Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filosofi historia

No description
by

Anna Rustén-Bergenwall

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filosofi historia

Diogenes Cyniker
Alexander den Stores idol:
"om jag inte var Alexander, önskar jag att jag vore Diogenes".
Alexander: -Önska dig vad du vill
Diogenes: -Kan du vänligen ta ett steg till vänster, du täcker solen Sokrates Sokrates Platon Aristoteles Diogenes Parmenides Herakleitos Zenon Epikuros Alexander
den Store Pythagoras Anaximander
or Empedocles Plotinus Arkimedes Apollo Athena Thales Herakleitos Parmenides 12A Zenon Zenon 12A (paradoxer) Platon Aristoteles Aristoteles 384 f.kr-322 f.kr Diogenes/Cynikerna 12D

- Cynisk = okännslig för andras lidande.
- Verklig lycka är att göra sig kvitt alla begär efter
materiella ting, politisk makt och hälsa.
- "Den som inget vill ha har ju allt han önskar" Diogenes/Cynikerna Epikuréerna Epikuros Stoikerna Stoikerna av Kition av Kition Aristoteles var elev till Platon och han var besatt av formler och kategorier. Han ansåg att sanningen om sakers sanna natur fanns på jorden i den materiella världen. Genom att studera många olika objekt kan man sedan urskilja något gemensamt som kan kallas dess form. Denna form kan beskrivas och sedan kategoriseras. Detta kallas Aristoteles formlära. - Organiserade sej på 300-talet före kristus
-Världen är föruftig, styrd av logos
-Allting har en bestämd orsak, och alla skeenden är förutbestämda.
-alla människor är lika värda, men alla har olika roller som man ska finna sej i.
-"ödet leder den villige men släpar den ovillige"
-Marcus Aurelius
All materia har nån sorts form:
Livlösa, levande och djur och mänskor
4 orsaker: materiell, verkande, formell och final
"Att lära sig är att förstå vad som gör tinget till just det tinget" Epikuros
- man skall sträva efter ett lugnt liv utan smärta och rädsla
- man skall ej frukta döden eller gudarna "Där döden finns, finns inte vi och där vi finns, finns inte döden"
- man skall leva ett klokt, hederligt och rättfärdigt liv
- Det är viktigare att inte ha negativa saker än att ha positiva saker - Realistisk världsbild
-"Det enda jag vet är att jag ingenting vet"
- Blev dödsdömd pga. att han inte trodde på gudar och därmed "förledde ungdomen"
-Platons lärare
-Samtalade istället för att undervisa (= Sokratisk dialog)
-"Ett outforskat liv är inte värt att leva"
- Sökte normer dvs. värderingar som är sanna för alla människor Platon var en grekisk filosof på 300-talet f.Kr
Han var filosof, matematiker och författare
Han grundade skolan "Platons akademi" och skolan fick bra inflytande inom tidens vetenskap och filosofi.

