Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Amerika Birleşik Devletleri’nin Eğitim Sistemi ve Öğretmen Y

No description
by

ilknur A. S.

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Amerika Birleşik Devletleri’nin Eğitim Sistemi ve Öğretmen Y

Eğitimin Genel Durumu
Eyaletler ve Yerel Yönetimler Odaklı (Adem-i Merkezi)
Öncelikler, değerler ve ihtiyaçlar
Eğitimde ortalama 180-181 iş günü
Ücretsiz zorunlu eğitim
Esnek eğitim yapısı

Konunun Genel Hatları:

İlköğretim ve ortaöğretime dair birkaç veri
54 milyon öğrenci
3.4 milyon öğretmen
6-17 yaş arası okullaşma oranı: %98

Eğitim Yapısı
İlköğretim ve ortaöğretim toplam olarak 12 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır.

Eyaletlere göre 4 ayrı şekilde gerçekleşmektedir:

6 yıl ilkokul + 6 yıl lise,
8 yıl ilköğretim + 4 yıl lise,
5 yıl ilkokul + 3 yıl ortaokul + 3 yıl lise
4 yıl ilkokul +4 yıl ortaokul + 4 yıl lise
Okul Öncesi Eğitim
Kreşler, gündüz bakım evleri ve anaokulları (nursery school, preschool, day care centers, prekindergarten ve kindergarten)
Head Start Programı (Düşük gelirli, 3-4 yaş)
Early Reading First Programı
İlköğretim ve Ortaöğretim
Okul öncesi eğitim programlarını amacı çocukları ilköğretime hazırlamak, kendilerine güvenlerini artırmak, arkadaşlarıyla iyi geçinmelerini öğretmek, iyi çalışma ve oyun alışkanlıkları kazandırmaktır.
Amerika Birleşik Devletleri’nin
Eğitim Sistemi
ve
Öğretmen Yetiştirme Sistemi

Ülkenin Genel Durumu
Federal Anayasal Cumhuriyet
İngilizce (de facto)
50 Eyalet ve 1 Federal Bölge (+ Denizaşırı topraklar)
%73 Hristiyan
Nüfus: 317,488,600
Yüzölçümü: 9,826,630 km2
Eğitimin Finansmanı kısmen federal devlet, kısmen de yerel odaklı
3-5 yaş arasında %64 okullaşma
5 yaşın büyük çoğunluğu kindergarten eğitimi almakta (devlet, ücretsiz)
Çoğu ilkokulda ücretsiz kindergarten
Ortalama 20 kişilik sınıflar
Hazırlayan: İlknur Akyıldız Sarıbaş
Ülkenin Genel Durumu
Eğitim Sistemi Genel Durum
Örgün Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
İlköğretim
Ortaöğretim
Ortaokul
Lise
Yükseköğretim
Öğretmen Yetiştirme
Türk ve Amerikan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
KAYNAKÇA
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
Eğitimin Genel Sorumluluğu
ABD’de eğitimin yönetimden sorumlu bir bakanlık yoktur.
Merkezi kontrol azdır, yetki ve sorumluluklar yerel birimlerde yoğunlaşmıştır.
Eğitim konusunda sorumluluk eyaletlere bırakılmıştır.
Eğitimde
Federal Hükümetin Rolü
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
Yerel çabaları, özel sektörü, toplumsal örgütleri, velileri ve öğrencileri eğitimin kalitesini geliştirmeye yönelik teşvik etmek
Toplumun, velinin ve öğrencilerin eyalet eğitim programlarına ilişkin ilgilerini arttırmak
Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek
Federal finans kaynaklarından eğitime ayrılanları yönetmek
Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi konusunda yasal yetki ve sorumluluklar
bazılarında eyalet meclislerine ait
bazılarında daha alt birim olan bölge idarelerine bırakılmıştır (School district)
Eğitimde Eyaletlerin Rolü
Eyaletlere göre zorunlu eğitim yaşı da değişmektedir.
ABD’de bütün bireyler en azından 16 yaşına kadar devam etmek zorundadır.
Zorunlu eğitim süresince kamu okullarında eğitim ücretsizdir.
Zorunlu Eğitim
Eyalet Düzeyinde Eğitimden Sorumlu Olan Birimler
Eyalet meclisi ve eyalet eğitim kurulu
Eyalet eğitim müdürü ve eyalet eğitim dairesi
Bölge eğitim müdürü ve bölge eğitim kurulu
Eğitim ile ilgili politikaların belirlenmesi ve bütçenin yönetilmesi
Eğitimle ilgili yasaları uygulamak
Öğretme ve idareciler için standartlar belirlemek
Eğitim öğretim standartlarını belirlemek
Okulların gelişimi için planlar yapmak
Vali ve kongre üyelerine önerilerde bulunmak
Öğretmen ücretlerini belirlemek
Eğitim bölgesi (School District) yapısını ve tipini belirlemek
Zorunlu eğitime okul yılının uzunluğuna karar vermek
Eyalet Meclisi ve Eyalet Eğitim Kurulu
Eyalet Eğitim Müdürü ve Eyalet Eğitim Dairesi
Bütün eyaletlerden sorumlu olan en yetkili kişi
Eyalet düzeyinde eğitim ile ilgili konularda teknik işleri yürüten ve eyalet hükümetine bağlı olan memurlar ve uzmanlardan oluşan birim (Eğitim hakkında verilerin toplanması)
Bölge Eğitim Müdürü ve Bölge Eğitim Kurulu
Bölge eğitim kurulunu eğitimin durumu ile ilgili kuramsal ve pratik konularda bilgilendirmek
Okul personelinin çalışmalarının organize etmek
Personel alımında ve terfilerde önerilerde bulunmak
Kurulun onayı ile okul bölgelerini belirlemek
Planlama yapmak
Okul programlarını değerlendirmek
Okul bölgelerinde eşgüdümü sağlamak
Okul binası ve diğer araç-gereçler hakkında önerileri geliştirmek
Eğitim Finansmanı
U.S. Department of Education - %7

