Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Lorena Vrbanac

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Lorena i Stela Vrbanac, 1.a EGZOGNI PROCESI I OBLICI U ovom ćemo preziju ponoviti egzogene procese koji oblikuju reljef i nadam se dokazati da i 1.a ima neko znanje! ;) PA KRENIMO! :D EGZOGENI PROCESI I OBLICI - vanjski procesi i sile
- sunčeva energija i gravitacijska sila Sunce djeluje: kemijskom
: toplinskom
: nuklearnom en. egz. proces-trošenje: mehaničko
: kemijsko
: organogeno - usitnjavanje čvrstih stijena u veće ili manje komadiće - NE dolazi do mineralne promjene stijene - često u pustinjskim i hladnim predjelima - niz kemijskih reakcija na stijeni - mijenja se kemijski sastav stijene - karakteristično za krški reljef - trošenje djelovanjem živih bića - fizičko i kemijsko trošenje denudacija- razorna dijelovanja vanjskih procesa
: erozija (vjetar, voda, led,...)
: derazija (gravitacijska sila)
: korozija (kemijsko djelovanje) PADINSKI PROCESI PADINE-svi nagnuti dijelovi na zemljinoj površini
- konveksne (ispupčene)
- konkavne (udubljene)
- normalne
- kose
- strmci PADINSKI PROCESI:
- spiranje (utjecaj padalina i tekućica)
- klizanje (zbog gravitacijske sile)
- puzanje (površinski materijal se navlaži ili je na
zaleđenom tlu)
- tečene (SOLIFLUKCIJA)-(zaleđeno tlo se otopi i
površina klizi)
- odronjavanje
- urušavanje FLUVIJALNI PROCESI I OBLICI - kombinacija tekućica i spiranje padina fluvijalni oblici: doline
: voda temeljnica (izdan)-voda koja ponire
i popunjava slobodne međuprostore fluvijalni proces-riječna erozija- 3 etape - erozija
- transport
- akumulacija
riječni tokovi- gornji
- srednji
- donji 1. etapa- riječna erozija-
- tekućica usijeca i produbljuje tok u stijenovitoj
podlozi- dubinska (gornji dio toka) i bočna erozija
(u srednjem i donjem toku) 2. etapa-transort materijala- u srednjem i donjem toku
- nastaju- slapovi
- vodopadi -regresijska erozija (unazadno pomicanje vodopada) -piraterija (širenje na drugo , susjedno područje) ili gusarstvo 3. etapa-akumulacija materijala-meandri (riječni zavoji) -mrtvaje (odsječni riječni zavoji) -riječni sprudovi (ade-riječni otoci) -riječne terase (naplavne ravni koje rijeka više ne poplavljuje) -riječne doline: - jednostavne
- složene ,
- transverzalne ,
- longitudinalne ili poprečne ili uzdužne ili poprečne -pod određenim kutem presijecaju glavne oblike reljefa ili uzdužne - usporedne su s pruženjem glavnih oblika reljefa MARINSKI I JEZERSKI PROCESI I OBLICI -obala -uzak pojas kopna koji graniči s morem ili jezerom - na obalu utječu: -nagib morskog dna -morske mjene - egzogeno modeliranje - destrukcijski (abrazijski) oblici obale: -abrazija- razorni rad valova -klif (strmac) -valna potkapina -abrazijska terasa- blaga kosina u podnožju klifa -žal - taloženje abradivnog materijala -ostjenjak - dijelovi obale koji strše iznad mora -akumulacijski oblici obala: -pješčani sprudovi -pregrada (bar) -laguna- pješčani sprud , zatvara dio plitkog mora -zaljev (liman) -strelka -primošten (tombolo) -otok spojen s kopnom nanosima abradivnog materija -sprud se veže za rt ili poluotok -vrste obala: - abrazijske , - ingresijske , - organogene , - kombinirane , - erozijske ingresijske , - organogene obale: - fitogene ( biljke) - zoogene ( životinje) dugi pješćani sprudovi GLACIJALNI RELJEF formiranje leda: firna (zrnati led)
: ledenjački led tipovi ledene mase: dolinski ledenjaci
: ledenjački pokrovi ledenjaci-ledeni pokrovi koji se kreću oblici nastali glacijalnim procesima-
: cirk (polukružna udubina)
: til (rastrošni materijal)
: ledenjačke doline (valov) glacijalni proces: egzaracija trošenje i brazdanje ledenjačke površine : morene (nakupine materijala koje nosi ledenjak) : ozar (izdužene uzvisine)
: drumlini (eliptični brežuljci)
: komčići (zaobljene uzvisine)
: kam (kupolasta nakupina tila) periglacijalni procesi i oblici-
: permafrost (stalno zamrznuto tlo)
: gelisoliflukcija (tečenje zemljišta)
: pingo (uzvisina nastala pojavom leda u tlu) EOLSKI PROCESI I OBLICI pustinje- aridni (suhi) krajevi širenje pustinja (dezertifikacija) na razmještaj pustinje utječe: geografski položaj
: kontinentalnost
: reljefna izoliranost
: hladne morske struje uz
obalu vrste pustinja: suptropske
: obalne
: pustinje u kišnoj sjeni
: unutarnje
: pješćane (kum)
: kamenite (hamade)
: šljukovite (seriri)
: glinovite (takiri)
: tople i hladne eolski procesi: deflacija : korazija proces ispuhivanja i raznošenja sitnih čestica u smijeru puhanja vjetra nagrizanje i rušenje stijena pod snagom vjetra i čestica koje nosi eolski oblici: gur (gljivoliki ostjenjak)
: dine
: vadi (suha riječna korita) KRŠKI RELJEFNI OBLICI krš tropskih krajeva kupasti krš strme padine krš umjerenih širina dinarski krš podzemne špilje podzemni krški oblici: jame : špilje : kaverne okomite udubine koje nastaju korozivnim i mehaničkim proširivanjem pukotina udubine koje su se razvile vodoravno zatvorene špilje u krškom reljefu stalaktiti (viseći stupovi) stalagmiti (stupovi koji se uzdižu) stalagnati (špiljski stupovi) površinski krški oblici: škrape
: kamenice
: ponikve
: uvale
: zavale polja u kršu
: zaravni BIOGENI I ANTROPOGENI PROCESI I OBLICI koraljne obale- zoogene obale atol- koraljni greben prstenastog oblika koji
zatvara plitku lagunu na mjestu
nekadašnjeg vulkanskog otoka I ZA KRAJ MALO FILMIĆA I SLIKA O PROCESIMA I OBLICIMA KOJE SMO DANAS PONOVILI! VI PROBAJTE POGODITI KOJI SU TO PROCESI ;) I KOJI SU TO OBLICI! THE END!
Full transcript