihracatçının banka hesabına mal bedelini gönderir.
Ihracatçı para geldikten sonra malları gönderir.
Ithalatçı peşin ödeme beyanı ile malları gümrükten çeker.
Ithalatçı risk alır, ihracatçının riski yoktur.
Mal Mukabili Ödeme
Ithalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra mal bedelini, ihracatçı firmaya ödeme yükümlülüğünü başlatan ödeme şeklidir.
Süreç;
Firmalar arasında sözleşme yapılır.
Ihracatçı firma malı ithalatçının ülkesine gönderir.
Ihracatçı belgeleri kendi bankası aracılığıyla yada doğrudan ithalatçıya gönderir.
Ithalatçı firma malı gümrükten çeker.
Ithalatçı mal bedelini banka aracılığıyla ihracatçıya gönderir.
Ithalatçı açısından risksiz, ihracatçı açısından risklidir.
Vesaik Mukabili Ödeme
Ithalatçı firmanın bankasının ihracat bedelini, ihracatçının bankasına ödemesi karşılığında belgelerin ithalatçıya teslimini öngören ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinin diğer bir ismi "Belge Karşılığı Ödeme" dir.
Firmalar arasında sözleşme yapılır.
Ihracatçı firma malları gönderir, mallar ithalatçı firmanın gümrüğüne gelir.
Belgeler, ihracatçı firmanın bankası aracılığıyla veya doğrudan ithalatçıya gönderilir.
Ithalatçı firma kendi bankasına mal bedelini öder.
Ithalatçı teslim aldığı ödeme belgeleri ile malı gümrükten çeker.
Süreç
Akreditifli Ödeme
Akreditif, ithalatçının talimatına dayanarak, bir bankanın belirli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla ihracatçıya ödeme yapacağını veya ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul edeceğini ihracatçıya yazılı olarak taahhüt etmesidir.
Süreç
Firmalar arasında sözleşme yapılır.
Ithalatçı bankasına gider ve ihracatçı lehine akreditif açılmasını ister.
Ithalatçının bankası ihracatçının bankasına akreditifi bildirir.
Ihracatçının bankası ihracatçı firmaya akreditifin açıldığını bildirir.
Ihracatçı malları ithalatçıya gönderir.
Ihracatçı malların sevk belgelerini kendi bankasına verir.
Ihracatçı mal bedelini kendi bankasından alır.
Ihracatçı bankası belgeleri ithalatçı bankaya gönderir.
Ithalatçı banka mal bedelini tahsil ettikten sonra belgeleri ithalatçıya verir.
Ithalatçı firma malları gümrükten çeker.
Kabul Kredili Ödeme Şekli
Ithalatçı firmanın, ihracatçı firma tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek malları gümrükten çekmesine imkan sağlayan ödeme şeklidir.
Süreç
Firmalar arasında sözleşme yapılır.
Ihracatçı firma malları ithalatçı firma ülkesine gönderir.
Ihracatçı firma gerekli belgeleri ve vadeli poliçesini bankasına teslim eder.
Ihracatçı banka belgeleri ve poliçeyi ithalatçının bankasına gönderir.
Ithalatçının bankası ithaaltçıya poliçe ve belgelerin kendisine ulaştığını bildirir.
Ithalatçı gümrük idaresine başvurarak malları çeker.
Konsinye Satış Şeklinde Ödeme
Malın yurt dışına gönderildikten sonra konsinyatör aracılığıyla ithalatçıya tanıtılması, kullandırılması ve satılması işlemine dayanan ödeme şeklidir.
KONSINYE ?
Konsinye
Bir satıcının, başka bir satıcı, dağıtıcı veya komisyoncuyla mallarının ederini satıldıktan sonra almak üzere yaptığı satış, ödeyesiye satış. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere mal gönderilmesi biçiminde gerçekleştirilen, mal bedelinin sonradan ödendiği ve tamamen güvene dayalı bir satış ve ödeme yöntemi.
Süreç
Konsinye satış için yasal yükümlülükler yerine getirilir.
Ihracatçı firma ile konsinyatör arasında sözleşme yapılır.
Mallar konsinyatör firmaya gönderilir.
Konsinyatör malı alıcı bulunana kadar kendi koruması altında bulundurur.
Konsinyatör mala alıcı bulur ve bu alıcıya yapılacak satışı ihracatçı firmaya bildirir.
Ihracatçı satılan mal kadar faturayı keserek konsinyatöre gönderir.
Faturanın düzenlenme tarihinden itibaren malın bedelinin ödenmesi sorumluluğu konsinyatör firmaya aittir.
Konsinyatör sözleşmede yazılan komisyonunu ayrıca fatura düzenleyerek tahsil eder.
Prefinansman Şeklinde Ödeme
Ihracata konu olan ürünün üretiminin finansmanında kullanılmak üzere ithalatçıdan bedelin kısmen veya tamamen sağlanmasıdır. Alıcı Firma Prefinansmanında, peşin ödemede olduğu gibi mal gönderilmeden önce mal bedeli gelmektedir. İthal edilecek mal karşılığı para, önceden ithalatçı tarafından ihraç malının üretim veya tedarik edilmesi için kredi olarak gönderilir; fakat ihracatın yapılması anında mal bedeli haline gelir.
Açık Hesap Şeklinde Ödeme
Dış ticarette ithalatçının ihracatçıdan malı aldıktan sonra, uygun bir zamanda, bankası aracılığyla ihracatçıya malın bedelini gönderdiği veya beğenmezse malı geri gönderdiği ödeme şekli.Burada ihracatçının, malın bedelini alıp alamayacağı veya alacaksa ne zaman alacağı belli değildir.Çünkü ithalatçı, istediği zaman mal bedelini gönderir veya hiç göndermez.Bu yüzden, Açık Hesap, ihracatçı açısından en riskli, ithalatçı açısından ise sıfır riskli bir ödeme şeklidir.
Full transcript