Eyaletler - %50

Yerel Yönetimler - %41

Özel kuruluş ve kişiler - %2

Amaç
: çocukların genel zekalarını ve sosyal yönlerini geliştirmek
Dersler
: çoğunlukla tarih, okuma-yazma, telaffuz, matematik, müzik ve resim eğitimi
Toplam 12 yıl
5-8 yıl ilköğretim
4-6 yıl ortaöğretim
ortaokul (middle school/junior high)
6.-8. veya 7.-8. sınıf
lise (high school)
9.-12. sınıf
Her okulda ortalama 477 öğrenci
Sınıf düzeyleri bölge, eğitim felsefesi ve bina koşullarına göre farklılık göstermekte
Sınıfta kalma veya sınıf atlama var

Zorunlu Eğitim Yaşı
30 eyalette 16 yaşına kadar
9 eyalette 17 yaşına kadar
11 eyalet ve District of Columbia'da 18 yaşına kadar
2001 No Child Left Behind Act
3-8. sınıflarda ve en azından bir defa lisede okuma ve matematik seviye sınavı
2007-2008'den itibaren 3–5, 6–9, 10–12 sınıf düzeylerinde en azından birer defa fen bilgisi seviye sınavı
Yükseköğretim
Çok yönlü
Adem-i merkezi (decentralized)
Çekişmeli
Özerk
Sayılarla Yükseköğretim
4180 yükseköğretim kurumu
1700 iki yıllık
2450 dört yıllık
yaklaşık 1700 devlet
2480 özel kolej ve üniversite
Ortalama 14 milyon kayıtlı öğrenci

