Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kroki milowe SBP

No description
by

Tom Tom

on 17 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kroki milowe SBP

Efekty:
kroki milowe
SBP
działania na rzecz wzmocnienia potencjału SBP
środki
działania na rzecz środowiska
bibliotekarskiego
strategia
2010-2021
efekty
strategia
przedstawienie wizji działania Stowarzyszenia (tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy),
realizację misji Stowarzyszenia (działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarza),
wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia, jako partnera
w środowiskach: bibliotekarskim, administracji publicznej, samorządowej, organizacji pozarządowych, sektora książki, naukowym,
poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nową identyfikację wizualną.
Strategia
Co zrobiono na rzecz środowiska bibliotekarskiego?
Projekt nowej ustawy
o bibliotekach
Badania efektywności funkcjonowania bibliotek:
wskaźniki efektywności,
norma PN–ISO 11620:2012: Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek
Profesjonalna akredytacja szkoleń
2011
2012
liczba odwiedzin
48.082
494.188
liczba unikalnych użytkowników
28.424
137.349
liczba zarejestrowanych użytkowników
5.300
21.120
liczba zamówień w sklepie
211
1100
odbiorcy newslettera
450
2120
Statystyki portalu potwierdzają jego wysoką użyteczność
Badania pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych i naukowych
Koncepcja zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych

Katalog praktyk
i staży dla bibliotekarzy, uzupełniony o oferty zawodowe
Działalność edukacyjna
Promocja dorobku polskiego bibliotekarstwa za granicą:
angielska wersja numeru Przeglądu Bibliotecznego,
wystąpienia na konferencjach międzynarodowych
Działania na rzecz wzbogacania zbiorów bibliotek:
darowizna Świata Książki w postaci ponad 30 tys. książek,
akcja z Instytutem Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka”
Nowe działania integracyjne i promocyjne
konkurs
Bibliotekarz
Roku
konkurs
Mistrz Promocji Czytelnictwa
nowa formuła
Tygodnia Bibliotek
Salon Bibliotek
na Targach Książki
Historycznej
konkurs
„Wędrówki historyczne
z biblioteką”
Zmiany w treści i szacie graficznej wydawnictw:
nowa strona internetowa Poradnika Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza:
wkładki tematyczne,
nowe działy
Bibliotekarz:
nowa szata graficzna
Zmieniono szatę graficzną wszystkich serii wydawniczych, uruchomiono nową serię wydawniczą „Biblioteki-Dzieci-Młodzież” oraz serię elektroniczną „Biblioteka
w filmie/Film w bibliotece”
zdigitalizowano
czasopisma SBP
Co zrobiono na rzecz wzmocnienia potencjału
Stowarzyszenia?
Na portalu www.sbp.pl prezentowana jest bieżąca działalność Stowarzyszenia.
Prowadzone są profile na portalach społecznościowych
Uruchomiono bazę członków, w której zawarte są podstawowe informacje
o członkach SBP i połączono ją z portalem sbp.pl.
Baza umożliwia bezpośredni kontakt
z członkiem i dostęp do informacji o jego zaangażowaniu w SBP. Dostępne są także informacje umożliwiające dobór specjalistów do określonych zadań. Można też przesyłać informacje o inicjatywach SBP skierowanych do określonej grupy członków, np. do osób młodych
Wprowadzono dla okręgów
i członków Zarządu Głównego adresy korporacyjne
(np. dolnoslaski@sbp.pl).
Wprowadzono nowe logo SBP, Wydawnictwa oraz portalu, opracowano Księgę Identyfikacji Wizualnej
Wprowadzono nowe legitymacje członkowskie
Zaktywizowano członków organizacji:
utworzono Komisję ds. Edukacji Informacyjnej,
powołano 9 zespołów eksperckich,
kontynuowano organizację Forum Młodych Bibliotekarzy z udziałem członków SBP
Opracowano ofertę ulg
i bonusów dla członków organizacji
Uruchomiono
sklep
internetowy
Przeprowadzono profesjonalne szkolenia z zakresu kształtowania wizerunku organizacji
Kontynuowano promocję prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekarstwa
i informacji naukowej:
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego,
Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej
Opracowano ofertę ulg
i bonusów dla członków organizacji, zakładającą zniżki przy zakupie wydawnictw SBP oraz niższe ceny udziału
w konferencjach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie
Uruchomiono
sklep
internetowy
Przeprowadzono profesjonalne szkolenia z zakresu kształtowania wizerunku organizacji
Kontynuowano promocję prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekarstwa
i informacji naukowej (Nagroda Naukowa SBP) oraz prac adeptów bibliotekarstwa (Nagroda Młodych SBP), a także promocję zawodu bibliotekarza (Konkurs Bibliotekarz Roku, konkurs im Andrzeja Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy, Nagroda im. Stanisława Badonia i inne)
Rozwinięto współpracę międzynarodową
członkostwo
w stowarzyszeniu
EBLIDA
współpraca z PALA
porozumienie z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek
członkowie SBP uczestniczyli w spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez IFLA, IAML, Bill&Melinda Gates Foundation, EBLIDA, LIBER i innych
Efekty
Podniesienie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
Większa integracja środowiskowa
Wzmocnienie identyfikacji członków z działaniami SBP
i zwiększenie ich zaangażowania
Poprawa komunikacji wewnętrznej
Wzrost świadomości
prawnej członków SBP
Lepsze postrzeganie organizacji w środowisku
Wzrost umiejętności kształtowania wizerunku organizacji
Wzmocnienie instytucjonalne SBP, jako organizacji o długiej tradycji działania, pełniącej kluczową rolę w rozwoju polskiego bibliotekarstwa, a równocześnie odważnie spoglądającej w przyszłość i podejmującej nowe wyzwania
Opracowanie i upowszechnienie standardów bibliotekarskich
Zwiększenie poziomu wiedzy bibliotekarzy, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych
Środki
Granty:
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
uczelni.

Sponsorzy:
Aleph Polska,
Sokrates Software,
IBUK Libra,
MPLC.
2005-2008
2009-2012
23 granty
38 grantów
477.818 PLN
2.486.675 PLN
zrealizowane granty
pozyskane środki z programów
operacyjnych i dotacji
Struktura przychodów
2008 2012
Dziękujemy
naszym
Partnerom
Ogólnopolski portal bibliotekarski
www.sbp.pl
Wprowadzono cenne dla bibliotekarzy zakładki, np.
- oferty pracy,
- porady prawne,
- „pochwal się”
Strategia SBP
na lata 2010-2021
wyznacza cele strategiczne,
szczegółowe oraz zadania umożliwiające:
2005-2009
2009-2013
warsztaty, seminaria, konferencje
69
51
- sprzedaż książek i czasopism 63,16% 51,20%
- konferencje i warsztaty 15,93% 6,91%
- dotacje 11,33% 31,61%
- reklama 3,09% 1,75%
- pozostałe (darowizny, odsetki, 1% itp.) 6,49% 8,53%
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/sklep

Kontynuowano promocję zawodu bibliotekarza:
Konkurs Bibliotekarz Roku,
Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego,
Nagroda im. Stanisława Badonia
Opracowanie listy zagadnień priorytetowych w procesie kształcenia bibliotekarzy
Zwiększenie
dostępu bibliotekarzy do nowoczesnych technologii
crane
Full transcript