Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kāpēc nepieciešama ētika biznesā?

No description
by

Digna Glode

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kāpēc nepieciešama ētika biznesā?

Digna Glode
Mārīte Eversone
grupa 4SB Vadības ētika Ētikas skatījumi

Vadības ētika ir standartu kopums, kas nosaka vadītāja rīcību darba vietā.Vadības ētika sniedz palīdzību lēmumu pieņemšanā un regulē uzņēmuma iekšējo un ārējo darbību. Kāpēc nepieciešama ētika biznesā? Sabiedrības pilnveidošana;
Ētikas esamība palīdz uzturēt morāles vērtības vētrainos laikos;
Veido spēcīgu komandas darbu un uzlabo produktivitāti;
Atbalsta darbinieku attīstību
Kalpo par nodrošinājumu likumiskām darbībām;
Spēj izveidot pozitīvu organizācijas tēlu 1. Ulitārais skatījums

Ētikas virziens, kura pamatā ir apsvērums rīkoties tā, lai rīcības sekas radītu vairāk labuma lielākam indivīdu skaitam un mazāk ļaunuma mazākam skaitam.
Ētikas lēmumi tiek pieņemti, balstoties tikai uz seku vai rezultātu pamata.2. Taisnīguma skatījums

Saistīts ar privātās brīvības un privātuma aizsardzību un cieņu.
Cenšas pasargāt individuālās tiesības uz sirdsapziņu, runas brīvību, ‘dzīvību un drošību. 3. Taisnīguma teorija

Uzņēmumā noteikumi tiek ieviesti taisnīgi, un tiek ievēroti visi juridiskie noteikumi un regulējumi.
Pārstāv darbinieku tiesības.4. Integrējošā sociālo kontrastu teorija

Ētikas lēmumi tiek bāzēti uz uzņēmumā un sabiedrībā pastāvošajām ētikas normām, lai noteiktu, kas ir pareizi un , kas nē. Vadības ētikas teorētiskās pieejas Amorālā vadība
Vidusceļa vadība
Morālā vadība Amorāla vadība Vadība aktīvi pretojas ētiskajām normām;

Motīvi ir savtīgi;

Peļņa un organizatoriskie panākumi;

Likums ir barjera, kas ierobežo;

Izmanto visas iespējas. Vidusceļa vadība Lēmumi ne vienmēr ir saskaņā ar ētiskajām vērtībām;

Ar labiem nodomiem, bet savtīgi;

Peļņa vienīgais mērķis;

Likums ir ētiskais pavadonis;

Ētikas normu ievērošana ir atkarīga no zemāko līmeņu vadītājiem. Morāla vadība Vadība darbojas un pieņem lēmumus saskaņā ar ētikas normām;

Pozitīvi motīvi;

Mērķis ir peļņa;

Pakļāvība likums vārdam un būtībai;

Stratēģija pakļaujas ētikas standartiem. VADĪBAS ĒTIKAS MODELIS Vadības ētikas modeli izstrādāja Valters Erls Flukers (Walter Earl Fluker);
Šis modelis paredz izmantot gan psiholoģiju, gan filozofiju ,rakstura, pieklājības un kopības akcentēšanu caur vispārpieņemtajiem ētikas principiem. FLUKERA VADĪBAS ĒTIKAS PRINCIPI Šis modelis sevī iekļauj cieši savstarpēji saistītus trīs aspektus (attiecības starp garīgumu, sabiedriskumu un psiholiģiju), caur kuriem tiek akcentēti svarīgākie elementi:
Raksturs;
Pieklājība;
Kopība Flukera vadības ētikas elementi 1. Pieklājība (godbijība, cieņa, atzīšana):

Noteikta izpratne par cilvēka attieksmi demokrātiskā sabiedrībā.

2. Kopība (līdzjūtība, taisnīgums, drosme):

Cilvēku eksistences un ētiska saprātīguma izpratne;

Brīvprātīgas sadarbības izpratne (solidaritātes nozīmē);

Labprātīgas savstarpējās atbildības izpratne.

3. Raksturs (godīgums, empātija, cerība):

Personība;

Personas pieredze;

Personas dzīves uztvere. Vadības ētika (R.Edward Freeman) Ētiski vadītāji spēj skaidri formulēt un iemiesot organizācijas vērtības un garu;

Fokusējas uz organizācijas panākumiem nevis uz personīgo Ego;

Atrod un pilnveido labākos cilvēkus;

Patsāvīgi saskaņo vērtības ar organizāciju un tā akcionāriem;

Citu vērtību izpratne;

Pieņemot sarežgītus lēmumus, jābūt iztēles bagātam; McDonnell Douglas vadības ētika Izstrādāja šādu mērķu kompleksu:

attiecības uzņēmuma iekšienē ir godīgas, uzticamas;

darbinieku pienākuma sajūta;

konstruktīvs darbs;

pakļaušanās likumam;

ekonomiska līdzekļu tērēšana

u.c. Ētikas kodekss Ētikas kodekss ir kļuvis par ierastu parādību lielo korporāciju darbība praksē;