Yükseköğretime giriş
Not ortalaması (G.P.A.)
Tavsiye mektupları
TOEFL/ SAT(Scholastic Aptitude Test) ya da GRE ya da GMAT testleri
Niyet mektubu (Essay)
Ders dışı aktiviteler (Extracurricular activities)
Yaklaşık 9000 üzerinde kurum
4000'den fazlası degree-granting
kolej
üniversite (Bachelor's Degree)
community kolejleri (Associate Degree)
5,000'in üzerinde non-degree-granting
mesleki eğitim
teknik eğitim
kariyer eğitimi kurumları
Akreditasyon
Akreditasyon birimleri Council on Higher Education Accreditation (CHEA) üyesidir
The U.S. Secretary of Education bu birimlerin listesini her yıl yayınlar
Öğretmen Yetiştirme
1-2 yıllık kolej ön eğitimi
+
Amerika genelinde uygulanmakta olan Skolastik Tutum Testi (SAT) veya Amerikan Kolej Test (ACT) sınav puanları
Lise diploması
Mezun oldukları okuldan alacakları referans mektupları
%45 teorik ders + %55 uygulama dersi
En az dört yıllık lisans eğitimi
En az dört yıllık lisans diploması
Ayrıntılar eyaletten eyalete farklılık gösterir
Emeklilik için belli bir dönem çalışma ve yüksek lisans şartı vardır
Bölüme Kabul Koşulları
Öğretmen Atamaları ve Emeklilik
Dört yıllık lisans
Okul müdürü olabilmek için yüksek lisans veya doktora derecesi
Öğretmenin atanması bölge düzeyindeki yetkililer tarafından gerçekleştirilir
Öğretmenler genellikle bir yıllığına alınır
Emekli olma hakkını elde etmek için yüksek lisans derecesi
Emeklilik hakkını kazanmak için belli bir dönem çalışmaları gerekir
Kaynaşık model

Ardışık model
Paralel Model
ABD VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Amaç Boyutunda Karşılaştırma
Süreç Boyutunda Karşılaştırma
Türkiye
ABD
1. Herkes için eğitimde fırsat eşitliği
2. Kanun ırk, cinsiyet, sosyoekonomik, durum ve aile yapısına göre ayrım yapılmaması

1. Atatürk ilke ve inkılâplarına ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletini seven ve daima yücelten, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve  karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan  haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;    yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek
Yapı Boyutunda Karşılaştırma
Türkiye
ABD
1. Eğitim sistemi yereldir.

2. Merkezde başlı başına bir eğitim bakanlığı yoktur. Merkezi yönetimde eğitim işlerini Başkanlık Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık, Eğitim ve Sosyal Sorunlar Dairesi yürütmektedir.

3. Eyalet sistemi vardır.

4. Eyaletin eğitim işlerinden sorumlu Eyalet Eğitim Kurulu ve Eyalet Eğitim Müdürüdür.

5. Okul müdürleri yerel yönetime bağlıdır.

6. Merkezi bir yükseköğretim kurumu yoktur, üniversiteler özerktir.

7. Okul yapılanması 6+6, 6+3+3, 4+4+4 ve 8+4 olmak üzere 4 ayrı biçimdedir.

8. 12 yıllık eğitim zorunludur.

1. Eğitim sistemi merkezidir.

2. Bakanlıkta birçok genel müdürlük bulunmaktadır

3. İl sistemi vardır.

4.İlin eğitim işlerinden sorumlu il milli eğitim müdürüdür.

5. Okul müdürleri merkezi idareye bağımlıdır.

6. YÖK bütün yetkiyi merkezde toplamıştır.

7. Okul sistemi yapılanması 4+4+4’tür.

8. 12 yıllık eğitim zorunludur.Türkiye
ABD
1. Program ve yasal düzenlemeler eyalet meclislerince yapılmaktadır.

2. İlköğretimde haftalık ders saati sayısı eyaletlere göre farklılık göstermektedir.

3. İlköğretimde okullaşma oranı %99’dur.


4. Eğitim dili İngilizcedir.

5. Özel okullara merkezi hükümetin ve yerel hükümetin destekleri vardır.

6. Yüksek öğretime geçişi özerk üniversiteler kendileri belirlemektedir.

1. Program ve yasal düzenlemeler merkezden yapılmaktadır.

2. İlköğretimde haftalık ders saati sayısı 30’dur.

3. İlköğretimde okullaşma oranı brüt %95.5 net %89.7’dir.

4. Eğitim dili Türkçedir.

5. Özel okullar öğretmenlerin ücretlerini kendileri öderler.

