Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pravilnik novo

No description
by

Sanja Jovanović

on 7 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pravilnik novo

Министарство
просвете и науке


ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА
(ССУ)
Наставника, васпитача и стручних сарадника
(„Сл. Гласник РС“,
бр. 13/12 и бр.31/12)

Појачана
обавеза

стручног усавршавања


Дозвола за рад (лиценца) се може
суспендовати
у случају да се запослени не усавршава у складу са Законом и Правилником
ССУ
је
ОБАВЕЗНА АКТИВНОСТ
наставника и стручног сарадника у оквиру 40 часовне радне недеље.

То подразумева и сачињавање
плана
стручног усавршавања.

- Планирање стручног усавршавања у установи (
Школа
)

- Лични план професионалног развоја (
наставник и стручни сарадник
)
+
Структура бодовања
Стручно усавршавање на акредитованим семинарима по компетенцијама и приоритетима
Стручно усавршавање
Развојне АКТИВНОСТИ наставника
Плаћено одсуство за стручне скупове
годишње
Појачана обавеза стручног усавршавања
Дозвола за рад се може су

Увод
Опште одредбе
Праћење
ПОРТФОЛИО
Бодовање
стручног усвршавања

План
професионалног развоја
- ПОРТФОЛИО -
од 3.3. 2014.ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА
- наставник/сарадник израђује упоредо са планом и програмом школе и његов је саставни део.
годишњи ниво
68

петогодишњи
ниво
120
ван школе
68
сати
24 сата
плаћено одсуство
за стручне скупове
44 сата
развојне
АКТИВНОСТИ
наставника у школи
Годишњи ниво
120 сати
стручно
усавршавање
100 сати
Акредитовани
семинари
20 сати
конференције, стучни скупови
најмање по 16 сати
по компетенцијама
К1+К2+К3+К4
најмање 30 сати
из приоритетних
области
преостали сати:
-потребе установе
- лични
професионални
развој
Изван школе
петогодишњи ниво
1 сат = 1 бод
1 дан скупа = 1 бод
1 ЕСПБ = 25 бодова
1међународни =дупло
Препорука
- Детаљно се информисати о променама на школском сајту
www.ekosmile.edu.rs
у делу
Нови правилник
- прикупити документацију (уверења, примери добре праксе...)
ПЕРИОДИ

I 2004 - 2009
II
2009 - 2014
III 2014 - 2019
важи и за наставнике без лиценце
КООРДИНАТОР: Сања Радочај
АУТОРИ: Гордана Камберовић
Сања Јовановић
У припреми
Формирање тима за стручно усавршавање који ће:
- израдити базу података,
- дати идејно решење портфолиа
- израдити систем бодовања за активности у школи
- обучити наставнике за израду и вођење портфолиа
Стручно усавршавање:

Облици (члан 6)
Активности (члан 4)
Приоритети (члан 8)
Компетенције (члан 28)
Стицање
звања
Компетенције:

К1
- наставна област, предмет
и методика наставе,

К2
- поучавање и учење,

К3
- подршка развоја личности
ученика,

К4
- комуникација и сарадња.
ПРИОРИТЕТИ:

- превенција насиља, злостављања и занемаривања,
- превенција дискриминације,
- инклузија
- комуникацијске вештине,
- учење да се учи (мотивација за учење),
- јачање професионалних капацитета запослених (иновације),
- сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом,
- информационо комуникационе технологије
АКТИВНОСТИ које:
- ПРЕДУЗИМА УСТАНОВА у оквиру својих РАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ /
обавезно
/: угледни час са анализом и дискусијом, излагање савладаних програма стручног усавршавања, приказ књиге, приручника, пројеката и др.
- се спроводе по ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА ОБУКА и СТРУЧНИХ СКУПОВА у складу са овим ПРАВИЛНИКОМ /
обавезно
/
- ПРЕДУЗИМА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ОБРАЗОВАЊА (програми обука, стручни скупови, летње и зимске школе, стручна и студијска путовања)
- оставрују ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ на основу АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА (целоживотно учење),
- се организују на МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ,
- ПРЕДУЗИМА НАСТАВНИК и СТРУЧНИ САРАДНИК у складу са ЛИЧНИМ ПЛАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА.
?
Full transcript