Pirmo reizi to sāka izmantot Japānas kompānija Nissan;

Par slavenāko ētikas kodeksu kļuva 1943.g. “Johnson&Johnson” kodekss, kas kļuva par paraugu tālākajiem kodeksiem;

20.gs. 80.gados 76% ASV korporāciju bija ētikas kodeksi ĒTIKAS KODEKSS Ētikas kodekss neatkarīgi no organizācijas, iestādes vai profesionālās jomas, kurai tas izstrādāts, veic sekojošus uzdevumus:
nosauc vārdā un precizē pieņemamu rīcību;
veicina augstus profesionālās prakses standartus;
kalpo par mērauklu iestādes vai organizācijas darbiniekiem savas rīcības novērtēšanai;
sniedz ietvaru, kurā sistematizēt profesionālo rīcību un atbildības sfēras;
veido vienotu profesionālo un institucionālo identitāti;
kalpo par profesionālā un institucionālā brieduma pazīmi. Ētikas kodeksi Latvijas uzņēmējdarbībā nav plaši izplatīti, taču tie eksistē Latvijas valsts pārvaldes iestādē;
Latvijā iestāžu ētikas kodeksu izstrādes gaitā tiek domāts par principu definēšanu un to, kā noteikt “pārkāpuma sastāvu”, jo ētikas normu pārkāpums parasti nav viegli izmērāms. 
Latvijā iestādes mēdz pievērst lielāku uzmanību kodeksa kā teksta sastādīšanai un  pielāgošanai ārvalstu standartiem nekā darbinieku iesaistīšanai ētikas kodeksa izstrādes procesā, kas ir viena no būtiskākajām garantijām kodeksa iedzīvināšanai. Vadības ētika:
Vadība sekmē profesionālas darba atmosfēras veidošanos ministrijā.
Vadība pašmērķīgi nedemonstrē savu varu, nepieļauj augstprātību un autoritatīvu vadības stilu.
Vadība atklāti un laikus informē darbiniekus par veicamajiem uzdevumiem, nepieļaujot informācijas kavēšanu, slēpšanu vai nepamatotu konfidencialitāti.
Vadība nepieļauj un novērš rupju, demagoģisku iejaukšanos profesionālajā darbībā un lemšanā, izmantojot varas mehānismu un tiesības.
Vadība atbalsta darbinieku iniciatīvu un priekšlikumus darba procesa un darba vides uzlabošanā un neuzskata to par savas kompetences apšaubījumu. LR IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS ĒTIKAS KODEKSS Rogenbuka I., Uzņēmējdarbības ētika. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999
Certo Samuel C., Centro Trevis S., Modern Management. – New Jersey: Pearson Education, Inc., 2006
Indriksone A., Ētikas kodeksi valsts iestādēs: plāksteris vai panaceja? - http://www.politika.lv/temas/politikas_process/4245/
LR Izglītības Ministrijas ētikas kodekss - http://izm.izm.gov.lv/ministrija/etikas-kodekss.html (
King T.M., Framing an Interdisciplinary Ethical Leadership Model Built on Character, Civility and Community - http://www.aacu.org/meetings/annualmeeting/AM08/documents/EthicsandIntegrityPowerPoint.pdf
Freeman E.R., Steward L., Developing Ethical Leadership - http://www.darden.virginia.edu/corporate-ethics/pdf/ethical_leadership.pdf
Complete Guide to Ethics Management: An Ethics Toolkit for Managers - http://managementhelp.org/ethics/ethxgde.htm
Edward J. Ottensmeyer, Gerald D. McCarthy. Ethics in the workplace. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996. IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS Norman E. Bowie, Patricia H. Werhane. Management Ethics. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2005.
H. Melvin. Business Ethics: Kantian Ethics. - http://ww2.it.nuigalway.ie/staff/h_melvin/prof_skill/L3_handout.pdf (skatīts: 06.11.2010)
Sina Dubovoy. Utilitarianism - http://www.enotes.com Paldies par uzmanību! 1)Ētikas skatījums:
Integrējošā sociālo kontrastu teorija
2)Vadības ētikas teorētiskā pieeja:
Morālā vadība
3)Ētikas kodekss:
Instrukcijas visam
Darbiniekiem ir iespēja novērtēt savu veikumu un tas tiek novērtēts arī no vadības puses
4)Sociālā atbildība
Labdarība
Atbilstošu darba apstākļu nodrošināšana Sabiedrības pilnveidošana;
Ētikas esamība palīdz uzturēt morāles vērtības vētrainos laikos;
Veido spēcīgu komandas darbu un uzlabo produktivitāti;
Atbalsta darbinieku attīstību
Spēj izveidot pozitīvu organizācijas tēlu Ētikas pielietojums Nordea Ētikas pielietojums Nordea
Full transcript