6. Yüksek öğretime geçişte YGS LYS merkezi sınavlar vardır.

Akyol, A. (1991). “Amerikan Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme”. Ankara.
Balcı, A. (2009). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 2. Baskı.
Baskan, G., Aydın, A. & Madden T. “Türkiye deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış”. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2006), 15(1), 35-42.
Erdoğan, İ. (2006). Çağdaş Eğitim Sistemleri. Sistem Yayıncılık. 6. Baskı. Syf: 91-121.
Erginer, A. (2007). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Türkiye Eğitim Sistemleriyle Karşılaştırmalar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Özdemir, S. & Erkuş, L. “ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akreditasyon Süreci ve Uygulamaları”. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Eylül (2009).
e-kutuphane.egitimsen.org.tr
http://turkey.usembassy.gov/educational_exchange.html adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
Organization of U.S. Education. http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-org-us.html adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
USNEI - Structure of U.S. Education. http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-structure-us.html adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
USNEI - Accreditation and Quality Assurance. http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-accreditation.html adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
USNEI - Institutions & Programs. http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-institutions-us.htm adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
Education in the United States - A Brief Overview-September 2005. http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/edus/index.html adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
USNEI - U.S. Network for Education Information. http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/edlite-index.html adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
Wikipedia. (2014). Amerika Birleşik Devletleri. http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri adresinden 25.04.2014 tarihinde alınmıştır.
KAYNAKÇA
Merkezi sınav yok
Bir yıl erken başvuru
Kişisel mülakat sınavı
Öncelik SAT veya ACT’de gerekli puanı alan ve lisede ilk % 25’e girenlere ait
Öğretmenlerin görev ve emekliliği
Virginia Üniversitesi Eğitim Fakültesine Giriş Koşulları
• Fen Edebiyat Fakültesinin ilk 2 yılını bitirmiş olmak ve not ortalamasının 2,7 veya üstünde olması,
• EDIS 2010’u (Eğitim Bilimine Giriş Dersi) tamamlamış veya kaydolmuş olmak

(Mesleki öğretim ve EDIS 2880 Alan Deneyimi). Ayrıca tüm adayların PRAXIS I (Ön-Mesleki Beceri Testleri), SAT (Sholastic Aptitude Test) ACT (American College Testing), VCLA (Virginia Communication and Literacy Assessment) testlerinden sadece birinden geçerli bir puan almaları
gerekmektedir.

Virginia Üniversitesinde Eğitim Fakültesi öğrencileri her yıl onların derslerdeki başarılarını ölçen sınavların yanı sıra üniversitenin diğer yıla devam edebilme şartı olan sınavlara da girerler.

Bu sınavlar; 3.Sınıfta Virginia Üniversitesi tarafından yapılan VCLA, 4. sınıfın sonunda GRE sınavı, 5. sınıfta yapılan VRA ve PRAXIS II sınavıdır. Bunun yanı sıra her yılın sonunda öğrenciler eğitimlerinde ilerlediklerini kanıtlayan portfolyo çalışmalarını teslim etmeleri gerekir.

Portfolyo onların yıl içerisinde hazırladıkları el çalışmaları, günlük planları, üniversitede öğretim elemanlarının geri bildirim notları,
kendi kendilerini değerlendirme notlarını içermektedir.

Ayrıca, okul deneyimi derslerinin değerlendirme raporları da internet üzerinde doldurularak portfolyo dosyasına eklenir.

Virginia Üniversitesinde ise öğrenciler ilk iki yılı Fen Edebiyat Fakültesinde okuduktan sonra 2. yılın sonunda ana dal tercihi yaparlar.

Öğretmen olmak isteyen Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri
Önkoşul Eğitim Dersleri alırlar, bu dersleri almayan öğrenciler Eğitim Fakültesine kabul edilmezler.

Eğitim Fakültesine geçmek isteyen öğrenciler gerekli koşulları sağlıyorlarsa başvurularını yaparlar. Eğitim fakültesine kabul edilen öğrenciler 3. yılında eğitim dersleri ve okul deneyimi derslerini alırken Fen Edebiyat Fakültesinden ders almaya devam ederler.

Eğitim süreci içinde öğretmen olmaktan vazgeçen öğrenciler Fen Edebiyat Fakültesine geçerek eğitimlerine devam edebilirler. Aynı şekilde
Eğitim Fakültesinde okurken de branşını değiştirmek isteyen öğrenciler alanlarını değiştirebilirler.

Derslerinde başarılı olan öğrenciler Master of Teaching (öğretmenlikte yüksek lisans) derecesiyle mezun olurlar. Aynı zamanda öğrenciler Fen Edebiyat Fakültesi diplomalarını alırlar.
Full transcript