Var sokrates elev, och har skrivit ner nästan alla bevis om Sokrates tankar. Han skrev Sokrates lärdomar i s.k Dialoger. Zenon levde på 400-talet f.kr.
Han var Parmenides elev i en skola i Elea
Han är känd för sina paradox, med vilka han försöker bevisa att rörelse är ömöjligt, och endast en illusion i våra sinnen GROTTLIKNELSEN
Förklarar idealvärlden. Han trodde att idealvärlden är den sanna verkligheten (=och sinnevärlden är en blek kopia.)
Använder en handritad cirkel som exempel. Den kan aldrig bli perfekt men i idealvärlden kan den. Hans motto var; "för att hitta lycka, måste man leva i eniget naturen.
Diogenes var en grekisk filosof och en stor tänkare
Diogenes representerade den cyniska skolan
Han hade en cynisk bild av världen
lycka når man genom inre frihet
man skall vara nöjd med det man har
Anekdoten om Alexander den Store:
Alexander den Store hade hört och var intresserad av Diogenes. Han ville besöka honom och fråga om han kunde göra någonting för honom. Då funderade Diogenes en stund och svarade sedan att han kunde flytta på sig för att han skymmde solen.
Det sägs att Diogenes bodde i en tunna på en strand och att han kallades för hund.
Diogenes sade " man är inte medborgare av en stat, utan världsmedborgare"
Diogenes (f. 412 f. Kr) Zenons kändaste paradox kallas "Akilles och sköldpaddan". Enligt honom, kan inte Akilles ta ifatt sköldpaddan, för den hinner alltid ta sig en liten sträcka framåt under den tid det tar för Akilles att nå sköldpaddans senaste startplats, o.s.v.
Med ett annat paradox förklarar Zenon att för att kunna börja gå längs en vägsträcka, måste man först ta sig till hälften av den (1/2), men före det, måste man ta sig till hälften av den (1/4), ad infinitum. Enligt honom kan man alltså aldrig ta sig iväg: rörelse är omöjligt. - Född ca. 540 f.Kr. i den grekiska kolonin Elea, södra Italien, dog omkring 480 f.Kr.
- Grekisk filosof från klassiska tiden, en av de mest kända filosoferna som verkade före Sokrates, lärare till Zenon
- Han ansåg att det fanns en verklighet oberoende av vår existens, det som inte existerar finns inte och kommer
aldrig att finnas
- Platon och Aristoteles tyckte att Parmenides tänkande var fruktansvärt, han var galen
- Intellektuellt och metafysiskt tänkande
- Inte viktigt att vattnet, elden, luften och atomerna var begynnelsens ämnen
- Varat är motsatsen till Intet, om Varat skulle förintas blir det det samma som Intet. Detta är inte möjligt och därför är Varat evigt och oföränderligt.
- Hans slutsats var att verkligheten (varat) är en existent, oföränderlig, komplett helhet.
- Han argumenterade med Herakleitos angående rörelsens existens Stoikerna samlades år 300f.Kr. De var fatalister och trodde alltså på ödet och att livet redan var förutbestämt. Namnet Stoikerna kommer från att de alltid samlades i en stoa (en pelargång). Enligt dem bör vi leva i harmoni med oss själva, förnuftet och naturen. Detta tillstånd nås genom dygderna. Stoikernas mål var att lära sig att försona sig med sitt öde så att vi kan leva i harmoni. Vi skall inte sörja över motgångar eller glädjas över lyckliga händelser. En stoisk människa är en människa som inte låter känslorna ta över. "Ingen man stiger aldrig i samma flod två gånger, för det är inte samma flod och han är inte samma man"

"Förändring ensamt är oföränderligt" - Herakleitos Herakleitos (Heraclitus) var en grekisk filosof som levde på 500-talet f.Kr. Han var hemifrån staden Efesos. Herakleitos var en försokratiker dvs. han levde och verkade före Sokrates.

Herakleitos lära gick ut på motsatsernas kamp och enhet i ständig förändring som verkar både i det objektiva (världen och universum) och i det subjektiva (människors tänkande och idéerna). Dessutom tyckte Herakleitos att eld är världens "urämne". Diogenes var en grekisk filosof. Han föddes i Sinope 412 f.Kr och dog 323 f.Kr.
Enligt honom och cynikerna överlag skulle man leva enkelt och enligt naturens lagar.
Smärta och hunger hjälpte att uppnå godhet. Matematik, geometri och musik är fullständigt onödigt.

Diogenes levde på en strand. En tunna var hans hem, han tvättade sig aldrig, han luktade illa. Han framhävde sitt ideal med detta. Han kallades hunden. Epikuros föddes år 341 f.Kr. på Samos och dog år 271 f.Kr. i Aten. Hans skola kallades för trädgården och han var grundaren av rörelsen epikurismen. Epikurismen innefattade att garantera individens välbefinnande.

Epikuros ansåg att ett gott och lyckligt liv är ett liv utan smärta och rädsla. Det högsta goda var att leva ett självförsörjande liv med mycket vänner.
Full transcript